Για τα Δημοτικά τέλη του Δήμου Νίκαιας Ρέντη για το 2022Για άλλη μια χρονιά η δημοτική αρχή Ιωακειμίδη, στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τα Δημοτικά τέλη ,φάνηκε ότι είναι μακριά απο τις ανάγκες των δημοτών .

Μετά την αύξηση των δημοτικών τελών το 2015 που επιβάρυνε το εισόδημα των δημοτών,  για το 2022 ψήφισε μηδενική αύξηση για τις κατοικίες, κάνοντας ότι δεν βλέπει δεν καταλαβαίνει ότι η οικονομική κατάσταση των δημοτών συνεχώς χειροτερεύει , με μειώσεις μισθών , αναστολές συμβάσεων, απολύσεις , αναδουλειά τις πρόσφατες αυξήσεις στα είδη πρώτης ανάγκης στα καύσιμα και συνολικά την επίθεση που δέχονται οι εργαζόμενοι απο την πολιτική της κυβέρνησης με αφορμή αυτή την φορά την πανδημία .
Αντι να προτάσσεται η ανάγκη αύξησης της χρηματοδότησης του Δήμου μας απο τον κρατικό προϋπολογισμό υιοθετείται η λογική των ισοσκελισμένων προϋπολογισμών και της ανταποδοτικότητας .
Κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν ότι αν και ο συντελεστής υπολογισμού των δημοτικών τελών για τις κατοικίες παραμένει ο ίδιος , απο τους υψηλότερους στην Αττική , η τοπική φορολογία στο σύνολό της επιβαρύνει περισσότερο το εισόδημα των δημοτών μας αφού αυτό ολοένα και συρρικνώνεται.
  Σήμερα είναι αναγκαίο να γίνει μείωση των δημοτικών τελών για τα λαϊκά νοικοκυριά και τους μικρούς επαγγελματίες και αύξηση της τοπικής φορολογίας για τους μεγάλους επιχειρηματίες.
  Φόροι – τέλη – πρόστιμα πρέπει να βαρύνουν τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους που ακόμη και την πανδημία την είδαν ως ευκαιρία να γιγαντώσουν τα κέρδη τους.  

Η πρόταση που καταθέσαμε στο δημοτικό συμβούλιο είναι η εξής .

 * Πλήρη και επαρκή κρατική χρηματοδότηση προς τους Δήμους. Ο στόχος πρέπει να είναι η πλήρης κατάργηση της τοπικής φορολογίας & η κατάργηση της ανταποδοτικότητας των υπηρεσιών.
  *Πλήρη απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη και φόρους σε συγκεκριμένες κατηγορίες δημοτών, όπως άνεργοι, δικαιούχοι του ΚΕΑ, εργαζόμενοι σε αναστολή, Ανθρώπους με αναπηρία , μονογονεϊκές οικογένειες και πολύτεκνες (με εισοδηματικά κριτήρια ) .
  *Πλήρη απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη σε κοινωνικούς φορείς (ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία, σωματεία εργαζομένων συνταξιούχων , πολιτιστικούς σύλλογους) 

Μπροστά στο αδιέξοδο της φορομπηχτικής πολιτικής της κυβέρνησης και των δημοτικών παρατάξεων που την προωθούν, η Κίνηση Πολιτών Νίκαιας Ρέντη "κόντρα στο ρεύμα " καλεί τον λαό της περιοχής να μην περιμένει να λυθούν τα προβλήματα απο μόνα τους .
   Παρά τις δύσκολες συνθήκες λόγω πανδημίας, το οργανωμένο ταξικό κίνημα απέδειξε ότι υπάρχουν τρόποι να ακουστεί η φωνή μας.
 Προτάσσουμε τα δικά μας συμφέροντα. Παλεύουμε μέσα από τα σωματεία μας, τους φορείς της γειτονιάς μας, για ουσιαστικά μέτρα στήριξης των οικογενειών μας και την προστασία της Υγείας μας ΤΩΡΑ  

Να καταβληθούν άμεσα στους πρώην εργαζόμενους του Δήμου μας οι ωφειλές απο την καταβολή σε χρήμα των Μ.Α.Π.

 Στο Δημοτικό Συμβούλιο της 18/11 το Σωματείο  Εργαζομένων του Δήμου Νίκαιας Ρέντη κατέθεσε υπόμνημα που αφορά την καταβολή σε χρήμα των Μέσων ατομικής προστασίας στους δικαιούχους για τα έτη 2019-2019-2020.

Στην τοποθέτηση μας δηλώσαμε ξεκάθαρα ότι η θέση μας είναι ότι τα  Μ.Α.Π. πρέπει να δίνονται κάθε χρόνο στου δικαιούχους εργαζόμενους του δήμου μας σε είδος και όχι σε χρήμα για τους ευνόητους λόγους στην συγκεκριμένη περίπτωση βέβαια συμφωνούμε ότι όλοι και όλες οι εργαζόμενοι που δούλεψαν και δικαιούνται την καταβολή σε χρήμα πρέπει άμεσα να γίνου εκείνες οι ενέργειες για να τους δωθούν Διαβάστε την ανακοίνωση του Σωματείου .

Θέμα: Καταβολή σε χρήμα των Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) στους δικαιούχους για τα έτη 2018, 2019. 2020
Σύμφωνα με τη νομοθεσία, ο Δήμος έχει υποχρέωση να χορηγεί κάθε χρόνο Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.), ενώ σύμφωνα με το άρθρο 60 του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ Α΄197/12.10.2020) «Τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) του δικαιούχου προσωπικού των ΟΤΑ που προβλέπονται στην υπ’ αρ. 43726/7.6.2019 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών (Β΄ 2208), τα οποία δεν χορηγούνται εντός του έτους, αποτιμώνται σε χρήμα, σύμφωνα με την τιμή διαγωνισμού που προκηρύχθηκε ή άλλου διαγωνισμού προγενέστερων ετών που είχε λάβει χώρα για την προμήθεια των ίδιων ειδών».
Στο Δήμο μας με την 42/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίσθηκε ότι οι δικαιούχοι θα λάβουν σε χρήμα τα μέσα ατομικής προστασίας για τα έτη 2018, 2019, 2020 σε μια δόση. Από τη χρηματική καταβολή εξαιρέθηκαν οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου οι οποίοι εργάσθηκαν κατά το διάστημα 2018-2020 με συμβάσεις εργασίας τριών και οχτώ μηνών. Για την ίδια χρονική περίοδο, στους εργαζόμενους των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών και των Κοινωνικών Υπηρεσιών του τέως Ν.Π.Δ.Δ. έχουν καταβληθεί τα ποσά που αφορούν μόνο το 2020, ενώ και εδώ εξαιρέθηκαν οι συμβασιούχοι, οι περισσότεροι από τους οποίους εργάζονται για πολλά έτη με συμβάσεις μέσω του ΕΣΠΑ.
Η χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας είναι κατάκτηση των αγώνων των εργαζομένων προκειμένου να προστατεύουν την υγεία και την ασφάλειά τους στους χώρους εργασίας και ο νόμος δεν κάνει καμία διάκριση η οποία να βασίζεται στο είδος της εργασιακής τους σχέσης. Για το λόγο αυτό θεωρούμε ότι η εξαίρεση των εργαζομένων ορισμένου χρόνου από τη χρηματική καταβολή των μέσων ατομικής προστασίας που δεν τους χορηγήθηκαν είναι παράνομη και καταχρηστική.
Οι οποιεσδήποτε υπηρεσιακές κωλυσιεργίες δεν απαλλάσσουν το Δήμο από την υποχρέωση της χρηματικής καταβολής και η διάκριση των εργαζομένων σε κατηγορίες με διαφορετικά δικαιώματα δεν είναι μόνο παράνομη, αλλά και ανήθικη. Γιατί πώς μπορεί να χαρακτηρισθεί διαφορετικά όταν αφορά ανθρώπους οι οποίοι κατά το μεγαλύτερο ποσοστό, αυτή τη χρονική στιγμή είναι άνεργοι και βρίσκονται στην αναμονή κάποιας προκήρυξης προκειμένου να προσληφθούν για ορισμένο χρόνο για να προσφέρουν ίδια ποιότητα εργασίας με τους μόνιμους και αορίστου χρόνου, να καλύψουν ανάγκες που δεν καλύπτονται με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και να εκτεθούν σε κίνδυνο, επειδή αδυνατούν να αγοράσουν τα κατάλληλα μέσα τη χρονική στιγμή που τα χρειάζονται και οι υπηρεσίες του Δήμου αδυνατούν να τους τα προσφέρουν.
Υπενθυμίζουμε ότι το 2017 με την απόφαση 237 του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε η χρηματική καταβολή των μέσων ατομικής προστασίας με βάση τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 97 του ν.4483/2017 όπου οριζόταν ότι τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) και το γάλα ετών 2012, 2013, 2014, 2015 και 2016, που προβλέπονταν στην 53361/11.10.2006 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Β΄ 1503) και δεν είχαν χορηγηθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου, αποτιμώνται σε χρήμα, σύμφωνα με την τιμή διαγωνισμού που προκηρύχθηκε ή άλλου διαγωνισμού προγενέστερων ετών που είχε λάβει χώρα για την προμήθεια των ίδιων ειδών.
Τότε η χρηματική αποτίμηση και καταβολή των Μ.Α.Π. αφορούσε και τους εργαζόμενους με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου. Ποιες συνθήκες άλλαξαν ώστε η απόφαση του 2021 να εξαιρεί εργαζόμενους οι οποίοι το 2017 αναγνωρίζονταν ως δικαιούχοι;
Για όλους τους παραπάνω λόγους, ζητούμε να λάβετε την κατάλληλη απόφαση η οποία θα επανορθώνει την αδικία η οποία διαπράττεται σε βάρος οικονομικά αδύναμων και στερούμενων μέσων πίεσης πρώην εργαζομένων.

ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΑΣ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ Ο ΣΚΟΥΠΙΔΟΝΤΕΝΕΚΕΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΣΑΒΒΑΤΟ 13/11 στις 11.00πμ εξω απο το ΣΜΑ ΣΧΙΣΤΟΥ

 Για 40 χρόνια (1950  -1990) στο Σχιστό ήταν η μοναδική χωματερή της Αττικής . Τα επόμενα 30 χρόνια (1990-2021) στη Φυλή λειτουργεί η μοναδική χωματερή της Αττικής. Τα τελευταία 60 χρόνια όλες οι μεγάλες εγκαταστάσεις διαχείρισης απορριμμάτων της Αττικής κατασκευάστηκαν στο Σχιστό και στη Φυλή. 

Στο Δυτικό Πειραιά  (Σχιστό)  η παλιά χωματερή και ο μοναδικός ΣΜΑ (Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων)  που εξυπηρετεί τους δήμους της περιφερειακής ενότητας Πειραιά και όχι μόνο. Στη Δυτική Αττική και Αθήνα ( Άνω Λιόσια – Φυλή ) οι δυο χωματερές , το ΕΜΑΚ  και ο μοναδικός στην Ελλάδα Αποτεφρωτήρας Επικίνδυνων Νοσοκομειακών Αποβλήτων.

Η λειτουργία των χωματερών στο Σχιστό και στη Φυλή άλλαξαν την φυσιογνωμία της δυτικής πλευράς  της Αττικής  και υποβάθμισαν δραματικά και εγκληματικά το φυσικό της περιβάλλον και τη ζωή των κατοίκων της.

Κατέστρεψαν τα πανέμορφα βουνά της  και  μετέτρεψαν το Θριάσιο πεδίο σε ένα απέραντο σκουπιδότοπο με τη μεγαλύτερη χωματερή της Ευρώπης, εκατοντάδες  παράνομες χωματερές, κέντρα διαλογής σκουπιδιών, διαλυτήρια  και  χυτήρια.

Και σαν να μην έφτανε όλη αυτή η υποβάμιση στο Περιβαλλον και στις Ζωές μας ο περιφερειάρχης Γ.Πατούλης με το νέο     ΠΕΣΔΑ πο κατέθεσε προτείνει την δημιουργεία μονάδας επεξεργασίας αποριμμάτων στο Σχιστό παράλληλα με την λειτουργεία του Σ.Μ.Α. 

Πόση πιά υποβάθμιση να δεχτούμε ; 

Οι περιοχές μας δεν είναι ο σκουπιδοντενεκές της Αττικής και δεν πρόκειται να δεχτούμε να γίνουν .

Στο Σχιστό στο Σ.Μ.Α. εδώ και 15 μέρες ο Δήμος Κερατσινίου Δραπετσώνας με ομόφωνη αποφαση του Δημοτικού Συμβούλιου έχει κλείσει την είσοδο του Σταθμού και παράλληλα με συγκεντρώσεις κατοίκων και φορέων της περιοχής καταγγέλει αυτή την πολιτική .

Την Τρίτη τα ξημερώματα δυνάμεις των ΜΑΤ και τΗς ΟΠΚΕ με γερανό απομάκρυναν τα αποριμμάτοφόρα του Δήμου Κερατσινίου απο την είσοδο του ΣΜΑ με σκοπό να ελευθερώσουν την είσοδο και παράλληλα απειλούσαν τπον αντιδήμαρχο Καθαριότητας του δήμου και τους εργαζόμενους με σύλληψη .

Καταγγέλουμε την καταδρομική επίθεση των δυνάμεων καταστολής και την διοίκηση της περιφέρειας Αττικής που έδωσαν την εντολή να επέμβουν και τους τονίζουμε ότι ωφείλουν να σεβαστούν την όργή και την απόφαση των κατοίκων της περιοχής που δεν θέλουν τα σκουπίδια στην πόρτα τους 

Η Κίνηση Πολιτών Νίκαιας Ρέντη "κόντρα στο ρεύμα " απο την πρώτη στιγμή είμαστε εκεί σε κάθε κινητοποίηση συμμετέχοντας και στην γραμματεία του ΔΥΤΙΚΟΥ ΜΕΤΏΠΟΥ που ασχολείται με το ζήτημα στην Φυλή και στο Σχιστό .

Καλούμε το ΣΑΒΒΑΤΟ 13/11 στις 11πμ στην είσοδο του Σταθμού Μεταφόρτωσης στο Σχιστό για άλλη μια φορά να διαδηλώσουμε την αντίθεση μας στην δημιουργία Μονάδας επεξεργασίας και στην συνεχιζόμενη υποβάθμιση της Ζωής μας .