“Αυθαίρετα” από 1η Απριλίου όσα κτίρια δεν πληρούν τους κανόνες προσβασιμότητας ατόμων με κινητικές δυσκολίες

 

Της ΓΡΑΜΜΑΤΗΣ ΜΠΑΚΛΑΤΣΗ
Τοπογράφου – πολεοδόμου – μηχανικού
baklatsi@yahoo.gr

Ενα σημαντικό ζήτημα στον σχεδιασμό των κτιρίων και των δημόσιων χώρων, αποτελεί και η ανεμπόδιστη πρόσβαση όλων των ατόμων ανεξαρτήτως ηλικίας ή/και φυσικής κατάστασης. Σύμφωνα με την ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία και τις Οδηγίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, απαιτείται ο σχεδιασμός των κτιρίων καθώς και των κοινόχρηστων χώρων να γίνεται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η προσπέλαση των ατόμων με κινητικές δυσκολίες. Γι’ αυτό το λόγο μέχρι 31 Μαρτίου 2023 θα πρέπει όλα τα κτίρια στη χώρα μας, να έχουν προβεί στις κατάλληλες παρεμβάσεις δεδομένου ότι πέρα των ατόμων με κινητικά προβλήματα, τα άτομα με παροδικές αναπηρίες και τα λοιπά εμποδιζόμενα άτομα (έγκυες, νήπια, μικρά παιδιά, υπερήλικες κ.λπ.) αποτελούν το 50% περίπου του πληθυσμού της χώρας (δηλ. ένας στους δύο πολίτες) με αυξητικές ανάγκες.

 • Τι θα ισχύει από 1η Απριλίου 2023;

 • Από την 1η Απριλίου 2023 γίνεται υποχρεωτική στις νέες οικοδομικές άδειες η σύνταξη μελέτης προσβασιμότητας με ευθύνη του μηχανικού. Τα ιδιωτικά κτίρια κατοικίας, που έχουν ανεγερθεί με οικοδομική άδεια από τις 9/4/2012 που είναι η ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του ΝΟΚ (Ν.4067/2012) και μετά, και στα υφιστάμενα κτίρια, αυτά που έχουν ανεγερθεί με οικοδομική άδεια προ της 9/4/2012 πρέπει να έχουν γίνει έργα και να τηρούνται οι κανόνες προσβασιμότητας. Επίσης στα κτίρια του δημοσίου και των δήμων και πλήθος άλλων κτιρίων δημοσίου ενδιαφέροντος επιβάλλεται να γίνουν οι απαραίτητες διαμορφώσεις, ώστε οι λειτουργικοί χώροι τους να είναι προσπελάσιμοι από άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα.

  • Ποιες είναι οι συνέπειες σε όσους δεν συμμορφωθούν;

  Τα έργα καθώς και οι μελέτες προσβασιμότητας στα κτίρια επαφίενται στους ιδιοκτήτες, ωστόσο όσοι δεν τηρήσουν το νόμο θα έλθουν αντιμέτωποι με την υποχρέωση πλήρους προσαρμογής και τις κυρώσεις που προβλέπονται με την πρώτη δυνητική πράξη, όταν θελήσουν να μισθώσουν, να μεταβιβάσουν, να τροποποιήσουν ή να τακτοποιήσουν αυθαίρετες χρήσεις για να μπουν σε επιδοτούμενα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας είτε να εκδώσουν οικοδομική άδεια του ακινήτου τους, για οποιοδήποτε πολεοδομικό η κατασκευαστικό σκοπό. Οι κυρώσεις έχουν προβλεφθεί από το άρθρο 26 του ΝΟΚ από το 2012. Η αναστολή των κυρώσεων αρχικά έληγε την 31.12.2020 παρατάθηκε για μια διετία έως την 31/12/2022 και τώρα θεσμοθετήθηκε νέα τρίμηνη παράταση μέχρι στις 31 Μαρτίου 2023.

  • Ποιες είναι οι Βασικές Τεχνικές Προδιαγραφές;

  • Βασική αρχή των Τεχνικών Προδιαγραφών Μελέτης Προσβασιμότητας είναι η δημιουργία «προσβάσιμης αλυσίδας», δηλαδή η κατασκευή έργων με στόχο τη συνεχόμενη, αλυσιδωτή προσβάσιμη μετακίνηση στον χώρο, χωρίς ασυνέχειες και εμπόδια.

   Βασικές τεχνικές προδιαγραφές για κτίρια:

   • Προσβάσιμη είσοδος (>0,90μ) και πρόσβαση από την εξωτερική θύρα στον ανελκυστήρα (ελάχιστου αποδεκτού πλάτους 0,90μ με ταυτόχρονη πρόβλεψη χώρων ελιγμών αμαξιδίου)
   • Κατακόρυφη κυκλοφορία (προσβάσιμος ανελκυστήρας ή αναβατόριο)
   • Προσβάσιμες οδεύσεις διαφυγής και προστατευμένων προσβάσιμων χώρων αναμονής σε περίπτωση έκτακτων αναγκών
   • Ενας τουλάχιστον προσβάσιμος χώρος υγιεινής

   Βασικές προδιαγραφές για τον υπαίθριο χώρο:

   • Οριζόντια κυκλοφορία και πρόσβαση στον δημόσιο χώρο με ελάχιστο πλάτος χωρίς εμπόδια 1,50μ. Προβλέπεται οδηγός τυφλών και ράμπες για προσβάσιμα πεζοδρόμια και πεζοδρόμους, οδούς ήπιας κυκλοφορίας και πλατείες.
   • Προσβάσιμες διαβάσεις και στάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς
   • Θέσεις στάθμευσης αναπηρικών αυτοκινήτων
   • Τι ισχύει με τα νέα κτίρια κατοικιών;

   Στις νέες κατοικίες, που ανεγείρονται εντός ή εκτός σχεδίων, για τα άτομα με αναπηρία και τα «εμποδιζόμενα» άτομα, θα πρέπει να εξασφαλίζονται:

   • Αυτόνομη (χωρίς τη βοήθεια κανενός) & ασφαλής (από κάθε άποψη) οριζόντια και κατακόρυφη προσπέλαση, σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες του ΥΠΕΚΑ «Σχεδιάζοντας για όλους» (με διαδρόμους, ράμπες, μηχανικά μέσα κλπ)
   • Συνθήκες εύκολης μετατρεψιμότητας των κατοικιών σε κατοικίες μελλοντικών χρηστών με αναπηρία/εμποδιζόμενων ατόμων, χωρίς να θίγεται ο φέρων οργανισμός του κτιρίου.
   • Προσβάσιμος χώρος αναμονής μίας θέσης αμαξιδίου
   • Τι ισχύει για τις παλιές κατοικίες;

   Για τις κατοικίες που δεν διαθέτουν ανελκυστήρα και δεν διασφαλίζουν προσβασιμότητα σε άτομα με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα, είναι δυνατή η τοποθέτηση διάταξης ράμπας ή αναβατορίου, που θα διασφαλίζει την πρόσβαση των ΑμεΑ κλπ. από το πεζοδρόμιο στους εσωτερικούς/εξωτερικούς κοινόχρηστους χώρους κατά παρέκκλιση κάθε ισχύουσας διάταξης ή κανονισμού.

   • Τι ισχύει όταν γίνεται αλλαγή χρήσης στο κτίριο;

    Σε περίπτωση, που γίνεται αλλαγή χρήσης σε όλο ή σε τμήμα (π.χ. όροφος) του κτιρίου θα πρέπει να διασφαλίζεται υποχρεωτικά η προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα στους κοινόχρηστους χώρους του κτιρίου με την προϋπόθεση να μην θίγεται ο φέρων οργανισμός του κτιρίου.

    Σε αντίθετη περίπτωση η κατασκευή θεωρείται αυθαίρετη.

    • Οταν τα κτίρια είναι υφιστάμενα τι υποχρεώσεις έχουν;

    Ειδικά για την περίπτωση των υφιστάμενων κτιρίων, επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση:

    Α) Ανελκυστήρας με ελάχιστες εσωτερικές διαστάσεις θαλάμου: πλάτος 0,90 μ και μήκος 1,20μ, ελεύθερο άνοιγμα πόρτας στη μικρότερη από τις παραπάνω διαστάσεις 0,80μ.

    Β) Ενός τουλάχιστον προσβάσιμου σε άτομα με αναπηρία ή/και εμποδιζόμενα άτομα χώρου υγιεινής με κοινή χρήση ανδρών/γυναικών.

    Γ) Υφιστάμενα κτίρια με χρήσεις εμπορίου, γραφείων και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος με ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στον εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο, με μικτό εμβαδόν μικρότερο από 100 τ.μ μπορούν να εξαιρεθούν μόνο από την υποχρέωση δημιουργίας προσβάσιμων χώρων υγιεινής για το κοινό, εφόσον αυτό προκαλεί δυσανάλογη επιβάρυνση στους ιδιοκτήτες τους.

    • Ποιες είναι οι εξαιρέσεις γενικά για όλα τα κτίρια;

    Εξαιρούνται όλα τα κτίρια που έχουν μοναδική πρόσβαση σε δρόμο με βαθμίδες ή βρίσκονται σε οικόπεδα στα οποία η ελάχιστη διαφορά στάθμης του φυσικού εδάφους στην οικοδομική γραμμή από την επιφάνεια του πεζοδρομίου είναι μεγαλύτερη από 2.50 μ.

    Απαλλάσσονται τα νέα κτίρια από την υποχρέωση διαμόρφωσης πρόσβασης στους πάνω από το ισόγειο ορόφους ή τους εσωτερικούς εξώστες ή αναβαθμούς τα κτίρια, εφόσον:

    α) Το εμβαδόν των εσωτερικών εξωστών (πατάρια) ή αναβαθμών αποτελεί ποσοστό μέχρι 50% του εμβαδού της κυρίως αίθουσας και όχι περισσότερο των 100.0 τ.μ. και η χρήση του είναι ίδια με αυτή της κυρίως αίθουσας ή οι εσωτερικοί εξώστες ή αναβαθμοί έχουν βοηθητική χρήση.

    β) Το συνολικό μικτό εμβαδόν των πάνω από το ισόγειο ορόφων είναι μικρότερο των 200,00 τ.μ. και συγχρόνως

    γ) το μικτό εμβαδόν κάθε ορόφου είναι μικρότερο των 70,0 τ.μ.

    Προσοχή! Οι εξαιρέσεις αυτές δεν ισχύουν, αν η χρήση του κτιρίου είναι η μοναδική στον οικισμό και ταυτόχρονα στους πάνω από το ισόγειο ορόφους υπάρχουν χρήσεις για εξυπηρέτηση κοινού διαφορετικές από αυτές που υπάρχουν στον ισόγειο όροφο.

    • Τι γίνεται όταν δεν συμφωνούν οι συνιδιοκτήτες, για να γίνουν οι διαμορφώσεις;

    Μπορούν να γίνουν οι διαμορφώσεις από τον ενδιαφερόμενο και με δαπάνες του, χωρίς τη συναίνεση των λοιπών συνιδιοκτητών, κατά παρέκκλιση των προβλεπόμενων στον Κανονισμό του κτιρίου, κατόπιν απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής Προσβασιμότητας, που εκδίδεται μετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου, η οποία συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (έγγραφη πρόσκληση συνιδιοκτητών, τεχνική έκθεση μηχανικού, μελέτη στατικής επάρκειας).

    taxydromos

ΚΑΛΕΣΜΑ . ΠΕΜΠΤΗ 26/01/23 στις 9.00 .ΕΦΕΤΕΙΟ .Λ.Αλεξανδρας

 

Στίς 26 Ιανουαρίου στις 9.00 πμ στο Εφετείο-Λ.Αλεξάνδρας.
Η ολομέλεια του Αρείου-Πάγου αποφασίζει για τους πλειστηριασμούς.
Καμιά νομιμοποίηση στα ληστρικά Funds
Προστασία με νόμο της Α’ κατοικίας
Οριστική διαγραφή χρεών ευάλωτων νοικοκυριών
Κατάργηση των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών
Διαγραφή τοκογλυφικών χρεώσεων
Κάθε φορά που σε παίρνουν τηλέφωνο για να σε απειλήσουν θυμήσου ότι δεν είσαι μόνη/ος/@ και ότι ποντάρουν στο φόβο σου.

ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣτΕ, ΤΗΝ 1/2/2023

 

ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣτΕ, ΤΗΝ 1/2/2023

Την Τετάρτη  1/2/2023, θα συζητηθεί στην ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) η ομαδική αίτηση ακύρωσης 50 πολιτών, μαζί και η αντίστοιχη αίτηση του Δήμου Πετρούπολης, κατά  της  περιβαλλοντικής αδειοδότησης  της εγκατάστασης της Φυλής.

Το ΔΥΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ καλεί τους πολίτες της Δυτικής Αθήνας – Δυτικής Αττικής -και όχι μόνο- να δώσουν δυναμικό παρών έξω από το ΣτΕ (Πανεπιστημίου 47-49), τη μέρα που θα συζητηθούν  οι αιτήσεις. Το γεγονός ότι η υπόθεση αποφασίστηκε να συζητηθεί στην Ολομέλεια του ΣτΕ δείχνει τη σοβαρότητα του προβλήματος και έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την ευκολία με την οποία οι υπηρεσίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης του ΥΠΕΝ εκδίδουν τις αποφάσεις τους, ενδίδοντας στις αδιαμφισβήτητες πολιτικές πιέσεις και στις απαιτήσεις των μεγαλοεργολάβων που τις υπαγορεύουν.

Είμαστε αισιόδοξοι για την τελική απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ, καθώς η  προσβαλλόμενη περιβαλλοντική αδειοδότηση  είναι νομικά διάτρητη. Ωστόσο, δεν τρέφουμε αυταπάτες πως τέτοιου μεγέθους εγκαταστάσεις μπορούν να κλείσουν, μόνο, με αποφάσεις δικαστηρίων και με ψηφίσματα δημοτικών συμβουλίων.

Η  εγκατάσταση της  Φυλής  είναι η κύρια αιτία για την περιβαλλοντική – κοινωνική υποβάθμιση  ολόκληρης της δυτικής πλευράς της Αττικής. Γι’ αυτό, το κλείσιμό της πρέπει να γίνει υπόθεση όλων των κατοίκων της Δυτικής Αττικής, της Δυτικής Αθήνας και όχι μόνο.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ

 • Άμεση διακοπή όλων των διαδικασιών επέκτασης των υφιστάμενων υποδομών στη Φυλή (ΧΥΤΑ, ΕΜΑΚ) και κατασκευής νέων μονάδων επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων.
 • Ανοιχτή δημόσια διαβούλευση με τους πολίτες, τους φορείς, τις συλλογικότητες και τα όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης για το περιεχόμενο του νέου ΠΕΣΔΑ Αττικής.
 • Άμεσο και οριστικό κλείσιμο του συνόλου της εγκατάστασης της Φυλής.
 • Ένταξη σε πρόγραμμα περιβαλλοντικής αποκατάστασης της ευρύτερης περιοχής.
 • Κατάργηση του διαβρωτικού μηχανισμού των αντισταθμιστικών «ωφελημάτων».
 • Ακύρωση των χωροθετήσεων του ν. 3164/2003, κανένας νέος ΧΥΤΑ/Υ στη Δυτική Αττική.
 • Άμεση δρομολόγηση της κατασκευής όλων των αναγκαίων υποδομών -με δίκαιη κατανομή των όποιων βαρών-, για την υλοποίηση ενός νέου συστήματος δημόσιας διαχείρισης των απορριμμάτων, που θα έχει βασικό στόχο τη μέγιστη δυνατή προδιαλογή και ανάκτηση υλικών -συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων νέων ΧΥΤΥ-, με αυστηρή τήρηση όλων των περιβαλλοντικών διασφαλίσεων.
 • Καμία μονάδα καύσης απορριμματογενών καυσίμων στην Αττική και στην υπόλοιπη χώρα.

 

ΔΥΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ
Συντονισμός φορέων, συλλογικοτήτων και πολιτών Δ. Αττικής – Δ. Αθήνας
oxixytafilis.blogspot.com – oxi.xyta.filis@gmail.com – f/b: Δυτικό Μέτωπο

ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

 

Σε μία περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη, εξαιτίας της πολιτικής των κυβερνήσεων που φτωχαίνουν εξαθλιώνουν τον Λαό και αυγατίζουν τα κέρδη των λίγων με την παρατεταμένη ακρίβεια και την  ενεργειακή κρίση, το ζήτημα των αυξήσεων στις αντικειμενικές αξίες ήρθε να προσθέσει έναν ακόμη βραχνά στους κατοίκους της πόλης.

Οι αυξήσεις αυτές από μόνες τους δεν είναι το μοναδικό πρόβλημα καθώς συμπαρασύρονται αυξήσεις και σε μια σειρά από έμμεσους φόρους (βλ. τεκμήριο διαβίωσης, ΕΝΦΙΑ, ΤΑΠ, φόρος μεταβίβασης κ.α.) οι οποίοι έρχονται να δυσχεράνουν ακόμα περισσότερο τους δημότες.
Με άλλα λόγια η αύξηση των αντικειμενικών αξιών σημαίνει στην πράξη και αύξηση των φόρων.
Ταυτόχρονα, η άνοδος των αντικειμενικών αξιών, παρασύρει σε ανοδική πορεία τα ήδη υψηλά ενοίκια. Την ίδια στιγμή, αρνητική επίπτωση αντιμετωπίζουν και οι δικαιούχοι των επιδομάτων θέρμανσης, καθώς με την αύξηση των τιμών εμφανίζονται «εικονικά» πλούσιοι με αποτέλεσμα αρκετοί και αρκετές να αποκλείονται από ευνοϊκές και αναγκαίες ρυθμίσεις.
Στο 1ο δημοτικό συμβούλιο του δήμου Νίκαιας Αγίου Ιωάννη Ρέντη την Πέμπτη 19/01/2023 παρθηκε Ομόφωνη απόφαση και εισηγείται  την μείωση των τιμών των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων του Δήμου Νίκαιας –
Αγ. Ι. Ρέντη και την επαναφορά τους σε αυτές που ίσχυαν την 31/12/2021 καθώς και την
επανεξέταση του συντελεστή παλαιότητας για τις κατοικίες άνω των 50 ετών .
Ολόκληρη η απόφαση στον παρακάτω σύνδεσμο

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%97%CE%92%CE%9D%CE%A9%CE%9A%CE%91-2%CE%91%CE%A6?inline=true

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
1. Το με αρ.πρωτ. 1201/12-1-2023 εισηγητικό έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Ιδιαίτερου
Γραφείου Δημάρχου, Ειδικών Συνεργατών, Συμβούλων, Επιστημονικών Συνεργατών &
Εθελοντισμού, με το οποίο προτείνεται η συζήτηση του θέματος και έχει ως εξής:
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 1249/1982 (ΦΕΚ 43/Α/5-4-1982) όπως συμπληρώθηκε με το
άρθρο 51 του Ν. 5000/2022 (ΦΕΚ 226/Α/9-12-2022)
2. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 57732/21 (ΦΕΚ 2375/Β/7-6-2021).
3. Το με αρ. πρωτ. 181692/12-12-2022 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με τη
δυνατότητα υποβολής γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου επί των αντικειμενικών αξιών
ακινήτων

Εδώ και πολλά χρόνια έχουν διατυπωθεί σοβαροί προβληματισμοί σχετικά με τον υπολογισμό των
αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομικών.
Το σύστημα καθορισμού της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων εδραιώνεται στην ελληνική
πραγματικότητα με τον Νόμο 1249/1982, ο οποίος θεσπίστηκε για την καταπολέμηση της διαφθοράς, την
ενίσχυση της οικονομίας και την σταδιακή κατάργηση της κερδοσκοπίας.
Σκοπός λοιπόν του παραπάνω νόμου ήταν τόσο η αγοραία όσο κι η αντικειμενική αξία, παρά τη
διαφορετική αφετηρία τους, να στοχεύουν αμφότερες στην προσέγγιση της πραγματικής αξίας υπό
συνθήκες τέλειας αγοράς, ώστε οι φορολογητέες αξίες να είναι πραγματικές κι όχι πλασματικές.
Η αντικειμενική αξία στην Ελλάδα καθορίζεται με Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Το
Υπουργείο Οικονομικών καθορίζει για όλη την ελληνική επικράτεια τιμές ζώνης (ΤΖ), δηλαδή ενιαία τιμή
αφετηρίας την οποία έχει κάθε ακίνητο που βρίσκεται στην ζώνη αυτή. Η τιμή ζώνης, αναφέρεται στην
συνολική αξία κτίσματος και οικοπέδου που αναλογεί σε ένα τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας, καινούριας
κατοικίας ή διαμερίσματος στον Α’ όροφο της οικοδομής με πρόσοψη σε ένα μόνο δρόμο». Η
φορολογητέα αξία του συγκεκριμένου ακινήτου προκύπτει ύστερα από πολλαπλασιασμό με συντελεστές
που ο νόμος θεωρεί ότι επηρεάζουν την αξία του ακινήτου.
Σημαντικότεροι από αυτούς είναι: α) Συντελεστής Αξιοποίησης Οικοπέδου (ΣΑΟ), β) Συντελεστής
πρόσοψης (1,00 για πρόσοψη σε ένα μόνο δρόμο, 1,05 για προσόψεις σε δύο ή περισσότερους δρόμους
ή σε δρόμο και πλατεία και 0,80 αν δεν έχει πρόσοψη σε δρόμο), γ) Συντελεστής εμπορικότητας και
ορόφου (αν ο συντελεστής εμπορικότητας είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 1,5 και μικρότερος του 3
εφαρμόζεται συντελεστής ορόφου 0,60 για το υπόγειο, 1,20 για το ισόγειο, 1,10 για τον 1ο όροφο, κλπ.),
δ) Συντελεστής επιφάνειας κυρίων χώρων (1,10 για επιφάνεια μικρότερη ή ίση των 25 τ.μ., 1,05 για
επιφάνεια μεγαλύτερη των 25 τ.μ. και μικρότερη ή ίση των 50 τ.μ, ε) Συντελεστής παλαιότητας (0,90 από
1 έως 5 έτη, 0,80 από 6 έως 10 έτη, κλπ.) στ) Συντελεστές ειδικών συνθηκών (0,80 για διατηρητέο κτίσμα,
0,75 για απαλλοτριωτέο ακίνητο και 0,40 για ημιτελές κτίσμα).
Πριν την αναφορά των προβλημάτων που υπάρχουν στον υπολογισμό της αντικειμενικής αξίας αξίζει να
αναφέρουμε ότι με βάση το Ελληνικό Ινστιτούτο Εκτιμητικής, κάθε αύξηση των αντικειμενικών αξιών
παρουσιάζει αύξηση στα παρακάτω στοιχεία: Φ.Π.Α. του κόστους κατασκευής, Φ.Π.Α. της μεταβίβασης,
3
Φόρο Εισοδήματος, Συμπληρωματικό Φόρο, Χαρτόσημο και Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου, αντικειμενική δαπάνη
διαβίωσης (τεκμήριο διαβίωσης), Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτων, Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.),
Φόροι Δωρεών, Κληρονομιών και Γονικών Παροχών, Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., Ειδικό Φόρο Ακινήτων των υπεράκτιων
– offshore εταιριών.
Συνεπώς είναι γεγονός ότι μετά από κάθε αύξηση των αντικειμενικών αξιών προκύπτει μια αλυσιδωτή
και έμμεση αντίδραση που επιδρά σημαντικά στην αγορά ακινήτων.
Έχοντας ως κοινή παραδοχή ότι τα ακίνητα είναι ιδιαίτερα σύνθετα περιουσιακά στοιχεία λόγω της
τεράστιας ποικιλομορφίας τους, ο προσδιορισμός της αξίας τους βάσει γενικών και μόνο κριτηρίων
κρίνεται πολύπλοκος. Εξάλλου, στον υπολογισμό της αντικειμενικής αξίας δεν λαμβάνονται υπόψη
ειδικές παράμετροι εμπορικότητας του ακινήτου όπως θέα, κτηριακή κατάσταση του ακινήτου,
περιβαλλοντικοί παράγοντες / ενεργειακή αναβάθμιση, συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση, πολεοδομικές
αυθαιρεσίες κλπ.
Ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα με την εφαρμογή των Αντικειμενικών Αξιών είναι ότι δεν λαμβάνει άμεσα και
σημαντικά υπόψη την μεταβλητότητα των αγορών (οικονομικές / πολιτικές κρίσεις, τάσεις της αγοράς,
γεωπολιτικές αναταραχές κλπ). Παράδειγμα αποτελεί η παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008, η κρίση
χρέους της Ελλάδος το 2009, η έντονη πολιτική κρίση του 2015, η περίοδος της πανδημίας 2020-2021 και
η εισβολή στην Ουκρανία το 2022.
Με απλά λόγια, ύφεση στην παγκόσμια ή ελληνική οικονομία, συνεπάγεται και ύφεση στη κτηματαγορά,
στην πλειονότητα των περιπτώσεων. Υφίσταται δηλαδή έντονα το φαινόμενο οι εμπορικές αξίες να είναι
μικρότερες των αντικειμενικών. Η εξέλιξη αυτή έχει ως αποτέλεσμα και την αποθάρρυνση των
ενδιαφερομένων – αγοραστών, καθώς επιβαρύνονται με φορολογία (ποσοστό επί της αντικειμενικής
αξίας) υψηλότερη, που δεν αντιστοιχεί στην πραγματική – συμφωνηθείσα τιμή μεταξύ αγοραστή και
πωλητή.
Τέλος, ένα ακόμα σημαντικό πρόβλημα στον υπολογισμό των αντικειμενικών αξιών είναι ότι η
απομείωση της αντικειμενικής αξίας με βάση της παλαιότητα των ακινήτων (συντελεστής παλαιότητας)
σταματάει στα 26 έτη (Συντελεστής 0,60). Το πρόβλημα κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό στις περιοχές του
Δήμου μας που η μεγαλύτερη οικοδόμηση έχει πραγματοποιηθεί την δεκαετία του 60’-70’, ενώ συνολικά
η πόλη μας έχει πολύ παλαιό απόθεμα κατοικιών με κάποιες (προσφυγικές κατοικίες) πριν από το
1930. Με απλά λόγια είτε το ακίνητο είναι ηλικίας 60 ετών είτε 26 ετών, η απομείωση είναι ίδια. Αν
συνεκτιμηθεί ότι ένα πολύ σημαντικό ποσοστό του κτιριακού αποθέματος της χώρας (πάνω από το 70%)
έχει κατασκευαστεί πριν από το 1995, είναι προφανής η στρέβλωση που δημιουργείται.
Όπως γνωρίζετε, η Νίκαια είναι μια προσφυγική πόλη που κτίστηκε τη δεκαετία του 1920 και ένα πολύ
μεγάλο μέρος των κατοικιών αυτών είναι συνιδιοκτησίες που δεν μπορούν να οικοδομηθούν εξ αρχής.
Για να καταστεί δυνατόν τα πολλά Προσφυγικά της πόλης να επισκευασθούν ή να οικοδομηθούν, θα
πρέπει να είναι χαμηλή η τιμή αγοράς, άλλως αυτό καθίσταται τελείως ασύμφορο. Η αύξηση των
αντικειμενικών αξιών ως εκ τούτου είναι υπέρμετρη και αναντίστοιχη με τις εμπορικές αξίες.
Ο Ρέντης έγινε Δήμος από τα συγκροτήματα των εργατικών κατοικιών που κτίστηκαν εκεί τη δεκαετία του
1950. Έξι συγκροτήματα με περισσότερες από 1000 κατοικίες συνολικά αποτελούν μέχρι σήμερα το
μεγαλύτερο κτιριακό απόθεμα της πόλης. Αν σε αυτές προστεθούν άλλα τρία προσφυγικά συγκροτήματα
της δεκαετίας του 1930, αντιλαμβάνεται κανείς ότι το κτιριακό απόθεμα είναι ήδη πολύ γερασμένο και
ισχύουν τα ανωτέρω.
Άλλο λοιπόν συντελεστής παλαιότητας που σταματά στα 26 έτη και άλλο κατοικίες 70, 80, 90 και 100
ετών, τις οποίες δεν λαμβάνει καθόλου υπ’ όψιν το σύστημα των αντικειμενικών αξιών, με αποτέλεσμα
4
τη δημιουργία στρεβλώσεων και αδικιών, που επιφέρουν την εγκατάλειψη και τη σταδιακή κατάρρευση
των κατοικιών αυτών.
Με βάση την Υ.Α. 57732 ΕΞ 2021 οι αντικειμενικές αξίες καθώς και οι μεταβολές από τον προηγούμενο
υπολογισμό , διαμορφώνονται ως εξής:
Δ.Ε. ΝΙΚΑΙΑΣ
ΚΥΚΛΙΚΗ ΖΩΝΗ ΑΝΤ. ΤΙΜΗ 2022 ΑΝΤ. ΤΙΜΗ 2018 ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
Β 1400 1200 200 16,67%
Δ 1350 950 400 42,10%
Ε 1300 950 350 36,84%
Ζ 1300 900 400 44,44%
Θ 1350 950 400 42,10%
Ι 1100 900 200 22,22%
ΙΑ 1250 850 400 47,06%
ΙΒ 1250 950 300 31,58%
ΙΓ 1250 900 350 38,89%
ΙΔ 1400 900 500 55,56%
Δ.Ε. ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ
Β 1250 950 300 31,58%
Δ 1150 800 350 43,75%
Ε 850 750 100 13,33%
Ι 850 750 100 13,33%
Η αύξηση των αντικειμενικών αξιών από την 1η
Ιανουαρίου του 2022 λόγω της κοινωνικοοικονομικής της
διάστασης δημιουργεί σύνθετες παρενέργειες και θέτει ερωτήματα που χρήζουν περαιτέρω ανάλυσης.
Είναι άξιο παρατήρησης όπως αναφέρονται στους ανωτέρω πίνακες ότι οι αυξήσεις στη μεν Νίκαια
κυμαίνονται από 16,67% μέχρι 55,56%, ενώ στο Ρέντη από 13,33% μέχρι 43,75%.
Η εξομοίωση της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων με την αγοραία τους αξία καθώς και η συσχέτιση
τους ως περιουσιακό κριτήριο με το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα προκρίνει το εύλογο συμπέρασμα
ότι ευπαθείς ομάδες, πολίτες και δημότες θα απωλέσουν:
 την είσπραξη πληθώρας κοινωνικών επιδομάτων (στέγασης, αλληλεγγύης, θέρμανσης κ.ο.κ.),
 το δικαίωμα ένταξης στο κοινωνικό τιμολόγιο των παρόχων του ηλεκτρικού ρεύματος
 και την ελάχιστη έκπτωση κατά 50% του ΕΝΦΙΑ.
Αν συνυπολογιστεί επιπλέον:
 η διαρκής πληθωριστική αύξηση τιμών ενεργειακών υπηρεσιών και καταναλωτικών προϊόντων
 και η καθημερινή όχληση και εκδήλωση αρνητικών συναισθημάτων εκ μέρους των δημοτών στις
δημοτικές υπηρεσίες
τότε γίνονται αντιληπτές οι δυσμενείς συνθήκες αξιοπρεπούς διαβίωσης χιλιάδων πολιτών και των
οικογενειών τους.
Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αναφέρθηκαν παραπάνω προτείνουμε-εισηγούμαστε:
Την επαναφορά των αντικειμενικών αξιών σε αυτές που ίσχυαν την 31/12/2021.
Να επανεξετασθεί ο συντελεστής παλαιότητας για τις κατοικίες άνω των 50 ετών .
5
μετά από σχετική συζήτηση το Δημοτικό Συμβούλιο
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγείται την μείωση των τιμών των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων του Δήμου Νίκαιας –
Αγ. Ι. Ρέντη και την επαναφορά τους σε αυτές που ίσχυαν την 31/12/2021 καθώς και την
επανεξέταση του συντελεστή παλαιότητας για τις κατοικίες άνω των 50 ετών .

ΟΧΙ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

 

Η επιλογή της κυβέρνησης  δια του υπουργού Εσωτερικών Βορίδη να,  νομοθετήσει σήμερα πάρα και ενάντια στην απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ το οποίο έκρινε αντισυνταγματικές τις νομοθετικές πάρεμ- βάσεις Θεοδωρικάκου και Βορίδη  για την συγκρότηση και τις αρμοδιότητες των Οικονομικών Επιτροπών αποτελεί μείζον θέμα Δημοκρατίας και Συνταγματικής τάξης .  Αποτελεί  ένα νέο πραξικόπημα  στην αυτοδιοίκηση .

Η τροπολογία ναι μεν θα επαναφέρει τις απολεσθείσες αρμοδιότητες στα δημοτικά συμβούλια, αλλά οι συνθέσεις των Επιτροπών «θα διατηρηθούν όπως είχαν συγκροτηθεί με τον προσβληθέντα νόμο».

Πρόκειται για άρνηση συμμόρφωσης με την απόφαση του ΣτΕ στη συγκεκριμένη πτυχή. Το ανώτατο δικαστήριο, υπενθυμίζεται, έκρινε ότι και ο τρόπος συγκρότησης των Επιτροπών παραβιάζει το Σύνταγμα και τις αρχές της ελεύθερης και ανόθευτης εκδήλωσης της λαϊκής θέλησης. Και ο νυν υπουργός Εσωτερικών επιμένει αντισυνταγματικά, όπως και ο προκάτοχός του…

Υπενθυμίζεται ότι σε πλήθος δήμων οι αντιπολιτευόμενες παρατάξεις έχουν δηλώσει αποχή από τις Επιτροπές μέχρι να επανασυγκροτηθούν με νόμιμο τρόπο και ακόμη έχουν προσφύγει στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις κατά αποφάσεων που ελήφθησαν μετά τη 2α Δεκεμβρίου 2022 (ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης του ΣτΕ), ενώ ο Δήμος Βέροιας έχει προβεί σε δημαιρεσίες συγκροτώντας τις Επιτροπές με βάση τις προβλέψεις του «Κλεισθένη».

Η  Κίνηση Πολιτών Νίκαιας Ρέντη “κόντρα στο ρεύμα”  καταγγέλλει με τον πιο έντονο τρόπο  τη σημερινή τροπολογία – πραξικόπημα  της κυβέρνησης  και  καλεί:
1.Όλα   τα Δημοκρατικά πολιτικά κόμματα να αντιδράσουν έντονα και να μην επιτρέψουν στη κυβέρνηση να παραβιάσει για μια ακόμη φορά το Σύνταγμα,και την  απόφαση του ΣτΕ.
2. Τις Αυτοδιοικητικές παρατάξεις και όλους τους Αιρετούς της Αυτοδιοίκησης να αντιδράσουμε και να μην νομιμοποιήσουμε τη νέα πραξικοπηματική νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης .
ΤΟ  ΝΕΟ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΆΣΕΙ