12 ΜΗΝΕΣ 12 ΜΝΗΜΕΣ

 12 ΜΉΝΕΣ  για το ημερολόγιο του Χώρου Κοινωνικής Δράσης και Πολιτισμού "φυσάει κόντρα " για το 2022 που μας παρουσίαζει 12 πρόσωπα που το καθένα έπαιξε τον δικό του ρόλο στην ανάπτυξη της Πόλης μας .

Αρχίζουμε ανάποδα απο τον Δεκέβριο 


Το υπέροχο αυτό ημερολόγιο μπορείτε να το βρείτε στο στέκι "φύσει κόντρα " Γέμελου και Προύσης στη Νίκαια  αφού πρώτα επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα 6950420210 - 6980200610

Για τα Δημοτικά τέλη του Δήμου Νίκαιας Ρέντη για το 2022Για άλλη μια χρονιά η δημοτική αρχή Ιωακειμίδη, στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τα Δημοτικά τέλη ,φάνηκε ότι είναι μακριά απο τις ανάγκες των δημοτών .

Μετά την αύξηση των δημοτικών τελών το 2015 που επιβάρυνε το εισόδημα των δημοτών,  για το 2022 ψήφισε μηδενική αύξηση για τις κατοικίες, κάνοντας ότι δεν βλέπει δεν καταλαβαίνει ότι η οικονομική κατάσταση των δημοτών συνεχώς χειροτερεύει , με μειώσεις μισθών , αναστολές συμβάσεων, απολύσεις , αναδουλειά τις πρόσφατες αυξήσεις στα είδη πρώτης ανάγκης στα καύσιμα και συνολικά την επίθεση που δέχονται οι εργαζόμενοι απο την πολιτική της κυβέρνησης με αφορμή αυτή την φορά την πανδημία .
Αντι να προτάσσεται η ανάγκη αύξησης της χρηματοδότησης του Δήμου μας απο τον κρατικό προϋπολογισμό υιοθετείται η λογική των ισοσκελισμένων προϋπολογισμών και της ανταποδοτικότητας .
Κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν ότι αν και ο συντελεστής υπολογισμού των δημοτικών τελών για τις κατοικίες παραμένει ο ίδιος , απο τους υψηλότερους στην Αττική , η τοπική φορολογία στο σύνολό της επιβαρύνει περισσότερο το εισόδημα των δημοτών μας αφού αυτό ολοένα και συρρικνώνεται.
  Σήμερα είναι αναγκαίο να γίνει μείωση των δημοτικών τελών για τα λαϊκά νοικοκυριά και τους μικρούς επαγγελματίες και αύξηση της τοπικής φορολογίας για τους μεγάλους επιχειρηματίες.
  Φόροι – τέλη – πρόστιμα πρέπει να βαρύνουν τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους που ακόμη και την πανδημία την είδαν ως ευκαιρία να γιγαντώσουν τα κέρδη τους.  

Η πρόταση που καταθέσαμε στο δημοτικό συμβούλιο είναι η εξής .

 * Πλήρη και επαρκή κρατική χρηματοδότηση προς τους Δήμους. Ο στόχος πρέπει να είναι η πλήρης κατάργηση της τοπικής φορολογίας & η κατάργηση της ανταποδοτικότητας των υπηρεσιών.
  *Πλήρη απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη και φόρους σε συγκεκριμένες κατηγορίες δημοτών, όπως άνεργοι, δικαιούχοι του ΚΕΑ, εργαζόμενοι σε αναστολή, Ανθρώπους με αναπηρία , μονογονεϊκές οικογένειες και πολύτεκνες (με εισοδηματικά κριτήρια ) .
  *Πλήρη απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη σε κοινωνικούς φορείς (ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία, σωματεία εργαζομένων συνταξιούχων , πολιτιστικούς σύλλογους) 

Μπροστά στο αδιέξοδο της φορομπηχτικής πολιτικής της κυβέρνησης και των δημοτικών παρατάξεων που την προωθούν, η Κίνηση Πολιτών Νίκαιας Ρέντη "κόντρα στο ρεύμα " καλεί τον λαό της περιοχής να μην περιμένει να λυθούν τα προβλήματα απο μόνα τους .
   Παρά τις δύσκολες συνθήκες λόγω πανδημίας, το οργανωμένο ταξικό κίνημα απέδειξε ότι υπάρχουν τρόποι να ακουστεί η φωνή μας.
 Προτάσσουμε τα δικά μας συμφέροντα. Παλεύουμε μέσα από τα σωματεία μας, τους φορείς της γειτονιάς μας, για ουσιαστικά μέτρα στήριξης των οικογενειών μας και την προστασία της Υγείας μας ΤΩΡΑ  

Να καταβληθούν άμεσα στους πρώην εργαζόμενους του Δήμου μας οι ωφειλές απο την καταβολή σε χρήμα των Μ.Α.Π.

 Στο Δημοτικό Συμβούλιο της 18/11 το Σωματείο  Εργαζομένων του Δήμου Νίκαιας Ρέντη κατέθεσε υπόμνημα που αφορά την καταβολή σε χρήμα των Μέσων ατομικής προστασίας στους δικαιούχους για τα έτη 2019-2019-2020.

Στην τοποθέτηση μας δηλώσαμε ξεκάθαρα ότι η θέση μας είναι ότι τα  Μ.Α.Π. πρέπει να δίνονται κάθε χρόνο στου δικαιούχους εργαζόμενους του δήμου μας σε είδος και όχι σε χρήμα για τους ευνόητους λόγους στην συγκεκριμένη περίπτωση βέβαια συμφωνούμε ότι όλοι και όλες οι εργαζόμενοι που δούλεψαν και δικαιούνται την καταβολή σε χρήμα πρέπει άμεσα να γίνου εκείνες οι ενέργειες για να τους δωθούν Διαβάστε την ανακοίνωση του Σωματείου .

Θέμα: Καταβολή σε χρήμα των Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) στους δικαιούχους για τα έτη 2018, 2019. 2020
Σύμφωνα με τη νομοθεσία, ο Δήμος έχει υποχρέωση να χορηγεί κάθε χρόνο Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.), ενώ σύμφωνα με το άρθρο 60 του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ Α΄197/12.10.2020) «Τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) του δικαιούχου προσωπικού των ΟΤΑ που προβλέπονται στην υπ’ αρ. 43726/7.6.2019 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών (Β΄ 2208), τα οποία δεν χορηγούνται εντός του έτους, αποτιμώνται σε χρήμα, σύμφωνα με την τιμή διαγωνισμού που προκηρύχθηκε ή άλλου διαγωνισμού προγενέστερων ετών που είχε λάβει χώρα για την προμήθεια των ίδιων ειδών».
Στο Δήμο μας με την 42/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίσθηκε ότι οι δικαιούχοι θα λάβουν σε χρήμα τα μέσα ατομικής προστασίας για τα έτη 2018, 2019, 2020 σε μια δόση. Από τη χρηματική καταβολή εξαιρέθηκαν οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου οι οποίοι εργάσθηκαν κατά το διάστημα 2018-2020 με συμβάσεις εργασίας τριών και οχτώ μηνών. Για την ίδια χρονική περίοδο, στους εργαζόμενους των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών και των Κοινωνικών Υπηρεσιών του τέως Ν.Π.Δ.Δ. έχουν καταβληθεί τα ποσά που αφορούν μόνο το 2020, ενώ και εδώ εξαιρέθηκαν οι συμβασιούχοι, οι περισσότεροι από τους οποίους εργάζονται για πολλά έτη με συμβάσεις μέσω του ΕΣΠΑ.
Η χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας είναι κατάκτηση των αγώνων των εργαζομένων προκειμένου να προστατεύουν την υγεία και την ασφάλειά τους στους χώρους εργασίας και ο νόμος δεν κάνει καμία διάκριση η οποία να βασίζεται στο είδος της εργασιακής τους σχέσης. Για το λόγο αυτό θεωρούμε ότι η εξαίρεση των εργαζομένων ορισμένου χρόνου από τη χρηματική καταβολή των μέσων ατομικής προστασίας που δεν τους χορηγήθηκαν είναι παράνομη και καταχρηστική.
Οι οποιεσδήποτε υπηρεσιακές κωλυσιεργίες δεν απαλλάσσουν το Δήμο από την υποχρέωση της χρηματικής καταβολής και η διάκριση των εργαζομένων σε κατηγορίες με διαφορετικά δικαιώματα δεν είναι μόνο παράνομη, αλλά και ανήθικη. Γιατί πώς μπορεί να χαρακτηρισθεί διαφορετικά όταν αφορά ανθρώπους οι οποίοι κατά το μεγαλύτερο ποσοστό, αυτή τη χρονική στιγμή είναι άνεργοι και βρίσκονται στην αναμονή κάποιας προκήρυξης προκειμένου να προσληφθούν για ορισμένο χρόνο για να προσφέρουν ίδια ποιότητα εργασίας με τους μόνιμους και αορίστου χρόνου, να καλύψουν ανάγκες που δεν καλύπτονται με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και να εκτεθούν σε κίνδυνο, επειδή αδυνατούν να αγοράσουν τα κατάλληλα μέσα τη χρονική στιγμή που τα χρειάζονται και οι υπηρεσίες του Δήμου αδυνατούν να τους τα προσφέρουν.
Υπενθυμίζουμε ότι το 2017 με την απόφαση 237 του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε η χρηματική καταβολή των μέσων ατομικής προστασίας με βάση τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 97 του ν.4483/2017 όπου οριζόταν ότι τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) και το γάλα ετών 2012, 2013, 2014, 2015 και 2016, που προβλέπονταν στην 53361/11.10.2006 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Β΄ 1503) και δεν είχαν χορηγηθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου, αποτιμώνται σε χρήμα, σύμφωνα με την τιμή διαγωνισμού που προκηρύχθηκε ή άλλου διαγωνισμού προγενέστερων ετών που είχε λάβει χώρα για την προμήθεια των ίδιων ειδών.
Τότε η χρηματική αποτίμηση και καταβολή των Μ.Α.Π. αφορούσε και τους εργαζόμενους με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου. Ποιες συνθήκες άλλαξαν ώστε η απόφαση του 2021 να εξαιρεί εργαζόμενους οι οποίοι το 2017 αναγνωρίζονταν ως δικαιούχοι;
Για όλους τους παραπάνω λόγους, ζητούμε να λάβετε την κατάλληλη απόφαση η οποία θα επανορθώνει την αδικία η οποία διαπράττεται σε βάρος οικονομικά αδύναμων και στερούμενων μέσων πίεσης πρώην εργαζομένων.

ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΑΣ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ Ο ΣΚΟΥΠΙΔΟΝΤΕΝΕΚΕΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΣΑΒΒΑΤΟ 13/11 στις 11.00πμ εξω απο το ΣΜΑ ΣΧΙΣΤΟΥ

 Για 40 χρόνια (1950  -1990) στο Σχιστό ήταν η μοναδική χωματερή της Αττικής . Τα επόμενα 30 χρόνια (1990-2021) στη Φυλή λειτουργεί η μοναδική χωματερή της Αττικής. Τα τελευταία 60 χρόνια όλες οι μεγάλες εγκαταστάσεις διαχείρισης απορριμμάτων της Αττικής κατασκευάστηκαν στο Σχιστό και στη Φυλή. 

Στο Δυτικό Πειραιά  (Σχιστό)  η παλιά χωματερή και ο μοναδικός ΣΜΑ (Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων)  που εξυπηρετεί τους δήμους της περιφερειακής ενότητας Πειραιά και όχι μόνο. Στη Δυτική Αττική και Αθήνα ( Άνω Λιόσια – Φυλή ) οι δυο χωματερές , το ΕΜΑΚ  και ο μοναδικός στην Ελλάδα Αποτεφρωτήρας Επικίνδυνων Νοσοκομειακών Αποβλήτων.

Η λειτουργία των χωματερών στο Σχιστό και στη Φυλή άλλαξαν την φυσιογνωμία της δυτικής πλευράς  της Αττικής  και υποβάθμισαν δραματικά και εγκληματικά το φυσικό της περιβάλλον και τη ζωή των κατοίκων της.

Κατέστρεψαν τα πανέμορφα βουνά της  και  μετέτρεψαν το Θριάσιο πεδίο σε ένα απέραντο σκουπιδότοπο με τη μεγαλύτερη χωματερή της Ευρώπης, εκατοντάδες  παράνομες χωματερές, κέντρα διαλογής σκουπιδιών, διαλυτήρια  και  χυτήρια.

Και σαν να μην έφτανε όλη αυτή η υποβάμιση στο Περιβαλλον και στις Ζωές μας ο περιφερειάρχης Γ.Πατούλης με το νέο     ΠΕΣΔΑ πο κατέθεσε προτείνει την δημιουργεία μονάδας επεξεργασίας αποριμμάτων στο Σχιστό παράλληλα με την λειτουργεία του Σ.Μ.Α. 

Πόση πιά υποβάθμιση να δεχτούμε ; 

Οι περιοχές μας δεν είναι ο σκουπιδοντενεκές της Αττικής και δεν πρόκειται να δεχτούμε να γίνουν .

Στο Σχιστό στο Σ.Μ.Α. εδώ και 15 μέρες ο Δήμος Κερατσινίου Δραπετσώνας με ομόφωνη αποφαση του Δημοτικού Συμβούλιου έχει κλείσει την είσοδο του Σταθμού και παράλληλα με συγκεντρώσεις κατοίκων και φορέων της περιοχής καταγγέλει αυτή την πολιτική .

Την Τρίτη τα ξημερώματα δυνάμεις των ΜΑΤ και τΗς ΟΠΚΕ με γερανό απομάκρυναν τα αποριμμάτοφόρα του Δήμου Κερατσινίου απο την είσοδο του ΣΜΑ με σκοπό να ελευθερώσουν την είσοδο και παράλληλα απειλούσαν τπον αντιδήμαρχο Καθαριότητας του δήμου και τους εργαζόμενους με σύλληψη .

Καταγγέλουμε την καταδρομική επίθεση των δυνάμεων καταστολής και την διοίκηση της περιφέρειας Αττικής που έδωσαν την εντολή να επέμβουν και τους τονίζουμε ότι ωφείλουν να σεβαστούν την όργή και την απόφαση των κατοίκων της περιοχής που δεν θέλουν τα σκουπίδια στην πόρτα τους 

Η Κίνηση Πολιτών Νίκαιας Ρέντη "κόντρα στο ρεύμα " απο την πρώτη στιγμή είμαστε εκεί σε κάθε κινητοποίηση συμμετέχοντας και στην γραμματεία του ΔΥΤΙΚΟΥ ΜΕΤΏΠΟΥ που ασχολείται με το ζήτημα στην Φυλή και στο Σχιστό .

Καλούμε το ΣΑΒΒΑΤΟ 13/11 στις 11πμ στην είσοδο του Σταθμού Μεταφόρτωσης στο Σχιστό για άλλη μια φορά να διαδηλώσουμε την αντίθεση μας στην δημιουργία Μονάδας επεξεργασίας και στην συνεχιζόμενη υποβάθμιση της Ζωής μας .


ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΑ Τρίτη 5/10/21

 Η Κίνηση Πολιτών Νίκαιας Ρέντη "κόντρα στο ρεύμα" στηρίζει και καλεί στην συγκέντρωση των Σωματείων εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία την Τρίτη 5/10 στις 12.00 στην συμβολή των οδών Θηβών και Μπελογιάννη  και με πορεία στα γραφεία της 2ης ΥΠΕ .


Τα Σωματεία των εργαζομένων στα Νοσοκομεία Γ.Κ.Νίκαιας , Μεταξα , Θριάσιο , Δυτικής Αττικής και Δρομοκαιτειο  καλούν σε κινητοποίηση την Τρίτη 5/10/21 για την Πανελλαδική μέρα δράσης για την μονιμοποίηση των συμβασιούχων στην Υγεία και στην Πρόνοια .

https://seknda.blogspot.com/

Χιλιάδες συμβασιούχοι εργαζόμενοι (επικουρικοί, μέσω ΟΑΕΔ και ΕΟΔΥ, με ΣΟΧ) καλύπτουν κρίσιμες ανάγκες στις δημόσιες μονάδες υγείας και πρόνοιας και αναπληρώνουν ένα σημαντικό μέρος των μεγάλων ελλείψεων σε προσωπικό όλων των ειδικοτήτων.

Εργάζονται με κουτσουρεμένα δικαιώματα σε σύγκριση με τους μόνιμους εργαζομένους και είναι καθημερινά αντιμέτωποι με τον κίνδυνο της απόλυσης και της αντικατάστασης τους από άλλους συμβασιούχους, ή και, όπως σχεδιάζει η σημερινή κυβέρνηση, την επιστροφή των εργολαβικών εταιρειών.

Οι συνάδελφοι αυτοί έχουν αποκτήσει πολύτιμη εμπειρία και τυχόν απόλυση τους – εκτός από το πρόβλημα επιβίωσης που θα δημιουργήσει στους ίδιους και τις οικογένειες τους – θα προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των μονάδων υγείας και πρόνοιας, ιδιαίτερα στη σημερινή κρίσιμη περίοδο.

Αντιμετωπίζουν συχνά τον εμπαιγμό των κυβερνήσεων, που από τη μια «αναγνωρίζουν το ρόλο τους» και δίνουν, σε ορισμένες περιπτώσεις – κάτω από την πίεση κινητοποιήσεων και το φόβο «ξαφνικής κατάρρευσης» των ήδη υποστελεχωμένων μονάδων – παράταση στις συμβάσεις τους αλλά αρνούνται πεισματικά το δίκαιο αίτημα μας για μονιμοποίηση τους.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η ψήφιση νόμου από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που βάζει πρόσθετα εμπόδια στη μετατροπή των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου καθώς και η απόρριψη από τις κοινοβουλευτικές ομάδες των κομμάτων της άρχουσας τάξης της πρότασης για τη μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων με τροποποίηση του άρθρου 103 του Συντάγματος.

Γνωρίζουμε ότι η επέκταση των ελαστικών εργασιακών σχέσεων αποτελούν υλοποίηση της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για χτύπημα της μόνιμης εργασίας και σε συνδυασμό με την διαιώνιση των ελλείψεων προσωπικού, εντάσσονται στο σχεδιασμό για λειτουργία των δημόσιων μονάδων με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, με όσο το δυνατό λιγότερο και φθηνότερο προσωπικό.

Στην κατεύθυνση αυτή, η κυβέρνηση της ΝΔ αξιοποιεί τις αναστολές εργασίας για να «αντικαταστήσουν» μόνιμους εργαζόμενους με 3μηνίτες και να επιταχύνουν τις προαποφασισμένες ιδιωτικοποιήσεις.

Καλούμε όλα τα Σωματεία να συμμετέχουν στην Πανελλαδική Μέρα Δράσης για να διεκδικήσουμε μαζί:

► Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων στις δημόσιες μονάδες υγείας και πρόνοιας

► Κατάργηση του νόμου για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό και ανάκληση των αναστολών εργασίας.

► Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με επείγουσες διαδικασίες

► Άμεσα μέτρα προστασίας της υγείας στους χώρους δουλειάς, στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, τα σχολεία και τις σχολές.

► Αυξήσεις στους μισθούς μας. Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Επέκταση ανθυγιεινού επιδόματος και ένταξη στα ΒΑΕ όλων όσων εργάζονται σε αντίστοιχες συνθήκες

► Ενίσχυση του προγράμματος εμβολιασμού, με στοχευμένη ενημέρωση, πλήρη προληπτικό έλεγχο και παρακολούθηση των εμβολιασμένων.


Συνεχίζουμε τον αγώνα ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις, τις ΣΔΙΤ, τη λειτουργία των δημόσιων μονάδων με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, για την κατάργηση της επιχειρηματικής δράσης σε Υγεία και Πρόνοια

Σωματεία Εργαζομένων στα Νοσοκομεία                                                                         ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ, ΘΡΙΑΣΙΟ, ΚΡΑΤΙΚΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΚΑΙ Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΜΕΤΑΞΑ

Αποχαιρετισμός σε ένα μεγάλο Ελληνα . Μίκης Θεοδωράκης

 


Τα μέλη και οι φίλοι της  Κίνησης Πολιτών Νίκαιας Ρέντη "κόντρα στο ρεύμα" αποχαιρετούν τον Αρχάγγελο της μουσικής, Μίκη Θεοδωράκη.

Ο Ανθρωπος που "έντυσε" με την  μουσική του  στην Ελλάδα  

Συνθέτης, στιχουργός, ποιητής, πολιτικός, ακτιβιστής, ένθερμος αγωνιστής σε όλη του τη ζωή 

Με θλίψη  αποχαιρετούμε σήμερα 8/9/21  τον άνθρωπο που έκανε τραγούδι τον πόνο, τα βάσανα, τους αγώνες των Ελλήνων, όπως και τις ομορφιές της χώρας που τον γέννησε. 

Καλό κατευόδιο, αγαπημένε Μίκη. 

Θα ζεις για πάντα στις καρδιές όλων μας.

Για τον τελευταίο αποχαιρετισμό θα βρεθούμε σήμερα στις 13.00 στην Αθήνα και το απογευμα στις 19.00 στο λιμάνι του Πειραιά στην πύλη Ε3 απο όπου θα ξεκινήσει το ταξίδι του , για την Κρήτη τα Χανιά όπου θα ταφεί .


ΜΠΛΟΚΟ ΣΤΗ ΛΗΘΗ

 


Η πόλη μου είναι πολύκλωνη .

Σαν τη βελανιδιά.

Είμαστε δέντρα αιωνόβια με ξύλο βαρύ και σκληρό που δεν σαπίζει εύκολα .

Τη ρίζα την φέραμε απο την Ιωνία, πέρα απο τον ορίζοντα .

Πρόσφυγες μας ρίξανε στα καράβια μα την καρικώσαμε την άγρια θάλασσα και όρθιοι πατήσαμε στεριά.

Στον ερειπιώνα που μας στήσανε , αρδέψαμε πολύκαρπους κήπους πλάι στα πλυσταριά .

Και ορυκτά τραγούδια φτιάξαμε να αντέχουν στους καιρούς .

Μόνο που κάθε 17 Αυγούστου , ο ουρανός της Νίκαιας , γίνεται ξαφνικά τεφρός.

Ο μεγάλος Μπλόκος , απο την αφύλακτη διάβαση της μνήμης , μπαίνει στην κυκλοφορία του αίματος .

Του φασισμού η φρικωδία , αιώνια εντοιχισμένη στη Μανδρα , επιστρέφει αξημέρωτα , με τα χωνιά να ουρλιάζουν - "Ολοι οι ανδρες 14-60 χρονών στην πλατεία Οσίας Ξένης " 

Και ξεκινούν οι γυναίκες με τα σταμνιά να ξεδιψάσουν τους διψασμένους .

Ο βέβηλος κουκουκλοφόρος ταγματασφαλίτης δείχνει τους ήρωες του ΕΑΜ κι ο δήμιος πίνει ούζο σκοτώνοντας ....

Εκεί , στο μέσο της μέρας ακούγεται ο λοχαγός του ΕΛΑΣ Αποστόλης Χατζηβασιλείου - Μη φοβάστε , δεν θα προδώσω κανέναν.

Ψηλά το κεφάλι !

....Κι εμείς , με την αντήχηση εκείνης της θριαμβικής ιαχής στ αυτιά και το ιερό τραύμα στο στήθος , συνεχίζουμε .

Ελπίζοντας στην μελλοντική ανθοφορία της ποτισμένης με το αίμα των ηρώων , Πόλης μας .

Κάτια Γαλοπούλου 

το κείμενο - ΜΠΛΟΚΟ ΣΤΗ ΛΗΘΗ -  γράφτηκε απο την Κάτια Γαλοπούλου για το ημερολόγιο του 2021 του "φυσάει κόντρα " για τον μήνα Αύγουστο 

17 Αυγούστου 1944 Μπλόκο της Κοκκινιάς / Γυναίκες Ηρωίδες της Κοκκινιάς

 17 Αυγούστου 1944 Μπλόκο της Κοκκινιάς .

Την Παρασκευή 17 Αυγούστου 1944, 315 πατριώτες εκτελέστηκαν στη «Μάντρα της Κοκκινιάς» και σε άλλα σημεία της πόλης, την ίδια ώρα που άλλοι συναγωνιστές έπαιρναν το δρόμο για τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, από τα οποία πολλοί δε γύρισαν ποτέ. Πριν ακόμα βγει ο ήλιος, η Κοκκινιά βρέθηκε κυκλωμένη απ’ όλες τις μεριές από τους Γερμανούς και τους ντόπιους προδότες. Μέσα σε μια ατμόσφαιρα τρόμου, μάζεψαν όλους τους άνδρες δεκατεσσάρων έως εξήντα ετών. Σύνολο, 20.000 περίπου στην πλατεία Οσίας Ξένης. Κι ύστερα άρχισαν τα ομαδικά βασανιστήρια, οι ξυλοδαρμοί, τα χτυπήματα με τους υποκόπανους, οι ταπεινώσεις και οι εκτελέσεις. Στις 6, 7 και 8 του Μάρτη είχε προηγηθεί η μάχη της Κοκκινιάς, με παραδειγματική αντίσταση του λαού της και 100 παλικάρια νεκρούς στον αγώνα κατά των κατακτητών.Για το ιστορικό της ημέρας έχουμε γράψει στην ιστοσελίδα μας διαβάστε το εδώ 
απο το βιβλίο του Δημήτρη Λιάτσου "το Μλόκο της Κοκκινιάς " δημοσίευσε ο Πάρις Λιάτσος ενα απόσπασμα που αφορά της Γυναίκες Ηρωίδες της Κοκκινιάς .


Γυναίκες ηρωίδες της Κοκκινιάς....
Βασιλίτσα Καπουσούσογλου
Άννα Σαββαίδη
Καλλιόπη Μαγνήσαλη.
Μαζί με τη Διαμάντω Κουμπάκη και την Αθηνά Μαύρου , οι κοκκινιώτισσες που πότισαν με το αίμα τους ,τα νιάτα τους ,τη ζωή τους ,το δέντρο του απελευθερωτικού αγώνα .Να τις θυμόμαστε και να τις τιμάμε !
(Η φωτογραφία από το βιβλίο του Δημήτρη Λιάτσου "το Μπλόκο της Κοκκινιάς").

Ιδιαίτερα για την Βασιλίτσα Καπουσουσογλου 'εγραψε Βασιλεία Καπουσούσογλου ,η άγνωστη ιστορία μιας επονίτισας .
Κανείς δεν την θυμάται, κανείς δεν την μνημονεύει , γιατί δεν βρέθηκε ποτέ το σκήνωμα της .
Οργανωτική γραμματέας της ΕΠΟΝ Κοκκινιάς .Το 1942 η Εμπορική Τράπεζα στη Νίκαια προσλαμβάνει τρεις νέους υπαλλήλους .Τη Βασιλεία ,τον Σεραφείμ Ρούτσο,τον Κώστα Κρεμμύδα . Ενταγμένοι και οι τρεις στο ΕΑΜ νέων και μετά στην ΕΠΟΝ .
Η Βασιλεία ερωτεύεται και αρραβωνιάζεται τον Σεραφείμ .Ο Σεραφείμ Ρούτσος είναι ο γραμματέας της ΕΠΟΝ Κοκκινιάς μέχρι την απελευθέρωση . Εκτελέστηκε το 1949 .
Μετά τη "μάχη της Κοκκινιάς" τον Μάρτη του '44 οι ναζί και οι ντόπιοι συνεργάτες τους ,έχουν σκυλιάσει .
Στις 4 του Μάη η Γκεστάπο εισβάλει μέσα στο κατάστημα της Εμπορικής . Που λειτουργούσε Μοργκεντάου και Αντιοχείας .
Συλλαμβάνουν αμέσως τη Βασιλεία . Ψάχνουν τον Σεραφείμ και τον Κώστα .Για καλή τους τύχη την τελευταία στιγμή πηδούν από ένα παράθυρο που βλέπει σε μια πάροδο της Μοργκεντάου και διαφεύγουν.
Κανείς δεν έμαθε ποτέ για το τι απόγινε αυτή η κοπέλα . Ίσως από το κολαστήριο της Μέρλιν ,να πετάχτηκε το άψυχο σώμα της στο δρόμο ,σαν της Ηλέκτρας .
(Όπως μου τα διηγήθηκε ο Κώστας Κρεμμύδας).

Τρίτη 17/8/2021
Ως ελάχιστο φόρο τιμής πραγματοποιούνται εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για τα θύματα των ναζί κατακτητών και των ταγματασφαλιτών συνεργατών τους στο Μπλόκο της Κοκκινιάς, τον Αύγουστο του 1944.
Η Κίνηση Πολιτών Νίκαιας Ρέντη  "κόντρα στο ρεύμα"  ως ελαχιστο φόρο τιμής θα καταθέσει στεφάνι 

Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΥΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ ΤΗΣ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

 Το Σάββατο 14/8 τα τροφιμα τα φάρμακα και είδη α ανάγκης που μαζέψαμε μεταφέρθηκαν στην Νότιο Ευβοια μαζί με τα πράγματα που μάζεψαν οι συναγωνιστές από τον Ανυπότακτο Κορυδαλλό , και την παράταξη Ζωγράφου ανυπότακτη Πόλη .
Πρώτη στάση Κοκκινομηλιά. 22 κατεστραμμένες κατοικίες, ολική καταστροφή σε στάνες, αποθήκες και μαντριά. Η οργή των μόνιμων κατοίκων ξεχειλίζει για την κυβερνητική διαχείριση της πυρκαγιάς και την επόμενη μέρα ενώ εκφράζουν την ευγνωμοσύνη τους για το κύμα αλληλεγγύης που φτάνει από όλες τις γωνιές της Ελλάδας.


Δεύτερη στάση στο Κέντρο Αγώνα και Αλληλεγγύης Ιστιαίας του Σωματείου Ρητινοκαλλιεργητών Εύβοιας όπου παραδώσαμε είδη πρώτης ανάγκης και καθαριστικά ενώ βοηθήσαμε στην διαλογή και διανομή στα χωριά Κρυονερίτη, Σήμια και Βουτά.

Η Αλληλεγγύη σε όσους την έχουν ανάγκη για να μπορέσουν το πρώτο διάστημα να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες είναι για εμάς καθήκον και θα συνεχίσουμε .ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΡΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΥ ΠΑΡΕΔΩΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ ΦΛΟΓΕΣ


Τις τελευταίες τέσσερις ημέρες όλη σχεδόν η Ελλάδα φλέγεται. Από την Αττική, την Εύβοια, την Μεσσηνία,

την Ηλεία, τα Γρεβενά, τη Φωκίδα, τη Χαλκιδική, το Κιλκίς, την Κω, τη Ρόδο, τη Λακωνία, έως την Κρήτη,

πρόκειται για μια ανυπολόγιστη φυσική καταστροφή, η οποία  βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη, ενώ ήδη

θρηνούμε μια ανθρώπινη ζωή και έχουν καεί ολοσχερώς εκατοντάδες σπίτια, επιχειρήσεις και γεωργικές

εκτάσεις.

Με άκρατο κυνισμό, η κυβέρνηση της ΝΔ δηλώνει ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα φυσικό φαινόμενο, οι

συνέπειες του οποίου δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν. Ωστόσο, τόσο η αδηφάγα «ανάπτυξη» που

προωθεί, σε βάρος μέχρι και της τελευταίας σπιθαμής ελεύθερου χώρου, για την εξυπηρέτηση των κάθε

λογής επενδυτών (ενέργεια, εξορύξεις, τουρισμός), αλλά και η εγκατάλειψη της δασοπυρόσβεσης και της

δασοπροστασίας δεν αποτελούν φυσικό φαινόμενο. Είναι η ίδια η πολιτική της κυβέρνησης που δαπανά

εκατοντάδες εκατομμύρια για την αστυνομία, την καταστολή και τους πολεμικούς εξοπλισμούς, την ίδια

στιγμή που ο φυσικός πλούτος όλης της χώρας εσκεμμένα αφήνεται απροστάτευτος, με τεράστιες

ελλείψεις στην πυροσβεστική και την πολιτική προστασία και εγκληματική εγκατάλειψη σε ότι αφορά

στον εξοπλισμό και στα εναέρια μέσα. Είναι η ίδια πολιτική που εφάρμοσαν όλες οι κυβερνήσεις τις

τελευταίες δεκαετίες και τώρα προσπαθούν επικοινωνιακά να αποσείσουν τις διαχρονικές τους ευθύνες.

Αλλά ούτε η κλιματική αλλαγή, που η κυβέρνηση επιχειρεί να εμφανίσει ως δικαιολογία για την παταγώδη

αποτυχία της πολιτικής της, αποτελεί κεραυνό αν αιθρία. Είναι η ίδια πολιτική στρατηγική της ολοσχερούς

εκμετάλλευσης των φυσικών και ζωικών πόρων του πλανήτη που οδηγεί στην κλιματική αλλαγή και την

περιβαλλοντική κρίση που διαρκώς οξύνεται. Η μεγάλη άνοδος της θερμοκρασίας, οι ακραίοι καύσωνες

και οι μακρές περίοδοι ξηρασίας έχουν οδηγήσει στην εκθετική αύξηση των καταστροφικών πυρκαγιών σε

όλο τον πλανήτη, ενώ την ίδια στιγμή οι κυρίαρχες πολιτικές τροφοδοτούν τη διαρκή επέκταση της

κερδοφορίας σε βάρος του περιβάλλοντος.

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ!

Απαιτούμε:

        Την άμεση ενίσχυση των μηχανισμών πυρόσβεσης και πυροπροστασίας με τον αναγκαίο

εξοπλισμό και εναέρια μέσα, αλλά και με προσλήψεις του απαραίτητου προσωπικού

        Την ενίσχυση των μηχανισμών πρόληψης των δασικών πυρκαγιών

        Την άμεση κήρυξη των πληγεισών περιοχών αναδασωτέων και την πλήρη απαγόρευση κάθε

«επενδυτικής» αξιοποίησης πάνω στα αποκαΐδια

        Την άμεση λήψη μέτρων στήριξης του πληθυσμού στις πληγείσες περιοχές και την πλήρη

αποζημίωση των κατοίκων για τις περιουσίες που χάθηκαν

 Την απαραίτητη και επαρκή χρηματοδότηση των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού για δράσεις

Πολιτικής Προστασίας και την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για την στελέχωση των τμημάτων

Πολιτικής Προστασίας στους ΟΤΑ.

Καλούμε σε συγκέντρωση τη Δευτέρα 9/8 στις 20.00 στο Σύνταγμα


Ανυπότακτη Αττική

«Ανατροπή στην Πόλη», Νέα Σμύρνη

Ανυπόταχτες Γειτονιές Δάφνης-Υμηττού

Ανυπόταχτη Μυτιλήνη


Ασυμβίβαστο Ίλιον

Αυτοδιοίκηση Πολιτών Δήμου Δράμας

Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Χαϊδαρίου

Δημοτική Κίνηση Καλλιθέας «Μια Πόλη στο Δρόμο»

Δημοτική Συνεργασία Ελληνικού – Αργυρούπολης

Δίκτυο Πολιτών Χολαργού - Παπάγου

Ζωγράφου Ανυπότακτη Πόλη

Κίνηση Πολιτών Νίκαιας - Ρέντη «Κόντρα στο Ρεύμα»

Μέτωπο Ανατροπής για την Αθήνα

Ριζοσπαστική Αγωνιστική Κίνηση Πολιτών Πετρούπολης - ΡΑΚ

Ριζοσπαστική Ενωτική Κίνηση Βύρωνα

Ριζοσπαστική Προοδευτική Δημοτική Κίνηση "Ανυπότακτος Κορυδαλλός"

Ριζοσπαστική Πρωτοβουλία Περιστερίου

Χαλάνδρι ΕΝΑΝΤΙΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΙΔΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

 


Ας δείξουμε εμπράκτα τη συμπαράσταση και την αλληλεγγύη μας στους συνανθρώπους μας που βιώνουν μια ανείπωτη τραγωδία.

Τα είδη που συγκεντρώνονται είναι τα εξής:
👉 Τρόφιμα μακράς διαρκείας: Φρυγανιές, κρουασάν μπισκότα διάφορα (μικρές συσκευασίες) ξηροί καρποί (μικρές συσκευασίες) , νερό (500ml), γάλα εβαπορέ, χυμοί (μικροί) πλαστικά κουτάλια και πιρούνια.
👉 Βρεφικά είδη: Γάλα βρεφικό, μπιμπερό, κρέμες (έτοιμες, σε ατομικά βαζάκια), μωρομάντηλα, πάνες.
👉 Είδη προσωπικής υγιεινής: Χαρτί υγείας, σερβιέτες, σαμπουάν-αφρόλουτρα (ατομικές συσκευασίες,) οδοντόκρεμες και οδοντόβουρτσες (ατομικές συσκευασίες), μπατονέτες, ξυραφάκια, σαπούνια, αφρός ξυρίσματος (μόνο μικρές συσκευασίες).
👉 Υγειονομικό υλικό: Fucidine και betadine, βαμβάκι, γάζες, επίδεσμοι, φυσιολογικοί οροί, αντισταμινικές αλοιφές, αντισηπτικά, αυτοκόλλητες γάζες για τραύματα, ψυκτικά σε σπρέι για τραύματα, παυσίπονα & ασπιρίνες.
👉 Τροφές για γάτες και σκύλους (σε μικρές συσκευασίες).
Παρασκευη 6/8 απο τις 18.00- 21.00 στον χώρο Κοινωνικής Δράσης και Πολιτισμού "φυσάει κόντρα" και στο τηλέφωνο 6950420210 για συνενόηση

Καταδικάζουν σε μισθούς πείνας χιλιάδες εργαζόμενες -νους στην σχολική καθαριότητα με αποδαση ΒορίδηΜε το υπ’ αριθμ. 56982/30.7.2021 έγγραφό του, το Υπ. Εσωτερικών ανακοινώνει στους Δήμους όλης της χώρας τον επιμερισμό των ανθρωποωρών που θα μοιράσει για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων όλης της χώρας για το διδακτικό έτος 2021-2022. Με την απόφαση αυτή, για πρώτη φορά, φέτος δεν καθορίζεται ο αριθμός των θέσεων των απασχολουμένων, στη βάση και του περσινού επιμερισμού των 5500 θέσεων πλήρους απασχόλησης και των 4474 θέσεων μερικής απασχόλησης, αλλά Φέτος λοιπόν, δίνουν τη δυνατότητα με τα ίδια κονδύλια και τις ίδιες ανθρωποώρες, να προσλάβουν μέχρι και 15.482 καθαρίστριες και καθαριστές ακόμα και με δίωρη απασχόληση.

Κάνουν αναδιανομή των μηνιαίων εισοδημάτων των υφιστάμενων σχολικών καθαριστριών και καθαριστών, των 250 έως 600€, και τα τεμαχίζουν σε μισθούς των 180€ με δίωρη πλέον απασχόληση

Παρακάτω σας παραθέτουμε δύο link. Το πρώτο (δείτε εδώ) παραπέμπει στην περσινή απόφαση και με έναν απλό υπολογισμό είναι εφικτή η εξαγωγή του συνόλου των ημερήσιων ανθρωποωρών που είχαν εγκριθεί για 9500 περίπου σχολικές καθαρίστριες και καθαριστές. Το δεύτερο (δείτε εδώ) οδηγεί στη χθεσινή απόφαση του κ. Βορίδη που ενώ αυξάνει το σύνολο των προσλήψεων στις 15.482 προσλήψεις, δηλαδή αύξηση των προσλήψεων στα σχολεία κατά 6.008, ο αριθμός των ανθρωποωρών αυξάνεται κατά μόλις 499 ημερησίως, από τις 45.922 ανθρωποώρες στις 46.421.

Η νεοφιλελευθερη πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη σε πλήρη εξέλιξη με αποδέκτες την μεγάλη πλειοψηφία των Δημάρχων της Χώρας που τους αρέσει και τους βολεύει στα σχέδια τους να έχουν περισσότερους εργαζόμενους σε ομηρία  εν όψι εκλογών .

ήδη πολλά σωματεία εργαζομένων στην Σχολική καθαριότητα αντέδρασαν με κοινη ανακοίνωση τους .

https://sxolikes-katharistries.online/?p=2295&fbclid=IwAR18xGcdX__0Q795Bqf5l-bFKl5UFU-uN2Masp530iKUCqjH4yPDgo3g5vo

https://www.facebook.com/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CF%87%CE%BF%CE%B9-%CE%9A%CE%B1%CE%B8%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%82-%CE%9A%CE%B1%CE%B8%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%82-736816349721221


ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΙΣΤΟ - ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ


60 ΧΡΟΝΙΑ ΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΣΚΟΥΠΙΔΟΤΟΠΟΙ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ
Η κυβέρνηση, η περιφερειακή αρχή και ο αρμόδιος φορέας διαχείρισης των σκουπιδιών (ΕΔΣΝΑ) συνεχίζουν την πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων και περιφερειακών αρχών, αντιμετωπίζοντας τις περιοχές μας σαν τους μοναδικούς και μόνιμους σκουπιδότοπους ολόκληρης της Αττικής.

Η Κυβέρνηση αδιαφορώντας για την Δημόσια Υγεία και το Περιβάλλον πέρασε τροπολογία που τροποποιεί το άρθρο 21 του νόμου 2742 του 1999, με τον οποίο προστατεύεται το  ήδη υποβαθμισμένο όρος Αιγάλεω επιτρέποντας τη δημιουργία μιας ακόμα εγκατάστασης διαχείρισης απορριμμάτων μέσα στο βουνό διατήρωνας παράλληλα και τον Σταθμό μεταφόρτωσης αποριμμάτων στο Σχιστό , διπλή επιβάρυνση δηλαδή για την περιοχή .
Εχουν επιλέξει τις περιοχές μας σαν μόνιμους αποδέκτες των αποριμμάτων όλης της Αττικής .
 Τους δηλώνουμέ ότι δεν θα αποδεχτούμε άλλη επιβάρυνση στις Ζωές μας και στο Περιβάλλον .                                          ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ
 
•      Άμεση διακοπή όλων των διαδικασιών κατασκευής νέων μονάδων επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων σε ΦΥΛΗ και ΣΧΙΣΤΟ, καθώς και της επέκτασης των υφιστάμενων υποδομών στη Φυλή (ΧΥΤΑ, ΕΜΑΚ).
 
•      Άμεσο και οριστικό κλείσιμο του συνόλου της εγκατάστασης της Φυλής
.
•      Καμία μονάδα καύσης απορριμμάτων στην Αττική και στην υπόλοιπη χώρα.
 
•      Κατάργηση του διαβρωτικού μηχανισμού των αντισταθμιστικών «ωφελημάτων».
 
•      Κατασκευή όλων των αναγκαίων υποδομών -συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων νέων ΧΥΤΥ, για την υλοποίηση ενός νέου συστήματος δημόσιας διαχείρισης των απορριμμάτων, που θα έχει βασικό στόχο τη μέγιστη δυνατή προδιαλογή και ανάκτηση υλικών, με δίκαιη κατανομή  των  όποιων  βαρών  και  με  αυστηρή  τήρηση  όλων  των  περιβαλλοντικών διασφαλίσεων.
 
•      Ανοιχτή δημόσια διαβούλευση με τους πολίτες, τους φορείς, τις συλλογικότητες και τα όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης για το περιεχόμενο του νέου ΠΕΣΔΑ Αττικής.

Απο την Δευτέρα 26/7 με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας έχει γίνει αποκλεισμός του ΣΜΑ στο Σχιστό για όλη την βδομάδα και την Τετάρτη 28/7 στις 10.00 θα γίνει συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην είσοδο του ΣΜΑ στο Σχιστό .

Καλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νίκαιας Ρέντη να συνεδριάση ΕΚΤΑΚΤΑ και να πάρει θέση για τα σχέδια της Περιφέρειας και Κυβέρνησης 
 
Καλούμε τους πολίτες της πόλης μας να ΑΝΤΙΔΡΑΣΟΥΝ και να αναπτύξουν ένα δυναμικό κίνημα που θα εναντιωθεί στα καταστροφικά σχέδια τους στην καταστροφή του όρους Αιγάλεω και στην κατασκευή της Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων στο Σχιστό.

Συμμετέχουμε δυναμικά στην κινητοποίηση της Τετάρτης 28/7 στις 10.00 και ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ .ΟΧΙ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΝΕΑ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΙΣΤΟ - ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ

 

Εν μέσω πανδημίας και καλοκαιριού η κυβέρνηση συνεχίζει την καταστροφική της πολιτική για την Δημόσια Υγεία και το Περιβάλλον και περνάει τροπολογία στα κρυφά για νέα μονάδα επεξεργάσιας αποριμμάτων στην περιοχή του Σχιστού .

Δεν τους φτάνει ο ΣΜΑ Σχιστού όπου καθημέρινά φορτώνουν σκουπίδι απο 20 Δήμους της Αττικής θέλουν και άλλο και άλλο .

Διαβάστε τι γ΄ραφει απο το blog http://anntilogos.blogspot.com/2021/07/blog-post_20.html

Την τροπολογία σκάνδαλο αποκάλυψε εχθές με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο βουλευτής του ΜεΡΑ25 Κρίτων Αρσένης .

Το  «κύκλωμα» του ΕΔΣΝΑ  είχε αποφασίσει εδώ και καιρό να  κάνει μονάδα επεξεργασίας  δίπλα στο ΣΜΑ Σχιστού .

Ήθελαν  νέα μονάδα επεξεργασίας στο Σχιστό και τη διατήρηση του ΣΜΑ για να στέλνουν τα υπολείμματα της μονάδας στη Φυλή και στο εργοστάσιο καύσης που θα κάνουν κάπου στη δυτική Αττική .

Έκαναν  μυστικές διαπραγματεύσεις με την εκκλησία για την παραχώρηση του χώρου με άγνωστα ανταλλάγματα .

Υπήρχε όμως και ένα τυπικό εμπόδιο . Θα έπρεπε να περάσει μια τροπολογία από τη βουλή για να μπορούν να βγάλουν άδεια εγκατάστασης στο συγκεκριμένο χώρο αφού με το ισχύον νομικό καθεστώς δεν επιτρέπεται σε αυτή την περιοχή να κάνουν μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων .  

Αφού ολοκληρώθηκε το  deal του κυκλώματος με την εκκλησία,   έφεραν και τη φωτογραφική τροπολογία  για να κλείσει η δουλειά .

Έτσι λειτουργεί το βρώμικο κύκλωμα στον ΕΔΣΝΑ . Κάνουν ότι γουστάρουν χωρίς να δίνουν πουθενά λογαριασμό .

Ας αναρωτηθούν  τώρα και ας μάθουν οι δήμαρχοι της περιοχής ( Βρεττάκος – Λαγουδάκης) ποιοι ήταν αυτοί που έκαναν τα παζάρια πίσω από τις πλάτες τους .   Ποια αρμοδιότητα είχαν οι διαπραγματευτές στον ΕΔΣΝΑ και ποιος τους είχε εξουσιοδοτήσει;

Με ποιανού πρωτοβουλία φτιάχτηκε η φωτογραφική τροπολογία ;

Τότε θα καταλάβουν ποιοι κάνουν κουμάντο στον ΕΔΣΝΑ και ποιοι είναι αυτοί που αποφασίζουν να καταστρέψουν τη δυτική πλευρά της Αττικής για να εξυπηρετήσουν κάποια πολύ συγκεκριμένα εργολαβικά συμφέροντα .

Ακριβώς τα ίδια κάνουν και στη Φυλή ! Διαπραγματεύονται «εξωθεσμικά» για το χώρο που θα φιλοξενήσει το «πάρκο κυκλικής οικονομίας» πλησίον  της εγκατάστασης της Φυλής και θα περιλαμβάνει το νέο εργοστάσιο και το νέο ΧΥΤΑ .

Οι δήμαρχοι της περιοχής (εκτός του δήμαρχου Φυλής που είναι στο κύκλωμα) , δεν γνωρίζουν τι μαγειρεύουν οι ιθύνοντες του ΕΔΣΝΑ πίσω από την πλάτη τους .

Το διεφθαρμένο κύκλωμα των σκουπιδιών που κουμαντάρει τον ΕΔΣΝΑ θέλει τα πάντα στη Φυλή και το Σχιστό για να έχει τον πλήρη έλεγχο της κατάστασης και να συνεχίζεται επ΄ άπειρο το φαγοπότι σε βάρος των δήμων και των πολιτών του δυτικού ημισφαιρίου της Αττικής .Η Κίνηση Πολιτών Νίκαιας Ρέντη "κόντρα στο ρεύμα" εδω και μήνες και σε συνεργασία με το ΔΥΤΙΚΌ ΜΕΤΩΠΟ έχει βάλει το ζήτημα για την νέα μονάδα που θέλουν να φτιάξουν με παρεμβάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο συναντήσεις με δημάρχους και συσκέψεις με φορείς της περιοχής μας για να ενεργοποιηθεί ένα μέτωπο ενάντια στα σχέδια τους .

Σχεδιάζουν να υποθηκεύσουν για άλλα 30 χρόνια τις Ζωές μας και το Περιβάλλον για να κερδίζουν οι εργολάβοι και τα συγκεκριμένα συμφέροντα .ΤΟΥΣ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ 
ΑΥΤΟΙ ΘΑ ΠΕΡΝΑΝΕ ΣΤΑ ΚΡΥΦΑ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ 
ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΤΟΥΣ ΑΚΥΡΩΝΟΥΜΕ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ .
ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ ΕΩΣ ΕΔΩ ΚΑΜΜΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΥΣΗΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΔΕΝ ΘΑ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΣΧΙΣΤΟ