παράταση των συμβάσεων στην Καθαριότητα / Ερμηνευτική εγκύκλιος

Ερμηνευτική εγκύκλιο εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης για το άρθρο 16 του Ν. 4429/2016 (ΦΕΚ 199Α/21-10-16) που αφορά στην παράταση των συμβάσεων καθαριότητας στο δημόσιο και του ΟΤΑ. Χαρακτηριστικό της εγκυκλίου είναι ότι δίνεται η δυνατότητα και σε άλλες συμβάσεις εργαζομένων να παραταθούν ως το τέλος του 2017, ανεξάρτητα από την ειδικότητα ή την υπηρεσία που είναι τοποθετημένοι, με κριτήριο το πραγματικό έργο που προσφέρουν και τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί και έχουν σχέση με το έργο του τομέα της καθαριότητας των δήμων.

Συγκεκριμένα αναφέρει: «Προσωπικό που συνεισφέρει υπό την ευρεία έννοια στην κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του τομέα καθαριότητας, όπως π.χ. οι οδηγοί και συνοδοί απορριμματοφόρων, οι χειριστές μηχανημάτων έργου που συνεισφέρουν στον τομέα καθαριότητας, οι απασχολούμενοι στον τομέα του ηλεκτροφωτισμού και στον τομέα πρασίνου καθώς και στην καθαριότητα των κοιμητηρίων κ.λ.π., χωρίς να αποτελεί αποκλειστικό κριτήριο για την υπαγωγή στις εν λόγω διατάξεις η ονομασία της ειδικότητας που κατέχουν και ανεξαρτήτως της οργανικής μονάδας, στην οποία αυτοί είχαν τοποθετηθεί, αλλά με βάση το λειτουργικό κριτήριο της εν τοις πράγμασι συνεισφοράς τους στον τομέα αυτό και των καθηκόντων που αυτοί ασκούσαν ή ασκούν…
»Βάσει των ανωτέρω και με στόχο την ορθή και ενιαία εφαρμογή του νόμου τα αρμόδια όργανα των οικείων φορέων, τα οποία έχουν πλήρη γνώση των πραγματικών δεδομένων, είναι αποκλειστικά υπεύθυνα για να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την αυτοδίκαιη παράταση των εν λόγω συμβάσεων, εφόσον βέβαια συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προαναφέρθηκαν»
Ενώ, όπως αναφέρεται στην διευκρινιστική εγκύκλιο του υπουργείου, δεν απαιτείται απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, «η παράταση των εν λόγω συμβάσεων διενεργείται με την έκδοση διαπιστωτικής πράξης του αρμοδίου για την πρόσληψη οργάνου και δεν απαιτείται απόφαση κάποιου άλλου συλλογικού οργάνου π.χ Διοικητικού ή Δημοτικού Συμβουλίου κ.λπ.».
ΜΕΤΑ-ΟΤΑ
Δεν μπορούμε όμως να αφήσουμε ασχολίαστη την νέα παρέμβαση κατά της παράτασης των συμβάσεων, δημάρχων που έρχεται μέσω της επιστολής της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας σε συνέχεια της αντεργατικής παρέμβασης Πατούλη και της μνημονιακής πλειοψηφίας της ΚΕΔΕ όπου ανήκουν.
Είναι οι ίδιοι που επικοινωνιακά επικαλούνται «κοινή περπατησιά» στους αγώνες και τις διεκδικήσεις των εργαζομένων αλλά στην πραγματικότητα επιχειρούν να εκμεταλλευτούν και να μετατρέψουν τους εργαζόμενους ως εργαλείο πίεσης προς την κεντρική εξουσία προκειμένου να εξασφαλίσουν περισσότερα κονδύλια από την πίτα του μνημονιακού προϋπολογισμού.
Επίσης, είναι οι ίδιοι «σύμμαχοι» των εργαζομένων που συναίνεσαν στην εφαρμογή της μνημονιακής πολιτικής των προηγούμενων κυβερνήσεων και της σημερινής, με την απόλυτη σιωπή τους και κυρίως με την παντελή απουσία τους από τους αγώνες των εργαζομένων για την αποτροπή της περικοπής των πόρων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Τέλος, είναι οι ίδιοι «συνεργάτες» των εργαζομένων που περιορίζονται στις ελαστικές σχέσεις εργασίας, εκμετάλλευσης και ομηρίας των εργαζομένων και ανακυκλώνουν την ανεργία, στοχεύοντας στην αύξηση της πελατεία τους.
Οι δυσκολίες που φέρνουν στην παράταση των συμβάσεων θέτοντας ως δικαιολογία την αδυναμία των προϋπολογισμών είναι επιεικώς προσχηματικές, γιατί γνωρίζουν ότι η μισθοδοσία των εργαζομένων στην καθαριότητα βγαίνει από τα ανταποδοτικά τέλη, τα οποία ποτέ δεν μείωσαν παρά της σημαντικής μείωσης του κόστους λειτουργίας των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού που επέφερε ο μνημονιακός «Αρμαγεδδών» στους μισθούς των εργαζομένων.
Η παράταση όπως έχουμε ξανατονίσει μπορεί να είναι ένα «παυσίπονο» αλλά δεν αποτελεί λύσηούτε για τους εργαζόμενους, αλλά ούτε και για τις υπηρεσίες καθαριότητας των δήμων που συνεχίζουν να απαξιώνονται από την έλλειψη προσωπικού και να δίνονται βορά στους εργολάβους από τους «πρόθυμους» αιρετούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ο αγώνας συνεχίζεται, πολύ περισσότερο δε όταν παραμένουν ανοικτά τα αιτήματα που έχει θέσει το συνδικαλιστικό και εργατικό κίνημα για μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, κατάργηση όλων των ελαστικών σχέσεων εργασίας – ομηρίας και εκμετάλλευσης των εργαζομένων, μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους.
Πηγή: askota.gr
ΕΔΩ  η εγκύκλιος του ΥΠΕΔΣΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου