Κάλεσμα των γιατρών του νοσοκομείου κρατικού ΝίκαιαςΗ Συνέλευση γιατρών του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας απευθύνει κάλεσμα σε Δ.Σ. σωματείων, ομοσπονδιών, ενώσεις συνταξιούχων, φοιτητικούς και σπουδαστικούς συλλόγους, μαζικούς φορείς της Δυτικής Αττικής και του Πειραιά εργατικές λέσχες, επιτροπές ανέργων και επισφαλώς εργαζόμενων,  για συντονισμό και κοινή πάλη για τα ζητήματα της υγείας.
Τα νοσοκομείο της Νίκαιας, όπως και τα υπόλοιπα νοσοκομεία, στενάζει από τις ελλείψεις σε προσωπικό, σε φάρμακα και υλικά. Οι γιατροί και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι δουλεύουν στα όρια της εξουθένωσης, με απλήρωτες εφημερίες και υπερωρίες, κλινικές υπολειτουργούν. Αυτή η κατάσταση δεν αφορά μόνο τους υγειονομικούς αλλά όλο το λαό της περιοχής. Όλο και μεγαλύτερο κομμάτι του λαού στερείται το δικαίωμα στην υγεία, αναγκάζεται να βάζει βαθιά το χέρι στην τσέπη για φάρμακα, εξετάσεις, νοσήλια. Θεωρούμε ότι ήρθε η ώρα να ξεκινήσει συζήτηση και συντονισμός για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας.
Καλούμε σε σύσκεψη την Τρίτη 7/4/2015 στις 13.00 στο αμφιθέατρο του νοσοκομείου, για να απαιτήσουμε δημόσιο και δωρεάν σύστημα υγείας και να αποφασίσουμε κοινές αγωνιστικές πρωτοβουλίες.

και Πρόσφυγας...και ΜετανάστηςΤετάρτη 1η Απρίλη 8 μ.μ. 
στο στέκι μας "φυσάει κόντρα" Π.Τσαλδάρη 297 Νίκαια

Ο Φώτης Λιάτσος,με αφορμή τη μεταπτυχιακή του έρευνα για ζητήματα μετανάστευσης και δικαιωμάτων (PARIS VII),αφηγείται την εμπειρία του από την υπηρεσία ασύλου της Ρόδου. Θα ακολουθήσει συζήτηση.

ΟΑΕΔ αιτήσεις για 32.433 συμβάσεις στους δήμους


Τις επόμενες ημέρες θα ανοίξει το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας για 32.433 ανέργους σε δήμους όλης της χώρας.
Στο πρόγραμμα θα υπάρξουν μικρές βελτιωτικές αλλαγές, ενώ δεν θα αλλάξουν ο μισθός και η χρονική διάρκεια απασχόλησης.
Στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ και ειδικότερα στο σύστημα http://ait.oaed.gr θα υποβάλλονται οι αιτήσεις για κοινωφελή εργασία. Οι δικαιούχοι μπορούν να δηλώσουν προτίμηση για τρεις το ανώτερο θέσεις

Σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο Εργασίας έχει ζητήσει από την ΚΕΔΕ αναλυτική πληροφόρηση για τις ειδικότητες αλλά και στενή συνεργασία, έτσι ώστε να γίνεται έλεγχος και να υπάρχει αντιστοιχία της ειδικότητας που κατέχει ο άνεργος με το έργο που υλοποιείται. Παράλληλα, συμφωνήθηκε ότι με την πρόσληψή τους, οι ωφελούμενοι θα λαμβάνουν και ένα ενημερωτικό φυλλάδιο-οδηγό, προκειμένου να γνωρίζουν τα εργασιακά τους δικαιώματα.

Υποβολή αιτήσεωνΣε ό,τι αφορά τη διαδικασία συμμετοχής των ανέργων στο πρόγραμμα, δεν προβλέπονται αλλαγές.

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν το δικαίωμα να δηλώσουν προτίμηση σε έως τρεις θέσεις της Περιφέρειας στην οποία ανήκουν.
Παράλληλα, οι άνεργοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία για την κατάρτιση του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο την ειδική αίτηση συμμετοχής.
• Οι υποψήφιοι θα κληθούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους στον δικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), ενώ, μετά τη συμπλήρωσή τους, οι δυνητικοί ωφελούμενοι θα πρέπει να τις αποστείλουν στον Οργανισμό μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων, http://ait.oaed.gr/.
• Η αίτηση των υποψηφίων πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένη και θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα ακριβή προσωπικά στοιχεία τους, τον ΑΦΜ τους, τους τίτλους σπουδών που απαιτούνται για κάθε θέση, τη γνώση ξένων γλωσσών, τη γνώση χειρισμού Η/Υ και όποια άλλα τυπικά προσόντα τυχόν ζητούνται.

Στο πρώτο στάδιο, οι ενδιαφερόμενοι θα συμπληρώσουν τα προσωπικά σας στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ΑΜΚΑ και ΑΦΜ), ενώ, στη συνέχεια, επιλέγουν τα κριτήρια κατάταξης που τους αντιστοιχούν (ανήλικα τέκνα, άνεργο/-η σύζυγο, αριθμό των ανήλικων τέκνων, τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ του συζύγου στα αντίστοιχα πεδία.
• Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής αιτήσεων, ο ΟΑΕΔ θα επεξεργαστεί ηλεκτρονικά τις αιτήσεις των υποψηφίων και θα προχωρήσει στην έκδοση του Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων κατά αλφαβητική σειρά, ο οποίος αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ.
• Αφού καταρτιστεί ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης, ακολουθεί η κατάρτιση των πινάκων κατάταξης επιτυχόντων και επιλαχόντων ανά φορέα, ειδικότητα και επιλογή με βάση τις προτιμήσεις των υποψηφίων.
• Στη συνέχεια, τα αρμόδια ΚΠΑ2 του Οργανισμού καλούν άμεσα, εντός πέντε ημερών, τους ωφελούμενους που έχουν επιλεγεί, ώστε να υποδειχθούν στους φορείς υλοποίησης (δήμους, υπουργεία, οργανισμούς).
• Οι επιτυχόντες θα πρέπει να υποβάλουν αυτοπροσώπως στον φορέα υλοποίησης συστατική επιστολή ή παραπεμπτικό σημείωμα των ΚΠΑ2 όπου υπάγονται, συνοδευόμενα από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά -πρωτότυπα ή φωτοαντίγραφα- τα οποία αποδεικνύουν όσα δήλωσαν στην αίτηση. Εάν τα δικαιολογητικά είναι πλήρη και αληθή, ακολουθεί η πρόσληψη κάθε ανέργου μέσα σε προθεσμία 15 ημερών.


ΔικαιούχοιΔυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν όλοι οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ. Οι μηνιαίες απολαβές όσων επιλεγούν θα κυμαίνονται στα 490 ευρώ καθαρά για όσους είναι άνω των 25 ετών και στα 427 ευρώ καθαρά για τους νέους κάτω των 25 ετών, ενώ οι ασφαλιστικές εισφορές τους θα είναι καλυμμένες.


Τα κριτήρια αξιολόγησης και τα μόρια για τον πίνακα κατάταξης

Το πρώτο στάδιο αξιολόγησης των υποψηφίων αφορά την κατάταξή τους βάσει μορίων και τα κριτήρια είναι τα εξής:
• Χρόνος εγγεγραμμένης ανεργίας: Από ένα έως δύο μόρια για κάθε μήνα, ανάλογα με τη διάρκεια, και έως 54 μόρια για 36 μήνες ανεργίας. Ο αριθμός των μορίων διπλασιάζεται αν πρόκειται για άνεργο αρχηγό μονογονεϊκής οικογένειας.
• Χρόνος συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας συζύγου του ανέργου: Από ένα έως δύο μόρια για κάθε μήνα και έως 54 μόρια για 36 μήνες ανεργίας.
• Ατομικό και οικογενειακό εισόδημα: 30 μόρια για εισόδημα έως 12.000 ευρώ, 20 μόρια για εισόδημα από 12.000,01 ευρώ - 20.000 ευρώ, 10 μόρια για εισόδημα από 20.000,01 ευρώ - 30.000 ευρώ.
• Ηλικία: 20 μόρια για ηλικία 18-29 ετών, 24 μόρια για ηλικία 30-54 ετών, 18 μόρια για ηλικία 55 ετών και άνω.
• Αριθμός ανήλικων τέκνων: 12 μόρια για κάθε ένα ανήλικο τέκνο.

Ζητούνται πάνες, γάλα, βρεφικές τροφές

Η Αλληλεγγύη για Όλους δέχεται αιτήματα σε καθημερινή βάση από γονείς που αδυνατούν να προμηθευτούν τρόφιμα αλλά και απαραίτητα είδη για τη βρεφική φροντίδα. Για το λόγο αυτό, συγκεντρώνουμε στα γραφεία μας (Ακαδημίας 74, Αθήνα) πάνες όλων των μεγεθών, γάλα σε σκόνη, βρεφικές τροφές και κρέμες περιποίησης μωρών, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των παιδιών και των οικογενειών τους που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα διαβίωσης.  Η συμμετοχή όλων μας σ' αυτήν την προσπάθεια κρίνεται απαραίτητη.

Κάλεσμα για την στήριξη του αλληλέγγυου οδοντιατρείου ΠειραιάΚάλεσμα βοήθειας για την αγορά υλικών για το Οδοντιατρείο του, απευθύνει το Αλλη-λέγγυο Ιατρείο Πειραιά.
 Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του, στη γραμματεία του ιατρείου διατίθενται λαχνοί των δυο ευρώ, ώστε να συγκεντρωθεί το ποσό που είναι απαραίτητο για να συνεχίσει να λειτουργεί το Αλληλέγγυο Οδοντιατρείο. 
Οι λαχνοί θα κληρωθούν την Μ. Τετάρτη 8 Απριλίου στις 12 το μεσημέρι με έπαθλο δυο αρνιά για το πασχαλινό τραπέζι. 
Όπως είναι γνωστό, εργαζόμενοι στο χώρο της υγείας αλλά και άλλοι αλληλέγγυοι πολίτες έχουν συστήσει το Αλληλέγγυο Ιατρείο Πειραιά, γιατί η κρίση, η φτώχεια κι η ανεργία έχουν αποκλείσει πολλούς συμπο-λίτες μας από τις δημόσιες υπηρεσίες υγείας. 

Λειτουργούν καθημερινά από τις 9:30΄πμ. – 8:30΄μμ., σε χώρους που παραχώρησε η δημοτική αρχή στην οδό Ξενοφώντος 5 & Πελοπίδα, 3ος όροφος, στην πλατεία Μέμου, τηλ. 210-49.60.790.
Οι εθελοντές γιατροί παράσχουν υπηρεσίες υγείας σε ανασφάλιστους πολίτες ολόκληρης της ΠΕ Πειραιά. 

Παρέχουν δωρεάν ιατρική και οδοντιατρική πρωτοβάθμια περίθαλψη, φάρμακα, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, φυσικοθεραπεία, καθώς επίσης και κοινωνική και ψυχολογική υποστήριξη.

Βοηθάμε με την ενεργή συμμετοχή μας στην πολύπλευρη δουλειά του Αλληλέγγυου ιατρείου Πειραιά .

Ρατσιστική επίθεση σε στάση λεωφορείου (κοινωνικό πείραμα)


Στις 20 Φεβρουαρίου, η ActionAid πραγματοποίησε ένα κοινωνικό πείραμα στο κέντρο της Αθήνας σε 2 στάσεις λεωφορείου (Συγγρού Φιξ), με θέμα το ρατσισμό. 
Οι μη ορατές κάμερες κατέγραψαν τις αληθινές αντιδράσεις των ανθρώπων που περίμεναν το λεωφορείο: 

Όπως σημειώνει η ActionAid:
Συνεχίζουμε. Ο ρατσισμός είναι ακόμα εδώ κι εμείς συνεχίζουμε την εκστρατεία μας κατά του ρατσισμού και της ξενοφοβίας. Πώς; Αυτή την φορά πραγματοποιούμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα κοινωνικό πείραμα με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του ρατσισμού. Τι κάνουμε όταν ένας άνθρωπος δέχεται ρατσιστική επίθεση.

Στις 20 Φεβρουαρίου, πραγματοποιήσαμε ένα κοινωνικό πείραμα στο κέντρο της Αθήνας σε 2 στάσεις λεωφορείου (Συγγρού Φιξ), με θέμα το ρατσισμό. Δύο ηθοποιοί, ο ένας από το Μπαγκλαντές κι ο άλλος από την Ελλάδα, προσποιήθηκαν μια σκηνή φραστικής ρατσιστικής επίθεσης. Οι κάμερες κατέγραψαν τις αληθινές αντιδράσεις των ανθρώπων που περίμεναν το λεωφορείο.
Στο περιστατικό ο ηθοποιός από το Μπαγκλαντές κάθεται στο παγκάκι της στάσης και ο ηθοποιός από την Ελλάδα ενοχλείται και του επιτίθεται φραστικά. Περισσότερα από 200 άτομα παρακολούθησαν τη σκηνή, η οποία επαναλήφθηκε 22 φορές σε 8 ώρες μπροστά σε διαφορετικούς κάθε φορά παρευρισκομένους.
Τα αποτελέσματα λένε ένα δυνατό ΟΧΙ στο ρατσισμό: 4 φορές ο κόσμος αδιαφόρησε, 2 φορές τάθηκε υπέρ της ρατσιστικής συμπεριφοράς, αλλά 15 φορές ο κόσμος στη στάση υπερασπίστηκε τον άνθρωπο που δέχτηκε τη ρατσιστική επίθεση και μια φορά παρατηρήθηκαν συγχρόνως οι δύο αντιδράσεις.  Μαζί, είμαστε δυνατότεροι απέναντι στο ρατσισμό, ας πάρουμε όλοι θέση.
περισσότερα στη σχετική σελίδα της ActionAid:  http://www.actionaid.gr/ratsismos3/

Ρατσισμός και κοινωνικές αντιδράσεις

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/NhIaPWvW07o" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>


Στις 20 Φεβρουαρίου, πραγματοποιήσαμε ένα κοινωνικό πείραμα στο κέντρο της Αθήνας σε 2 στάσεις λεωφορείου (Συγγρού Φιξ), με θέμα το ρατσισμό. Δύο ηθοποιοί, ο ένας από το Μπαγκλαντές κι ο άλλος από την Ελλάδα, προσποιήθηκαν μια σκηνή φραστικής ρατσιστικής επίθεσης. Οι κάμερες κατέγραψαν τις αληθινές αντιδράσεις των ανθρώπων που περίμεναν το λεωφορείο.
Στο περιστατικό ο ηθοποιός από το Μπαγκλαντές κάθεται στο παγκάκι της στάσης και ο ηθοποιός από την Ελλάδα ενοχλείται και του επιτίθεται φραστικά. Περισσότερα από 200 άτομα παρακολούθησαν τη σκηνή, η οποία επαναλήφθηκε 22 φορές σε 8 ώρες μπροστά σε διαφορετικούς κάθε φορά παρευρισκομένους.
Τα αποτελέσματα λένε ένα δυνατό ΟΧΙ στο ρατσισμό: 4 φορές ο κόσμος αδιαφόρησε, 2 φορές τάθηκε υπέρ της ρατσιστικής συμπεριφοράς, αλλά 15 φορές ο κόσμος στη στάση υπερασπίστηκε τον άνθρωπο που δέχτηκε τη ρατσιστική επίθεση και μια φορά παρατηρήθηκαν συγχρόνως οι δύο αντιδράσεις.  Μαζί, είμαστε δυνατότεροι απέναντι στο ρατσισμό, ας πάρουμε όλοι θέση.
περισσότερα στη σχετική σελίδα της ActionAid:  http://www.actionaid.gr/ratsismos3/

Με αφορμή το τραγικό περιστατικό.

Στο δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Νίκαιας Ρέντη την Τρίτη 17/3/2015 με αφορμή την "αυτοκτονία"  του φοιτητή Βαγγέλη Γιακουμάκη θέσαμε το ζήτημα της βίας γενικότερα και όχι μόνο της ενδοσχολικής και ζητήσαμε από το ΔΣ και την δημοτική αρχή να πάρει Άμεσα πρωτοβουλίες καλώντας εκπαιδευτικούς γονείς μαθητές και φορείς της Πόλης μας να συμμετέχουν σε μια εκστρατεία κατά της Βίας του ρατσισμού και του εκφασισμού της κοινωνίας μας 
Παρακάτω ένα ενδιαφέρον άρθρο του Νίκου Μπογιόπουλου που εκτιμούμε ότι "βλέπει"προς την σωστή κατεύθυνση 

Σκασμός!


O χαμός του παιδιού στα Γιάννενα θα καταγραφεί ως αυτοκτονία. Αλλά είναι δολοφονία. Μια δολοφονία με ηθικούς αυτουργούς που κατά πάσα βεβαιότητα ποτέ δεν θα τους αποδοθούν κατηγορίες. Όπως δεν θα αποδοθούν κατηγορίες ποτέ και σε κανέναν για το αδίκημα της υποκρισίας.
    Μιλάμε για εκείνους τους υποκριτές που τώρα μόλις ανακάλυψαν την «μαγκιά» και την τρομοκρατία του «λεβέντη» απέναντι στον διαφορετικό. Μέχρι τώρα δεν την ήξεραν αυτή την ψευτομαγκιά. Δεν άκουσαν τίποτα για τον πολυεπίπεδο ρατσισμό ενάντια στο «μη εγκεκριμένο». Δεν τον είδαν ποτέ ούτε στο χωριό τους, ούτε στο σχολείο τους, ούτε στη γειτονιά τους, ούτε στο σόι τους. Δεν ήξεραν τίποτα για την βία του «δυνατού» απέναντι στον αδύναμο, απέναντι στον «άλλον». Αλλά τώρα ήρθε η λέξη…  «bullying» και τους άνοιξε τα μάτια. Για τη λέξη «καψώνι» από το στρατό μέχρι το εργοστάσιο δεν είχαν ακούσει ποτέ τίποτα. 
    Το παιδί χάθηκε. Και τώρα έχει στηθεί ένας χορός από «κροκόδειλους που δακρύζουν». Ειδικά στα ΜΜΕ δίνεται μια παράσταση χωρίς προηγούμενο. Με φιλάνθρωπους και εστέτ που συνωστίζονται ποιος θα πρωτολανσάρει τον αποτροπιασμό του. 
    Πολλών από αυτούς η ποιότητα των ευαίσθητων χορδών τους είναι γνωστή. Ποιός δεν ξέρει ότι έχουν βάλει κατά καιρούς το δικό τους λιθαράκι για την αναπαραγωγή ενός ηθικού και αγγελικού κόσμου που έχει ως προμετωπίδα του όχι την αλληλεγγύη και την συναλληλία, αλλά τον «ανταγωνισμό»;
    Ποιος δεν έχει ακούσει τη σιωπή τους όλα αυτά τα χρόνια για εκείνα τα κυρίαρχα πρότυπα πολιτικής συμπεριφοράς που οδήγησαν κάποιους άλλους «αδύναμους» σε χιλιάδες αυτοκτονίες;
    Ποιος δεν γνωρίζει ότι τα «κανονιστικά πρότυπα» που δεν χωρούσαν τον Βαγγέλη Γιακουμάκη στον κόσμο των «κανονικών» συνδέονται ως συγκοινωνούντα δοχεία με εκείνα τα «κανονιστικά πρότυπα» που τη μια δεν χωρούν και εξοβελίζουν τον μελαμψό, τον μετανάστη, τον σκούρο, την άλλη εξοστρακίζουν τον άσχημο, την τρίτη καθιστούν αποσυνάγωγο τον οικονομικά κατεστραμμένο κοκ;
    Η παράσταση των «κροκόδειλων που δακρύζουν» είναι σίγουρο ότι θα συνεχιστεί. Τους το επιτρέπει το στάτους μιας πολιτικής, οικονομικής, μιντιακής και τελικά κοινωνικής κυριαρχίας που επιτρέπει σε υπουργούς (σε υπουργούς!) να διαπομπεύουν κορίτσια και να κρεμάνε κοπέλες στα μανταλάκια σαν οροθετικές κι όμως να τη βγάζουν καθαρή!
    Τους το επιτρέπει η απανθρωπιά μιας «δικαιοσύνης» που αθωώνει την εκμετάλλευση ακόμα κι όταν αυτή επιτίθεται με καραμπίνες εναντίον δούλων στη Μανωλάδα.
    Τους το επιτρέπει η πολιτική ανοχή απέναντι σε καθίκια που γρονθοκοπούν γυναίκες ακόμα και σε τηλεοπτικά στούντιο…
    Δίπλα στο θρήνο για το παιδί, στο θρήνο για το πώς μένει πραγματικά στο απυρόβλητο η αιτία που κατά τον Λοκ μετατρέπει τον άνθρωπο σε λύκο για τον άνθρωπο, απευθυνόμενοι στους  «κροκόδειλους που δακρύζουν» μια κουβέντα έχουμε να πούμε, βροντοφωνάζοντας το δικό μας… «bullying»: «Σκασμός οι ρήτορες, πολύ μιλήσατε»!    
Πηγή: enikos.gr   

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΛΑΦΑΖΑΝΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΙΑΡΧΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΩΡΓΟΥ ΓΑΒΡΙΛΗ
Με κατάμεστη την αίθουσα από φορείς, συλλογικότητες και δημότες  πραγματοποιήθηκε εχθές το Δημοτικό Συμβούλιο που είχε θέμα την ανάπλαση των 640 στρεμμάτων της πρώην βιομηχανικής ζώνης στην Δραπετσώνα. Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν ο Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Παναγιώτης Λαφαζάνηςο Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά, Γιώργος Γαβρίλης, οι βουλευτές Β’ Πειραιά, Εύη Καρακώστα και Δημήτρης Καμμένος, η πρώην βουλευτής Τζένη Βαμβακά, η επικεφαλής της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στην Αττική και περιφερειακή σύμβουλος, Δ. Κουτσούμπα, και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Περάματος, Τάκης Καραγιαννάκης.
Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε το ψήφισμα της δημοτικής αρχής,  με το οποίο ζητάει μεταξύ άλλων: τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου και του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας, ώστε ν’ αποχαρακτηριστεί σαφώς η περιοχή από βιομηχανική ζώνη, απαλλοτρίωση μέρους της έκτασης που φέρεται ως ιδιοκτήτης η Εθνική Τράπεζα, άμεση προκήρυξη διεθνούς αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για το σχέδιο ανάπλασης και άμεση διακοπή των διαδικασιών για τη λειτουργία του διυλιστηρίου επεξεργασίας πετρελαιοειδών της OilOne. Το δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε έτοιμο σχέδιο τροποποίησης του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας.
Στην ομιλία του ο Δήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Χρήστος Βρεττάκος, τόνισε ότι «δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα να μας πάει δεκαετίες πίσω με σχέδια που περιλαμβάνουν τη λειτουργία διυλιστηρίων, την επεξεργασία πετρελαιοειδών ή άλλες βιομηχανικές χρήσεις. Δεν διαπραγματευόμαστε τις ζωές μας και τις ζωές των παιδιών μας» και συνέχισε «σήμερα ανοίγουμε μία ιστορική σελίδα γιατί μετά από χρόνια ερημοποίησης και απραξίας προχωράμε σε συνεργασία με την Περιφέρεια σε βήματα χειροπιαστά που θα μας επιτρέψουν να χτίσουμε λιθαράκι- λιθαράκι την ανάπλαση της περιοχής».
Στην παρέμβαση του ο Υπουργός, Παναγιώτης Λαφαζάνης, τόνισε ότι «θέλουμε να αποδοθεί ο χώρος των πρώην Λιπασμάτων στο λαό με δραστηριότητες που θα είναι κοντά στον πολίτη, που θα προσφέρουν ζωή στον πολίτη. Θέλουμε ο χώρος να είναι ανάσα για την ευρύτερη περιοχή του Πειραιά που είναι «πνιγμένη» στο τσιμέντοΤο πρώτο που μπορούμε να κάνουμε και θα το κάνουμε είναι ν’ αποκλείσουμε τις βιομηχανικές χρήσεις, δηλαδή να προχωρήσουμε στην τροποποίηση του Νόμου 4277/2014».
Ο Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά, Γιώργος Γαβρίλης, ανέφερε μεταξύ άλλων στη δική του τοποθέτηση: «έχουμε επαναλάβει δημόσια και πολλές φορές ότι είμαστε αντίθετοι με αυτό που έχει διαμορφωθεί στην περιοχή. Μέχρι σήμερα έχουμε δεσμεύσει χρήματα στην πρώτη αναμόρφωση του Προϋπολογισμού για την διενέργεια διεθνούς Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού, έχουμε αποδεσμεύσει χρήματα από τον Προϋπολογισμό, ώστε να χρησιμοποιηθούν για απαλλοτριώσεις και έχουμε ξεκινήσει ένα γύρω ελέγχων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται εκεί. Είμαστε σε συνεννόηση με τον Δήμο για τα επόμενα βήματα».
Ο Δήμος το αμέσως επόμενο διάστημα θα προχωρήσει στα επόμενα βήματα, ενώ από αρχές Απριλίου ξεκινάει σειρά  εκδηλώσεων και δράσεων στον χώρο των ΛιπασμάτωνΑΠΟΦΑΣΗ- ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Μετά από τη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, παρουσία των μαζικών φορέων της πόλης, αποφασίζουμε τα παρακάτω :
To Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας δηλώνει την αταλάντευτη απόφασή του να διεκδικήσει την περιοχή της πρώην λιμενοβιομηχανικής ζώνης συνολικής έκτασης  640 στρ., ιδιοκτησίας της τσιμεντοβιομηχανίας ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ( που ανήκει σήμερα στο Lafarge ),της ΒP ( με ανενεργές δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων ), της ΕΘΝΙΚΗΣ Τράπεζας της Ελλάδος, μέσω της θυγατρικής της ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ και σήμερα ΕΘΝΑΚ, στην οποία ανήκει το παλιό εργοστάσιο Λιπασμάτων,  της OilOne και του δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας και να αποτελέσει δημόσια περιουσία προς όφελος των κατοίκων της πόλης μας, αλλά και της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά.
Διεκδικούμε τη μετατροπή της πρώην βιομηχανικής ζώνης σε περιοχή εκτεταμένου πρασίνου με ελεύθερη πρόσβαση στην παραλία, με χρήσεις και δραστηριότητες που αφορούν αθλητισμό, πολιτισμό, εκπαίδευση, υγεία, αναψυχή.
Για να γίνει αυτό άμεσα πρέπει :
  • Να τροποποιηθεί η παρ. 5 του άρθρ. 14 και παρ. 4 του παραρτήματος iv του ν. 4277/2014 / ΦΕΚ 156 Α΄ του έτους 2014 και το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, ώστε να αποχαρακτηριστεί σαφώς η περιοχή από βιομηχανική ζώνη.
Ο συντελεστής δόμησης να οριστεί αυστηρά σε  0,1 επί της συνολικής έκτασης,  που επαρκεί να καλύψει τις ανάγκες των χρήσεων που απαιτούμε για το συγκεκριμένο χώρο.
  • Να προκηρυχτεί από το δήμο και την περιφέρεια διεθνής αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ιδεών για την ανάπλαση της περιοχής.
  • Να προχωρήσει η απαλλοτρίωση μέρους της έκτασης που φέρεται σαν ιδιοκτήτης η Εθνική τράπεζα. Για το σκοπό αυτό να ενταχθεί στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας σχετικός κωδικός με ποσό 5.000.000 Ευρώ.
  • Να διαμορφωθεί και να υλοποιηθεί, από κοινού με την Περιφέρεια και το υπουργείο Πολιτισμού, πρόγραμμα σωτηρίας και ανάδειξης των μνημείων βιομηχανικής αρχαιολογίας.
  • Να διεκδικηθεί από το δήμο, η αξιοποίηση της έκτασης που διαχειρίζεται ο  ΟΛΠ στη συγκεκριμένη περιοχή. Να ακυρωθεί η ήδη υπάρχουσα παραχώρηση μέρους αυτής της έκτασης σε ιδιώτες, για χρήσεις επικίνδυνες για το περιβάλλον και τους ανθρώπους της πόλης.
Τονίζουμε για ακόμα μία φορά ότι είμαστε αντίθετοι σε κάθε μορφής ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ, είτε αυτή γίνει με τη μέθοδο των συμβάσεων παραχώρησης, είτε αυτή προωθηθεί με την πώληση μετοχών του ΟΛΠ.
  • Να διακοπούν άμεσα οι εργασίες κατασκευής και να μη λειτουργήσει μέσα στα όρια της πόλης μας το διυλιστήριο επεξεργασίας πετρελαιοειδών της OilOne, συμφερόντων Μελισσανίδη. Κριτήριό μας είναι ότι τέτοιου είδους  ρυπογόνες βιομηχανίες μέσα στην πόλη, σε ελάχιστη απόστασή από τα σπίτια, υποβαθμίζουν και απειλούν την ποιότητα ζωής των κατοίκων της πόλης μας.
  • Δηλώνουμε ότι συνεχίσουμε τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις για τη διεκδίκηση όλων αυτών και ταυτόχρονα θα στηρίξουμε κάθε πρωτοβουλία του λαϊκού κινήματος και των τοπικών μαζικών φορέων και συλλογικοτήτων για το σκοπό αυτό.  
  • Διαβεβαιώνουμε ότι η περιοχή ανήκει στους κατοίκους της Δραπετσώνας και του Κερατσινιού και θα εξασφαλίσουμε την πολύμορφη αξιοποίησή της προς όφελος των δημοτών του Δήμου. Για το σκοπό αυτό, δηλώνουμε την αντίθεση μας στη δραστηριοποίηση ιδιωτικών-επιχειρηματικών συμφερόντων στην περιοχή, στις συμπράξεις Δημοσίου – Ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ). Διεκδικούμε η ανάπλαση να στηριχτεί κύρια σε κρατική χρηματοδότηση, χωρίς να αποκλείουμε την αξιοποίηση πόρων από άλλες πηγές, στο βαθμό που δεν ανοίγουν το δρόμο για την είσοδο ιδιωτικών – επιχειρηματικών συμφερόντων και την εμπορευματοποίηση της περιοχής.

Κερατσίνι – Δραπετσώνα,  Δευτέρα 9 Μαρτίου


Εκδήλωση για την Παγκόσμιας μέρα κατά του Ρατσισμού


Ενόψει της 21ης Μάρτη, Παγκόσμιας μέρας κατά του Ρατσισμού, η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ Νίκαιας-Ρέντη, η δημοτική κίνηση «Κόντρα στο Ρεύμα» και η Κίνηση Απελάστε το ρατσισμό οργανώνουν συζήτηση για το κλείσιμο των στρατοπέδων συγκέντρωσης.

θα μιλήσουν:
Σίμος Σιμοτάς (ν.ΣΥΡΙΖΑ)
Θανάσης Κούρκουλας (ΚΑΡ)
Κώστας Παπαδόπουλος (Κόντρα στο Ρεύμα)

«Ελεύθερες Γυναίκες» Η εκδήλωση της κίνησης "κόντρα στο ρεύμα "


Στη κατάμεστη αίθουσα της Κίνησης Πολιτών "Κόντρα στο Ρεύμα" στη Νίκαια, με αφορμή  την  (8 Μάρτη) ημέρα που είναι αφιερωμένη στις γυναίκες, διοργανώθηκε από την ομάδα πολιτισμού της Κίνησης μια όμορφη, ξεχωριστή βραδιά. Έγινε παρουσίαση του βιβλίου "Ελεύθερες Γυναίκες"  εκδόσεις ΕΥΜΑΡΟΣ , από την Μαρώ Τριανταφύλλου,  και στη συνέχεια  έγινε μια μεγάλη συζήτηση για την θέση της γυναίκας στο σύγχρονο κόσμο.
Η Αναστασία Μπουρδάρα από την Διεθνή Αμνηστία, η Ελένη Ζορμπά από το "Κόντρα στο Ρεύμα", η Ζωή από το κίνημα των καθαριστριών και η Γωγώ Μπερναδή που διάβασε αποσπάσματα από το βιβλίο, πλούτισαν με τις παρεμβάσεις τους τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η γυναίκα, εργαζόμενη, μάνα, αδελφή, σύζυγος. Το άνοιγμα και τον συντονισμό της εκδήλωσης έκανε η Μαρία Ψωμά.
Με τις παρεμβάσεις  που ακολούθησαν, άνοιξαν επίσης σημαντικά ζητήματα όπως αυτό της συνάντησης του αυτοδιοικητικού και του γυναικείου κινήματος, τα προβλήματα των γυναικών με παιδιά ΑΜΕΑ, την μεγάλη επίπτωση των πολιτικών της λιτότητας στην οικογένεια και τις σχέσεις κ.α.
 Από την Ελένη Ζορμπά τέλος έγινε παρουσίαση αφισών του κινήματος γυναικών της δεκαετίας του '70 και του '80. 

Ακολούθησε ένα κέρασμα από τις φιλόξενες γυναίκες της Κίνησης στους καλεσμένους της.
Παραβρέθηκαν οι Βουλευτίνες του Σύριζα, Εύη Καρακώστα και Νίνα Κασιμάτη, η πρώην βουλευτής Τζένη Βαμβακά, ο επικεφαλής του "Κόντρα στο Ρεύμα" Κώστας Παπαδόπουλος δημοτικοί και τοπικοί Σύμβουλοι.


Το εξαιρετικό βιβλίο των Γαλλίδων συγγραφέων Ωρίν Κρεμιέ και Ελέν Ζυλιέν «Ελεύθερες Γυναίκες»: η αντίσταση 14 γυναικών από όλο τον κόσμο, από τις εκδόσεις Εύμαρος, σε μετάφραση Βασιλικής Τσίγκανου.
Το βιβλίο κυκλοφορεί σε συνεργασία με τη Διεθνή Αμνηστία, η οποία από το Μάρτιο του 2004 διεξάγει μια διεθνή εκστρατεία με τίτλο «Τέλος στη βία κατά των γυναικών».

Στο βιβλίο θα διαβάσουμε ιστορίες γυναικών βίαιες και δραματικές, αλλά και ιστορίες αγώνων, αντίστασης, αλληλεγγύης.  
Από τα σκοτεινά μπουντρούμια του Ντράπσι στο Θιβέτ μέχρι την πρακτική της κλειτοριδεκτομής στη Γαλλία και στο Μαλί, μην ξεχνώντας την αναγνώριση των Κούρδων στην Τουρκία, τις μητέρες, αδελφές και κόρες εξαφανισμένων στη Χιλή, τους πρόσφυγες στα στρατόπεδα των Παλαιστινίων, τις δημοσιογράφους στην Τυνησία, τις δικηγόρους στο Μαλάουι. Όλες αυτές οι γυναίκες έχουν κοινό τις βιαιότητες που έχουν υποστεί και τις μάχες που έχουν δώσει για να καταγγελθούν και να τιμωρηθούν αυτές οι πράξεις βίας προκειμένου να μην υπάρξουν άλλες γυναίκες θύματα.

Οι συγγραφείς του βιβλίου συνάντησαν αυτές τις 14 γυναίκες, άλλες μέσα από τη Διεθνή Αμνηστία, άλλες μέσα από το επάγγελμα του δημοσιογράφου. Δεκατέσσερις γυναίκες ελεύθερες και όρθιες, όμως πίσω από αυτές υπάρχουν 1.000, 10.000, πόσες ακόμη; Τις περισσότερες φορές δεν έχουν διαλέξει αυτόν τον αγώνα, επιβλήθηκε σε αυτές σαν κάτι το προφανές. Μερικές μένουν στην ανωνυμία και αγωνίζονται στο σκοτάδι, άλλες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή.  «Στο θαυμασμό για την εξέγερσή τους, προστέθηκε μια βαθιά εκτίμηση, ίσως μια γυναικεία συνεννόηση, -σημειώνουν οι δύο συγγραφείς Ωρίν Κρεμιέ και Ελέν Ζυλιέν- μιλήσαμε πρόσωπο με πρόσωπο και κάθε μια από αυτές, με τη μοναδικότητά τους, με το μυαλό τους, με τη χάρη τους, θα μας συντροφεύει για πολύ καιρό».

 «…Έχουμε ξεκινήσει έναν αγώνα για όλες αυτές τις γυναίκες», σημειώνει η Διευθύντρια της Διεθνούς Αμνηστίας της Γαλλίας Ζενεβιέβ Σεβρέν. «Βρίσκονται μακριά μας, όμως είναι και δίπλα μας. Μερικές φορές είναι δύσκολο να προφέρουμε τα ονόματά τους, όμως είναι σαν εμάς. Δεν έχουν την ίδια καθημερινότητα με εμάς, τις δικές μας ανάγκες και επιθυμίες ούτε τις δικές μας ιδέες, όμως μοιράζονται μαζί μας κάτι το ουσιαστικό: το δικαίωμα για μια ανθρώπινη ζωή που πρέπει να έχει μια γυναίκα ελεύθερη και υπεύθυνη. Το ότι αγωνίζεσαι για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ιδιαίτερα των γυναικών, σημαίνει ότι πιστεύεις στην ικανότητα του ανθρώπου να απομακρύνεται από το χειρότερο για να βρει το καλύτερο. Είναι ο σκοπός των κατακτήσεων και των καθημερινών αλλά ειρηνικών μαχών, που πρέπει εμείς, εσείς, εγώ, να κερδίσουμε για αυτό που πιστεύουμε για τηνανθρώπινη αξιοπρέπεια».

Η εισήγηση της Μαρώ Τριανταφύλλου για το βιβλίο "Ελεύθερες Γυναίκες" όπως παρουσιάστηκε στην εκδήλωση 

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα!
Πριν απ’ όλα να εκφράσω τη χαρά μου που είμαι εδώ απόψε μαζί σας, με το «Κόντρα στο ρεύμα» στην αγαπημένη Νίκαια, ανάμεσα σε ξεχωριστούς φίλους και συντρόφους στον αγώνα για μια πιο φωτεινή και ελεύθερη ζωή.
Έχω μια ακόμα χαρά σήμερα πως βρεθήκαμε για να  παρουσιάσουμε το βιβλίο «Ελεύθερες Γυναίκες». Ένα βιβλίο που θα μπορούσε να διαβαστεί με πολλούς τρόπους και κυρίως ως ένας ύμνος στα εκατομμύρια των γυναικών στον κόσμο, που η κάθε μια με τον τρόπο της, δίνει τη μάχη της για την αξιοπρέπεια και την ελευθερία. Τη δική της προσωπικά, του λαού της, των ομοφύλων της. Συνδέουμε συνήθως τα γυναικεία θέματα με τα νεότερα χρόνια και την σύγχρονη εποχή. Κι όμως από ιστορίες κακοποίησης , βιασμών, ψυχικών θανατώσεων, φόνων βρίθει ακόμα και η μυθολογία. Γιατί τι σημαίνει, π.χ., που ένα κορίτσι μετατρέπεται σε φυτό για να γλιτώσει το βιασμό της από ένα θεό (πρόκειται για τη Δάφνη και τον Απόλλωνα). Και πόσες πολλές τέτοιες ιστορίες δεν έχουμε στην ελληνική μυθολογία… Ίσως το πιο κλασικό παράδειγμα είναι η ιστορία της Δανάης. Το μαντείο των Δελφών αποκαλύπτει στον Ακρίσιο, τον πατέρα της, ότι η κόρη του θα γεννήσει γιο που θα τον σκοτώσει και θα του πάρει το θρόνο.  Ο πατέρας κλειδώνει το κορίτσι σε ένα υπόγειο και το καταδικάζει σε αιώνια παρθενία (2 μορφές κακοποίησης, ο εγκλεισμός και η στέρηση της ερωτικής πληρότητας). Η Δανάη είναι όμορφη. Ο Δίας ανακαλύπτει την κόρη και την επισκέπτεται ως χρυσή βροχή. Διαπερνά τα τοιχίσατε της φυλακής, ενώνεται μαζί της και την γονιμοποιεί, όπως συμβαίνει πάντα με τα αγκαλιάσματα των θεών.  Άλλη μορφή κακοποίησης… Γιατί το ερώτημα είναι: είχε η μικρή Δανάη την ελευθερία να αρνηθεί την ένωση με το θεό; Όταν ο Ακρίσιος ανακαλύπτει την εγκυμοσύνη ή μάλλον όταν ακούει το κλάμα του νεογέννητου, βάζει την κόρη του και τον εγγονό του σε ένα κιβώτιο και τους πετά στα κύματα (πρόκειται για συνήθη τακτική του αρχαίου κόσμου: για να αποφύγει κανείς το μίασμα του φόνου, έδινε δήθεν μια πιθανότητα ζωής, μια ευκαιρία. Το ξέρουμε από την Αντιγόνη, αλλά και ιστορικά από την τιμωρία του Σπαρτιάτη Παυσανία). Αυτήν και το παιδί της, το νόθο παιδί της. Μας θυμίζει κάτι: τα εγκλήματα τιμής ίσως; Την τιμωρία μουσουλμάνων γυναικών σε φονταμενταλιστικές κοινωνίες; Συνεχίζω:  ο Δίας δεν κάνει τίποτε για να σώσει την ερωμένη του και το παιδί του αλλά τύχη αγαθή, τους ανακαλύπτει ο ψαράς Δίκτυς –η καλή μορφή του μύθου- αδερφός του βασιλιά της Σερίφου, Πολυδέκτη. Τους σώζει και συμπεριφέρεται με σεβασμό στην κοπέλα και ανατρέφει το παιδί της. Όμως νέα βάσανα καραδοκούν για τη Δανάη: την ερωτεύεται ο Πολυδέκτης και επειδή αυτή δεν τον θέλει, πρώτα στέλνει το γιο της σε επικίνδυνη αποστολή και δεύτερον την κυνηγά ανηλεώς αναγκάζοντάς την να καταφύγει ικέτις στο ναό του Διός. Μετρήστε πόσες μορφές κακοποιήσεων υπέστη η Δανάη. Τρομακτικό; Πολύ θα έλεγα. Η Δανάη συμβολοποιεί σύμφωνα με μια ανάγνωση του μύθου, τα πάθη των γυναικών του κόσμου.
Τις μέρες που ετοίμαζα τις σημειώσεις για την σημερινή μας συνάντηση, έπεσαν στα χέρια μου δυο κείμενα. Το ένα αφορούσε την κακοποίηση στη χώρα μας και το άλλο στην Τουρκία. Τα στοιχεία (που αφορούν το 2013) είναι συντριπτικά για το άλλο μισό του ουρανού: το 79% των κλήσεων στη γραμμή SOS 15900 αφορά την έμφυλη βία διαφόρων μορφών. Το 51% των γυναικών που υπέστησαν κακοποίηση και έδωσαν στοιχεία είναι από 25 μέχρι 54 ετών, το 14% έχει πανεπιστημιακή μόρφωση, το 49% είναι έγγαμες. Στην Τουρκία, ο Ερντογάν δηλώνει δημόσια ότι όποια γυναίκα έχει μείνει έγκυος μετά από βιασμό οφείλει να γεννήσει το παιδί ενώ ο δήμαρχος Άγκυρας Μελίχ Γκοκτσέκ πηγαίνει μακρύτερα: Γιατί πρέπει να πεθάνει ένα παιδί επειδή η μητέρα του έπεσε θύμα βιασμού αναρωτιέται. Να πεθάνει η μητέρα. Προφανώς πολλά έχουμε να κουβεντιάσουμε με τις γυναίκες της γείτονος.
Προχωρημένοι αρκετά πια η Τρίτη χιλιετία κι όμως τεράστιοι αριθμοί γυναικών υφίστανται ακρωτηριασμό των σεξουαλικών τους οργάνων. Οι στατιστικές είναι τρομακτικές μολονότι σε πολλές περιοχές αδυνατούμε να συγκεντρώσουμε στοιχεία. Στην Αιθιοπία έχουμε ποσοστά από 78-90% -οι πληθυσμοί που ασκούν την πρακτική είναι και μουσουλμανικοί και χριστιανικοί- 90% στην Ερυθραία, 94% στο Μάλι, 98% στη Σομαλία, ενώ το ποσοστό κατεβαίνει στο  50% στην Κένυα. Θεωρητικά πολλές αφρικανικές χώρες έχουν βάλει στόχο την μείωση των ποσοστών αν όχι την εξάλειψη του φαινομένου, ωστόσο τα πράγματα δεν δείχνουν να βελτιώνονται αρκετά.  Στις φονταμενταλιστικές  ισλαμικές χώρες οι γυναίκες εκτελούνται με το παραμικρό, ενώ η περίφημη οργάνωση Μπόκο Χαράμ θεωρεί έγκλημα την εκπαίδευση των κοριτσιών  και απάγει και πουλά μαθήτριες σχολείων μαζικά.
Για την Ευρώπη τα πράγματα δεν είναι καλύτερα: Μία στις τρεις γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πέσει θύμα σωματικής ή σεξουαλικής επίθεσης, σύμφωνα με τη μελέτη του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε. Τα ποσοστά είναι μεγαλύτερα στις σκανδιναβικές χώρες, αλλά το γεγονός ότι η Σλοβενία εμφανίζεται ουραγός στη βία ενάντια στις γυναίκες μας κάνει να αποδίδουμε τα χαμηλά ποσοστά σε κάποιες χώρες με … παράδοση βίας, όπως η Πολωνια, στο γεγονός ότι οι γυναίκες δεν απευθύνονται εύκολα στις υπηρεσίες ή δεν υπάρχει καν ικανός αριθμός τέτοιων υπηρεσιών. Το τράφικιν στην πολιτισμένη μας Δύση φτάνει σε δυσθεώρητα ύψη, στην ανεργία οι γυναίκες είναι πρωταθλήτριες, ενώ χρειάζεται να καταφύγουμε στις ποσοστώσεις για να εξασφαλίσουμε την συμμετοχή γυναικών σε όργανα κάθε είδους … Ω, είναι τόσα πολλά τα πάθια των γυναικών του κόσμου
Οι γυναίκες έχουν να  αγωνιστούν για πολλά. Το βάθεμα της κρίσης, η επέλαση του πιο σκληρού καπιταλισμού των τελευταίων 50 χρόνων που αφαίρεσε το μεγαλύτερο μέρος των εργασιακών μας δικαιωμάτων, αυτό το ίδιο το δικαίωμα στην εργασία, η ενίσχυση των ανεξέλεγκτων πλέον φονταμενταλισμών της ανατολής (ΙΣΙΣ) αρχικά από τις ΗΠΑ με σκοπό τον γεωπολιτικό έλεγχο της Μέσης Ανατολής, οι βίαιες πολεμικές συγκρούσεις ακόμα και στην γειτονιά μας (Ουκρανία) δυσχεραίνουν όλο και πιο πολύ τη θέση των γυναικών, δημιουργούν αρνητικά στερεότυπα, επαναφέρουν ενισχυμένες και ανανεωμένες προκαταλήψεις και ιδεολογήματα για το ρόλο της γυναίκας αν όχι για την ίδια της την ύπαρξη. Γι’ αυτό το βιβλίο των Ωρίν Κρεμιέ και Ελέν Ζυλιέν για το οποίο μιλάμε σήμερα είναι πολύ επίκαιρο.  
Πρώτον γιατί επαναφέρει μερικά πολύ κρίσιμα ερωτήματα όπως: τη διπλή διασύνδεση του γυναικείου ζητήματος με την ταξική διάρθρωση της κοινωνίας και παράλληλα με την πατριαρχική δομή των κοινωνιών ανατολής και δύσης, την διαπολιτισμικότητα των γυναικείων προβλημάτων και την ιδιαίτερη μορφή που παίρνουν ανά κοινωνία και ανά πολιτισμική παράδοση.  Είναι ένα βιβλίο που μιλάει για τις γυναίκες του κόσμου και όχι για την γυναίκα, δηλαδή για  μια αφαίρεση που απλώς δεν υπάρχει. Και τέλος, είναι ένα βιβλίο που μολονότι μιλά για δύσκολα ζητήματα, για σκληρούς αγώνες, για πόνους και βάσανα έξω από το νου του ανθρώπου πολλές φορές,  δεν αφήνει πικρή γεύση,  δεν είναι καν καταγγελτικό. Είναι ένα βιβλίο δυνατό και αισιόδοξο, που το συμπέρασμά του είναι πως η αγωνιστικότητα και το πάθος κι αν δεν φέρνουν την νίκη, ανοίγουν δρόμους για την κατάκτησή της. Πως οι μόνοι χαμένοι αγώνες είναι αυτοί που δεν δόθηκαν.
Οι δυο γαλλίδες δημοσιογράφοι διάλεξαν με προσοχή τα πρόσωπα που συνεντευξιάζονται ώστε να καλύπτουν μια μεγάλη σειρά θεμάτων και να καλύψουν ένα ευρύ φάσμα γυναικείων προβλημάτων σε όλο τον κόσμο.  Έπειτα τις παρακολούθησαν από κοντά, τις γνώρισαν, τις εκτίμησαν και τις έφεραν κοντά σε μας επίσης. Σκιτσάρισαν τα πορτραίτα τους με ευαισθησία και ειλικρίνεια, προσπαθώντας να ισορροπήσουν τη γυναίκα στην ανθρώπινη πλευρά της, στην ζωή της και την καθημερινότητά της αλλά και την αγωνίστρια. Σχολιάζουν διακριτικά με λεπτές παρατηρήσεις τη ζωή, τη δράση και τα λόγια των 14 γυναικών, παρεμβάλουν αναγκαίες διευκρινήσεις, λιγοστά ιστορικά στοιχεία ακόμα λιγότερες δικές τους πολιτικές παρατηρήσεις. Η μεγάλη εικόνα βγαίνει μέσα από τα παραθέματα των συζητήσεων που είχαν με τις γυναίκες αυτές. Απέφυγαν την αγιογραφία που είναι ο μέγας κίνδυνος σε τέτοιες περιπτώσεις και δεν δίστασαν να απλώσουν την έρευνά τους και στην προσωπική τους ζωή: αυτό άλλωστε είναι πραγματικά η γυναικεία οπτική, το δημόσιο και το ιδιωτικό σε αγαστή σύμπραξη, σε διαλεκτική σχέση.  Έτσι το βιβλίο γίνεται γλαφυρό και οι προσωπικότητες που περιγράφονται είναι ζωντανές και πολύπλευρες.  

για λόγους που περιγράφει με πολύ απλά λόγια η Ζενεβιέβ Σεβρέν της Διεθνούς Αμνηστίας της Γαλλίας, υπό την αιγίδα της οποίας τελεί το βιβλίο και η οποία έχει βοηθήσει όλες τις γυναίκες που περιλαμβάνονται σ’ αυτό, Η Ζενεβιέβ Σεβρέν λοιπόν,   στο πρόλογο που έγραψε για το βιβλίο αναφέρει: «Εδώ κι έναν χρόνο έχουμε ξεκινήσει έναν αγώνα για όλες αυτές τις γυναίκες. Βρίσκονται μακριά μας, όμως είναι και δίπλα μας. Μερικές φορές είναι δύσκολο να προφέρουμε τα ονόματά τους, όμως είναι σαν εμάς. Δεν έχουν την ίδια καθημερινότητα με εμάς, τις δικές μας ανάγκες και επιθυμίες ούτε τις δικές μας ιδέες, όμως μοιράζονται μαζί μας κάτι το ουσιαστικό: το δικαίωμα για μια ανθρώπινη ζωή που πρέπει να έχει μια γυναίκα ελεύθερη και υπεύθυνη».
Ας τις γνωρίσουμε από κοντά κι ας αναφέρουμε ενδεικτικά το θέμα που απασχολεί την κάθε μια: Η Αϊσατά από το Μαλί μιλά για την εκτομή της κλειτορίδας, μια βίαιη πρακτική ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων που εφαρμόζεται σε πάρα πολλές χώρες της Αφρικής, λίγες της Ασίας και ακόμα λιγότερες της Μ. Ανατολής. Πρόκειται για ένα αρχαίο έθιμο μύησης που επιβιώνει μέχρι σήμερα. Η αφετηρία του χάνεται στα βάθη των αιώνων της αφρικανικής παράδοσης. Σύμφωνα με έναν αρχέγονο μύθο του Μαλί, σε κάθε ανθρώπινο ον τη στιγμή της γέννησής του υπάρχει και το αρσενικό και το θηλυκό φύλο. Στον άνδρα το θηλυκό βρίσκεται στην ακροβυστία, και στη γυναίκα το αρσενικό βρίσκεται στην κλειτορίδα. Έτσι, με την περιτομή και την κλειτοριδεκτομή αντίστοιχα, συντελείται σωματικά και κοινωνικά το πέρασμα των παιδιών στην ενηλικίωση, και ο άνδρας και η γυναίκα πια θεωρούνται έτοιμοι να παντρευτούν. Φυσικά η κλειτοριδεκτομή δεν έχει καμιά σχέση με την περιτομή, γιατί πρόκειται για πολύ οδυνηρή επέμβαση που γίνεται με πρωτόγονα μέσα και αφήνει πίσω της νεκρές παιδούλες αλλά ευθύνεται και για πολλούς θανάτους αργότερα.  Η Αϊσατά λέει «Ο άντρας φοβάται ότι αν η γυναίκα γνωρίσει την ηδονή, θα τον εξουσιάσει». Η ίδια ξεκίνησε ένα προσωπικό αγώνα για να σβήσει τις μνήμες και να βοηθήσει να σταματήσει αυτό το μακέλεμα, στη χώρα της και αλλού.
Τον βιασμό προσεγγίζει με διεισδυτικό τρόπο η Ίτα Φάτια Νάντια από την Ινδονησία. Αποτρόπαιο έγκλημα με αποτελέσματα στο θύμα του που εκτείνονται στο διηνεκές. Το σώμα πεθαίνει αλλά πιο γρήγορα πεθαίνει η ψυχή. Τα σημάδια δεν σβήνουν ποτέ. Από την αρχαιότητα χρησιμοποιήθηκε σαν όπλο. Οι στρατιώτες βιάζουν τις γυναίκες των αντιπάλων τους για να εκδικηθούν τους άντρες τους, να τους τιμωρήσουν, να τους εξευτελίσουν, να σπείρουν παιδιά στα κορμιά των γυναικών μιαίνοντας την φυλετική και εθνική συνέχεια.  Μόνο που ο πόνος είναι πάνω στο γυναικείο κορμί και στη γυναικεία ψυχή. «Στη ζωή της Ίτα Φάτια Νάντια ήλθαν τα πάνω κάτω το 1988, γράφει η Ζυλιέν και συνεχίζει. Αυτή η κοντή γυναίκα των σαράντα πέντε χρόνων, αγωνίστρια των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των γυναικείων ζητημάτων στην Ινδονησία, υπήρξε ο τρομοκρατημένος μάρτυρας των αντι-κινεζικών πογκρόμ του 1998, που διαπράχτηκαν κατά τη διάρκεια της πτώσης του δικτάτορα Σουχάρτο. Βοήθησε γυναίκες εφήβους, μικρά κορίτσια τα οποία είχαν βιαστεί από τις στρατιωτικές δυνάμεις· μερικά πέθαναν στα χέρια της. Αυτά τα γε-γονότα τη σημάδεψαν μια για πάντα. Από τότε, μάχεται για να καταγγείλει κάθε μορφή βίας που υφίστανται οι γυναίκες στη χώρα της».
Τα εγκλήματα τιμής στο Πακιστάν υπενθυμίζει η δικηγόρος Άσμα Γιαχαντζίρ. Γυναίκες που δολοφονούνται βίαια από αρσενικά μέλη της οικογένειάς τους γιατί παρέβησαν τους αβυσαλέους νόμους που περιορίζουν τις γυναίκες και ορίζουν την μοίρα τους: είναι αντικείμενα πόθου, προκαλούν την αμαρτία, πρέπει να χάνονται, να διαγράφονται , να πεθαίνουν. Οι αγώνες της Γιαχαντζίρ πηγαίνουν πολύ μακριά απαιτούν  ελευθερία, ανεξιθρησκία, δημοκρατία.
Η Σιχέμ Μπενσεντρίν έζησε απίστευτες διώξεις στην Τυνησία του Μπεν Αλί επειδή μίλησε για την ελευθερία των γυναικών, για το δικαίωμά τους στον ελεύθερο λόγο, έπρεπε πάση θυσία να σταματήσουν την έκδοση ενός περιοδικού για το γυναικείο ζήτημα και αργότερα να κατεβάσουν μια αντίστοιχη ιστοσείδα. Η Βέρα Σιράουα πέρασε μεγάλο μέρος της ζωής της στη φυλακή σε άθλιες συνθήκες για τους αγώνες της να φέρει ελευθερία στην πατρίδα της, το Μαλάουϊ. Η  Σοφία Υ. . στη Γαλλία αγωνίστηκε με νύχια και με δόντια να ξεφύγει από τον εφιάλτη των ναρκωτικών και των παρεπόμενων της χρήσης, δηλαδή παραβατικότητα και ειδικά πορνεία, κέρδισε την αξιοπρέπειά της, τα παιδιά της και μια ζωή με μέλλον που δίνει το δικαίωμα του ονείρου σε πολλές ομόφυλές της και όχι μόνο. Ενώ η συμπατριώτισσά της Κριστίν Κ. έζησε τον εφιάλτη της ενδοοικογενειακής βίας και σήμερα μάχεται για τα δικαιώματα των γυναικών, για να σπάσει η σιωπή, για να δικαιώνονται τα θύματα που δύσκολα καταγγέλλουν αφού το νομικό σύστημα ακόμα και μιας ευρωπαϊκής χώρας δύσκολα δικαιώνει τις γυναίκες.
Για την Άντζελα Ντέηβις δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Ιέρεια του αγώνα της απελευθέρωσης των Μαύρων και κομμουνίστρια, η αμερικανίδα ακτιβίστρια έχει πολυδιάστατο έργο και τα ενδιαφέροντα της εκτείνονται από το φεμινισμό και το Μαρξισμό, στην Κριτική Θεωρία και τις Αφροαμερικανικές σπουδές. Ωστόσο κεντρική θέση κατέχει η ανάλυσή της για αυτό που ονομάζει «σωφρονιστικοβιομηχανικό σύμπλεγμα» (prison industrial complex) στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επιστρέφει συχνά στη σχέση ανάμεσα στη δημιουργία των φυλακών και τη ζήτηση για φτηνά εργατικά χέρια στον καπιταλισμό αλλά και την αδιάρρηκτη συνέχειά τους με την ιστορία και τους θεσμούς της δουλείας στην Αμερική. Για τις ιδέες της κυνηγήθηκε, έχασε τη δουλειά της στο UCLA, φυλακίστηκε. Αποτελεί σημαντικό σημείο αναφοράς στο παγκόσμιο κίνημα των δικαιωμάτων. Τελευταία η 70χρονη Ντέϊβις έκανε μια δήλωση για την Ελλάδα: "Έχοντας συμμετάσχει στους αγώνες για την κοινωνική δικαιοσύνη για πολλά χρόνια και με ένα παγκόσμιο κίνημα αλληλεγγύης στο πλευρό μου όταν υπήρξε ανάγκη, με πολλούς ανθρώπους στην Ελλάδα να έχουν εμπλακεί στην καμπάνια για την απελευθέρωσή μου πολλές δεκαετίες πριν, τώρα όταν βλέπω το ελληνικό κίνημα να παλεύει με τέτοιο πάθος ενάντια στα μέτρα λιτότητας που προσπαθούν να του επιβάλλουν, θεωρώ ότι βρίσκεται στην πρωτοπορία της παγκόσμιας αλλαγής. Σε όλο τον κόσμο, από την Αίγυπτο μέχρι το Ουισκόνσιν κι άπ' τη νότια Αμερική μέχρι την Ελλαδα και τη Νέα Υόρκη οι λαοί ξεσηκώνονται και παλεύουν. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα στιγμή και θα ήθελα να σας μεταφέρω εξ ονόματος όλων όσων παλεύουν εδώ στις ΗΠΑ τη βαθύτατη αλληλεγγύη μας στο λαό της Ελλάδας."
Η Βιβιάν Ντιάζ από την Χιλή συνειδητοποιήθηκε μέσα από την αναζήτηση του αγνοούμενου πατέρα της και ξεκίνησε ένα αγώνα για την αποκατάσταση των θυμάτων της δικτατορίας του Πινοσέτ και την τιμωρία όσων ενεπλάκησαν στο αιματοκύλισμα της Χιλής. Τις βιαιότητες στην Τσετσενία καταγγέλλει η Ελίζα Μουσάεβα, την θρησκευτική ελευθερία διεκδικεί η θιβετιανή Νγκαουάγκ Σανγκντρόλ. Η περίφημη συγγραφέας Αρουντάτι Ρόι περιγράφει με παρρησία την χώρα της, την Ινδία, διακινδυνεύοντας διώξεις για το ελεύθερο πνεύμα της. Το βιβλίο κλείνει με την κούρδισσα  Λεϊλά Ζάνα, την περίφημη βουλευτή που έζησε πολλά χρόνια στις φυλακές για τους αγώνες για ένα ελεύθερο Κουρδιστάν.
Οι περιπτώσεις των γυναικών που αποτελούν το βιβλίο μπορεί να εγείρουν έντονες πολιτικές συζητήσεις. Έχουν συγκεκριμένες θέσεις για τα προβλήματα των χωρών τους, για τους αγώνες των λαών τους, θέσεις που μπορεί να συζητηθούν σοβαρά και να παρουσιαστούν αντεπιχειρήματα.  Όλες όμως έχουν ένα κοινό στοιχείο πολύ σημαντικό: το πείσμα, τη δύναμη και την αγωνιστικότητα των γυναικών που παλεύουν για τις ομόφυλές τους και κατ’ επέκταση για ολόκληρο τον κόσμο και την ελευθερία του. η φωτογραφίες είναι απο τον ιστότοπο "Η Κοκκινια μας" και απο τον Κυριάκο Νικολαίδη .