ΝΑ ΜΗ ΓΙΝΕΙ Η Δ. ΑΘΗΝΑ - Δ. ΑΤΤΙΚΗ Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΚΟΥΠΙΔΟΤΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ

 


Μετά τη θετική γνωμοδότηση του περιφερειακού συμβουλίου Αττικής, για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) του νέου ΧΥΤΑ στη Φυλή και ενώ ακόμη δεν έχει εκδοθεί η απόφαση, ο ΕΔΣΝΑ έχει ξεκινήσει και «τρέχει» μια παράλληλη διαδικασία, για την κατασκευή μιας νέας μονάδας επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων και βιοαποβλήτων, πάλι στη Φυλή, που παραπλανητικά την ονομάζουν «μονάδα του κεντρικού τομέα». Αντίστοιχη μονάδα προωθείται και στο Σχιστό. Οι παραπάνω διαδικασίες έχουν δρομολογηθεί, παρά τις έντονες αντιδράσεις του τελευταίου διαστήματος και προτού καν ολοκληρωθεί και παρουσιαστεί η  μελέτη για την αναθεώρηση του ισχύοντος περιφερειακού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Αττικής. Θεωρητικά, η αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ θα περιλαμβάνει την αξιολόγηση της υλοποίησης του υφιστάμενου σχεδίου, την επικαιροποίησή του σύμφωνα με το νέο εθνικό σχέδιο (ΕΔΣΑ) και την εκπόνηση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, σύμφωνα με τις προβλέψεις της  νομοθεσίας. Στην πράξη, θα επικυρώσει τις ήδη ειλημμένες αποφάσεις.

Στις 24/3,  ο πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ κ. Κόκκαλης κάλεσε τον ανάδοχο, που έχει επιλεγεί από την Εκτελεστική Επιτροπή, να υπογράψει τη σχετική σύμβαση παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για τη ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΣΩ ΣΔΙΤ. Το αντικείμενο της προτεινόμενης σύμπραξης δημόσιου - ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία των υποδομών του έργου: «Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων για τις ανάγκες της ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών».

Η συνολική χρονική διάρκεια της σύμβασης ΣΔΙΤ, ενδεικτικά, εκτιμάται σε τριάντα (30) έτη από την υπογραφή της και τη θέση σε ισχύ. Η περίοδος της κατασκευής και δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου είναι 3 έτη και η περίοδος λειτουργίας 27 έτη. Η μονάδα σχεδιάζεται να έχει συνολική δυναμικότητα επεξεργασίας 350.000 τόνων/έτος σύμμεικτων αστικών αποβλήτων (ΑΣΑ) και 100.000 τόνων/έτος προδιαλεγμένων οργανικών από προγράμματα διαλογής στην πηγή (ΔσΠ). Ο ιδιωτικός φορέας σύμπραξης (ΙΦΣ), που θα επιλεγεί, θα αναλάβει, ενδεικτικά, τα εξής:

      τη χρηματοδότηση του έργου με ίδια ή/και δανειακά κεφάλαια, με την επιφύλαξη ενδεχόμενης χρηματοδοτικής συμβολής της αναθέτουσας αρχής στο κατασκευαστικό του κόστος. Η τυχόν χρηματοδοτική συμβολή της αναθέτουσας αρχής θα διαμορφωθεί στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας,

      τη σύνταξη του συνόλου των απαραίτητων μελετών,

      το σύνολο των εργασιών κατασκευής των εγκαταστάσεων επεξεργασίας,

      τη λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, έτσι ώστε οι παρεχόμενες υπηρεσίες να ανταποκρίνονται στα επιθυμητά επίπεδα απόδοσης,

      την ασφάλιση των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων και συστημάτων των υποδομών που θα αποτελέσουν αντικείμενο της προτεινόμενης σύμπραξης,

      τη μεταβίβαση των υποδομών στο δημόσιο φορέα (ΕΔΣΝΑ) μετά τη λήξη της σύμβασης σύμπραξης.

Με βάση τα παραπάνω, ο ΕΔΣΝΑ έχει ξεκινήσει μια διαδικασία διερεύνησης των απόψεων πιθανών συμμετεχόντων φορέων του ιδιωτικού τομέα («διαγνωστική έρευνα αγοράς»), η οποία θα διαρκέσει μέχρι και την 31η Μαρτίου 2021. Ο σκοπός του ερωτηματολογίου που χρησιμοποιείται είναι «να δώσει τη δυνατότητα σε ενδιαφερόμενους φορείς να διατυπώσουν εγγράφως τις θέσεις και απόψεις τους σε ό,τι αφορά στο συγκεκριμένο Έργο».

Ως προς τις τεχνολογικές λύσεις «Η αναθέτουσα αρχή (ΕΔΣΝΑ ) δεν θα προκρίνει τη χρήση κάποιας συγκεκριμένης τεχνολογίας», ενώ η υλοποίηση του έργου θα γίνει με «όποια διαθέσιμη τεχνολογία προτείνουν οι εργολάβοι». Λογικό, αφού κυβέρνηση και περιφέρεια έχουν κάνει σαφή την επιλογή τους να πριμοδοτήσουν τη μόνιμη «παραγωγή» μεγάλων ποσοτήτων σύμμεικτων απορριμμάτων, την επεξεργασία τους με σκοπό την παραγωγή δευτερογενών καυσίμων και την εισαγωγή της πολυπόθητης καύσης.

Στο «βωμό» αυτής της επιλογής, θυσιάζεται η ανακύκλωση με προδιαλογή και η περαιτέρω ανάκτηση υλικών, εξακοντίζεται το κόστος διαχείρισης για τους πολίτες και -σε συνδυασμό με το νέο ΧΥΤΑ και την επέκταση της υφιστάμενης μονάδας επεξεργασίας (ΕΜΑΚ)- μετατρέπεται η περιοχή της Δ. Αθήνας - Δ. Αττικής στο μεγαλύτερο σκουπιδότοπο του πλανήτη.

 

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ

ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ - Δ. ΑΘΗΝΑΣ

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ

 

      Άμεση διακοπή όλων των διαδικασιών κατασκευής νέων μονάδων επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων σε ΦΥΛΗ και ΣΧΙΣΤΟ, καθώς και της επέκτασης των υφιστάμενων υποδομών στη Φυλή (ΧΥΤΑ, ΕΜΑΚ). 

      Άμεσο και οριστικό κλείσιμο του συνόλου της εγκατάστασης της Φυλής. 

      Ένταξη σε πρόγραμμα περιβαλλοντικής αποκατάστασης της ευρύτερης περιοχής. 

      Ακύρωση των χωροθετήσεων του ν. 3164/2003, κανένας νέος ΧΥΤΑ/Υ στη Δυτική Αττική. 

      Καμία μονάδα καύσης απορριμματογενών καυσίμων στην Αττική και στην υπόλοιπη χώρα. 

      Κατάργηση του διαβρωτικού μηχανισμού των αντισταθμιστικών «ωφελημάτων».

      Κατασκευή όλων των αναγκαίων υποδομών -συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων νέων ΧΥΤΥ-, για την υλοποίηση ενός νέου συστήματος δημόσιας διαχείρισης των απορριμμάτων, που θα έχει βασικό στόχο τη μέγιστη δυνατή προδιαλογή και ανάκτηση υλικών, με δίκαιη κατανομή των όποιων βαρών και με αυστηρή τήρηση όλων των περιβαλλοντικών διασφαλίσεων. 

      Ανοιχτή δημόσια διαβούλευση με τους πολίτες, τους φορείς, τις συλλογικότητες και τα όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης για το περιεχόμενο του νέου ΠΕΣΔΑ Αττικής.

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ, ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

27.3.2021

 

21η Μαρτίου: Διεθνής ημέρα κατά του ρατσισμού και του φασισμού, ημέρα μνήμης για τους ανθρώπους με σύνδρομο Down .

 21η Μαρτίου: Διεθνής ημέρα κατά του ρατσισμού και του φασισμού, ημέρα μνήμης για τους ανθρώπους με σύνδρομο Down αλλά και ημέρα Ποίησης.
Αντώνης Ρέλλας 
Για τις περισσότερες/ους είναι άγνωστη η ιστορία που συνδέει τη μέρα κατά του ρατσισμού και φασισμού με την ημέρα μνήμης για τους συνάνθρωπους μας με Down.

Τα πρώτα θύματα της ναζιστικής θηριωδίας ήταν άνθρωποι με σύνδρομο Down που έβρισκαν φρικτό θάνατο μέσα σε σφραγισμένα λεωφορεία όπου σωλήνες διοχέτευαν τα καυσαέρια από τις αναμμένες μηχανές.

Η πρακτική όμως αυτή θανάτωσης γρήγορα εγκαταλείφθηκε διότι ήταν χρονοβόρα και δημιούργησε διαμαρτυρίες των οδηγών και συνοδών.

Βλέπετε, έπαιρνε πολύ χρόνο μέχρι να ξεψυχήσουν τα παιδιά με Down και οι οδηγοί δεν άντεχαν τις "συνθήκες εργασίας".

Έτσι, οργανωθήκαν 6 κέντρα-ιδρύματα, που βρίσκονταν σε Γερμανία και Αυστρία και σε αυτά πραγματοποιούσαν τις δολοφονίες ανθρώπων με Down και άλλων αναπήρων χρησιμοποιώντας ειδικά κατασκευασμένους θαλάμους αερίων, ενώ για τα ανάπηρα βρέφη και παιδιά χρησιμοποιούσαν ενέσεις ή την βασανιστική στέρηση σίτισης μέχρι θανάτου.

Gekrat Busses ονομάζονταν τα λεωφορεία της ειδικής οργάνωσης “Κοινωνία της Φιλανθρωπίας για τη Μεταφορά των Ασθενών” (Gemeinnütziger Krankentransport GmbH) για την πραγματοποίηση του προγράμματος ευθανασίας T-4.

Το “πρόγραμμα ευθανασίας” Τ4 (Aktion T-4), το οποίο πήρε το όνομά του από την οδό Tiergartenstraße (Tiergartenstrasse) αριθ. 4. του Βερολίνου (όπου βρισκόταν η έδρα της υπεύθυνης για την εφαρμογή του υπηρεσίας), απαιτούσε τη συνεργασία πολλών Γερμανών γιατρών. Αυτοί εξέταζαν τους ιατρικούς φακέλους των «ανάξιων για ζωή» και επέλεγαν εκείνους/ες που έπρεπε να «διαγραφούν» , ενώ στη συνέχεια επέβλεπαν τις δολοφονίες».

Το πρόγραμμα T-4 αποτέλεσε πρότυπο για τη μαζική εξολόθρευση Εβραίων, Ρομά, Σίντι και ομοφυλόφιλων σε στρατόπεδα που διέθεταν θαλάμους αερίων και τα οποία οι Ναζί ίδρυσαν το 1941 και το 1942.
Στάθηκε επίσης «χρήσιμο» το Τ4 στην εκπαίδευση των μελών των SS που επάνδρωσαν αυτά τα στρατόπεδα θανάτου.

Σήμερα, γνωρίζουμε με καθυστέρηση πολλών χρόνων από την διεξαγωγή αυτών των εγκλημάτων των ναζί, ότι τα προγράμματα εξόντωσης αφορούν σε εκατοντάδες χιλιάδες δολοφονημένους με φρικτό τρόπο «ανάξιους για ζωή» ανάπηρους, με τις πιο πρόσφατες έρευνες να φέρνουν τον αριθμό των θυμάτων σε πάνω από 300.000.

Η ναζιστική κρεατομηχανή για να «δουλέψει» χρειάστηκε κοινωνική συναίνεση.
Ένας ολόκληρος λαός έπρεπε να πειστεί πως οι “αποκλίσεις” είναι μια τροχοπέδη προς την ένδοξη νέα πορεία του.

Οι ανάξιες για να βιωθούν ζωές, μαζί με το υψηλό κόστος για την φροντίδα τους και το συνεπακόλουθο “βάρος” που προκαλούσαν στην οικογένεια και την κοινωνία αποτέλεσε το βασικό αφήγημα της προπαγάνδας για την ολοκλήρωση ενός τρομακτικού εγκλήματος που οι κοινωνίες μας αρνούνται να αναλογιστούν τις διαστάσεις του και τις επιπτώσεις του μέχρι και σήμερα.

21η Μαρτίου: Διεθνής ημέρα κατά του ρατσισμού και του φασισμού, ημέρα μνήμης για τους ανθρώπους με σύνδρομο Down αλλά και ημέρα Ποίησης.

Δεν βρισκω κανένα ποίημα να συνοδεύσω τη φρίκη που νιώθω κάθε φορά που βρίσκομαι αντιμέτωπος με αυτό το μαύρο και ανέγγιχτο κομμάτι της ανθρώπινης ιστορίας. 

Συνέντευξη του επικεφαλής Κώστα Παπαδόπουλου στην εκπομπή ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

 Συνέντευξη στον δημοσιογράφο Βασίλη Καραβάκο στην εκπομπή ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ στο  κανάλι on camera έδωσε ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης "κόντρα στο ρεύμα" Κώστας Παπαδόπουλος .

Στην συνέντευξη ο Κώστας Παπαδόπουλος μίλησε για τα θέματα που αφορούν την περίοδο που ζούμε και τα προβλήματα λόγω της πανδημίας , για τα ζητήματα που αφορούν τον Δήμο μας για την Δημοτική αρχή και για της  δράσεις της παράταξης μας και για τον Χώρο κοινωνικής δράσης και Πολιτισμού το " Φυσάει κόντρα " 


Δείτε την συνέντευξη σε αυτόν τον σύνδεσμο .

https://fb.watch/4kMFMjQjxv/


Οι γειτονιές μίλησαν , και ήταν μόνο η αρχή .ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ -

 


Οι δεκάδες συλλογικότητες και οι πολίτες που βρέθηκαν σήμερα στην είσοδο του ΧΥΤΑ Φυλής  και του ΣΜΑ Σχιστού,  έδωσαν υπόσχεση να συνεχίσουν τον  αγώνα για το κλείσιμο της εγκατάστασης της Φυλής και την ακύρωση των σχεδίων του κ. Πατούλη και της Κυβέρνησης για την κατασκευή των μονάδων επεξεργασίας στη Φυλή και το Σχιστό.


Η Κίνηση Πολιτών Νίκαιας Ρέντη "κόντρα στο ρεύμα" έδωσε το παρόν και την Τρίτη στο Σχιστό την πρώτη μέρα αποκλεισμού του ΣΜΑ Σχιστού στον αποκλεισμό του ΧΥΤΑ Φυλής την Τεταρτη και μετά με την αυτοκινητοπορεία απο τη Φυλή στους δρόμους του Κερατσινίου .

Μετά την συγκέντρωση στο ΧΥΤΑ Φυλής σχηματίστηκε  αυτοκινητοπομπή που κατέληξε στο Σχιστό και συναντήθηκε με τους συγκεντρωμένους στο ΣΜΑ Σχιστού και με επικεφαλής τον δήμαρχο Κερατσινίου Δραπετσώνας κ. Βρεττάκο,  πραγματοποιήθηκε αυτοκινητοπορεία στου δρόμους της πόλης .Σήμερα ήταν η πρώτη φορά που συλλογικότητες και άνθρωποι της αυτοδιοίκησης από το δυτικό ημισφαίριο της Αττικής  ένωσαν τις φωνές και τα βήματά τους για να πάψει η δυτική Αττική να είναι ο εσαεί σκουπιδότοπος  όλης της Αττικής .

Οι συλλογικότητες που συνδιοργάνωσαν την τις σημερινές κινητοποιήσεις στη Φυλή και το Σχιστό προγραμματίζουν ήδη τα επόμενα βήματα τους και καλούν τα δημοτικά συμβούλια των δήμων της δυτικής Αθήνας και του δυτικού Πειραιά αλλά και τις συλλογικότητες και τους πολίτες να συντονίσουμε τα βήματά μας .

Με ενότητα και αγώνα μπορούμε να τα καταφέρουμε !

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ 

 

• Άμεση διακοπή όλων των διαδικασιών κατασκευής νέων μονάδων επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων σε ΦΥΛΗ και ΣΧΙΣΤΟ, καθώς και της επέκτασης των υφιστάμενων υποδομών στη Φυλή (ΧΥΤΑ, ΕΜΑΚ). 

• Άμεσο και οριστικό κλείσιμο του συνόλου της εγκατάστασης της Φυλής. 

• Ένταξη σε πρόγραμμα περιβαλλοντικής αποκατάστασης της ευρύτερης περιοχής. 

• Ακύρωση των χωροθετήσεων του ν. 3164/2003, κανένας νέος ΧΥΤΑ/Υ στη Δυτική Αττική. 

• Καμία μονάδα καύσης απορριμματογενών καυσίμων στην Αττική και στην υπόλοιπη χώρα. 

• Κατάργηση του διαβρωτικού μηχανισμού των αντισταθμιστικών «ωφελημάτων». • Κατασκευή όλων των αναγκαίων υποδομών -συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων νέων ΧΥΤΥ-, για την υλοποίηση ενός νέου συστήματος δημόσιας διαχείρισης των απορριμμάτων, που θα έχει βασικό στόχο τη μέγιστη δυνατή προδιαλογή και ανάκτηση υλικών, με δίκαιη κατανομή των όποιων βαρών και με αυστηρή τήρηση όλων των περιβαλλοντικών διασφαλίσεων. 

• Ανοιχτή δημόσια διαβούλευση με τους πολίτες, τους φορείς, τις συλλογικότητες και τα όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης για το περιεχόμενο του νέου ΠΕΣΔΑ Αττικής.

Φορείς και συλλογικότητες

Δυτικής Αττικής - Δυτικής Αθήνας - δήμων Δυτικού Πειραιά

 


 


16- 17 Μαρτίου. Διήμερο δράσεων σε Φυλή και Σχιστό – Το Πρόγραμμα

 

Η Κίνηση Πολιτών Νίκαιας Ρέντη "κόντρα στο ρεύμα"  συμμετέχει ως συνδιοργανωτής στο διήμερο δράσεων στη Φυλή και το Σχιστό, που γίνεται με τον Συντονισμό του Δυτικού Μετώπου . Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ

Την Τρίτη 16 Μαρτίου 2021 στις 7.00 το πρωί στην είσοδο του ΣΜΑ ( σταθμός μεταφόρτωσης απορριμάτων ) ΣΜΑ Σχιστού 

Την Τετάρτη 17 Μαρτίου η παναττική μέρα δράσης κατά των νέων εγκαταστάσεων διαχείρισης σκουπιδιών στη Φυλή και στο Σχιστό θα ξεκινήσει με συγκέντρωση στην είσοδο της ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ στη Φυλή, στις 8.30 το πρωί

Η μετάβαση θα γίνει με αυτοκινητοπορείες, που θα ξεκινήσουν συγκεκριμένη ώρα, από τα εξής σημεία:

7:45  ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ  (παιδική χαρά Πανοράματος)

7:45  ΙΛΙΟ (δημοτικό πάρκο σκύλων Ιλίου)

8:00  ΚΑΜΑΤΕΡΟ (ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ)

8:00  ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ (στρογγυλή πλατεία)

Με τη λήξη της συγκέντρωσης, θα ακολουθήσει συντεταγμένη αυτοκινητοπορεία, με τελική κατάληξη το ΣΜΑ Σχιστού, στις 11.00 π.μ., όπου θα γίνει η συνάντηση με τις συλλογικότητες του Πειραιά, καθώς παράλληλη κινητοποίηση διοργανώνει και ο δήμος Κερατσινίου – Δραπετσώνας. Θα ακολουθήσει νέα αυτοκινητοπορεία, που διασχίσει τις γειτονιές του Κερατσινίου.

Την Δραματική κατάσταση στο Νοσοκομείο της Νίκαιας καταγγέλει ο Σύλλογος Εργαζομένων .

 

Η Κατάσταση στο Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας είναι δραματική όπως καταγγέλει με ανακοίνωση του ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου 

και ανακοινώνει στάση εργασίας την Τετάρτη 17/3 8-10 το πρωί στο προαύλιο του Νοσκομείου της Νίκαιας.
Η Κίνηση 'κόντρα στο ρεύμα " 'οπως πάντα συμπαραστεκόμαστε ενεργά στις διεκδικήσεις του Σωματείου προβάλωντας τα αιτήματα των Γιατρών και των Εργαζομένων και στηρίζοντας ενεργά τους αγώνες και τις διεκδικήσεις τους .
Στάση Εργασίας Τετάρτη 17/3/2021 και γνωστοποίηση στην κοινωνία της δραματικής κατάστασης των Νοσοκομείων μας

 Νίκαια 12/3/2021

Η κατάσταση στο Νοσοκομείο της Νίκαιας είναι δραματική, με αποκλειστική ευθύνη της ιδεοληπτικής πολιτικής της κυβέρνησης. Η συστηματική και στοχευμένη αποδυνάμωση του Νοσοκομείου Νίκαιας και του Νοσοκομείου Δυτικής Αττικής αλλά και γενικά του δημόσιου συστήματος υγείας τόσο στα Νοσοκομεία αλλά και την ΠΦΥ, έχει οδηγήσει στη πλήρη κατάρρευση του συστήματος, αλλά και των εργαζομένων του.

Στην πρώτη φάση της πανδημίας, ξεκίνησαν με την μετατροπή μίας παθολογικής κλινικής σε τμήμα covid. Τότε θυμήθηκαν και το Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής που το 2013 είχαν υποβαθμίσει και με συνοπτικές διαδικασίες δημιούργησαν τμήμα covid, διαμορφώνοντας τον χώρο. Σε ακατάλληλο χώρο στην πρώτη περίπτωση και με πρόχειρο σχεδιασμό και στις δύο περιπτώσεις. Σε αυτόν τον ανοργάνωτο σχεδιασμό δεν έγινε καμία προσθήκη μόνιμου προσωπικού αλλά μερικές προσθήκες επικουρικού προσωπικού που σε σχέση με την χρόνια υποστελέχωση των νοσοκομείων μας ήταν σταγόνα στον ωκεανό. Στην τωρινή έξαρση της πανδημίας, χωρίς κανένα ουσιαστικό σχέδιο ενίσχυσης των νοσοκομείων οι μετατροπές των κλινικών πήραν μορφή χιονοστιβάδας. Καθημερινές μετατροπές, χωρίς καμία μελέτη ή απόφαση συλλογικού οργάνου, στην ουσία εξαφάνισαν τις υπόλοιπες κλινικές, αφήνοντας το Νοσοκομείο χωρίς ουσιαστική υποδομή για την υπόλοιπη νοσηρότητα. Στο Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής προστέθηκαν επιπλέον κλίνες covid,  και στα δύο Νοσοκομεία όμως, χωρίς καμία προσθήκη προσωπικού. Η κατάσταση πλέον έχει γίνει τριτοκοσμική. Το σύστημα παροχής οξυγόνου έχει φτάσει στα όρια επάρκειας του, με ότι αυτό συνεπάγεται για τους νοσηλευόμενους ασθενείς. Ασθενείς διασωληνωμένοι σε απλές κλίνες, συνεχείς μεταφορές ασθενών από τμήμα σε τμήμα και το προσωπικό να εκτελεί βάρδιες πότε στο ένα τμήμα πότε στο άλλο.

 Οι μετακινήσεις από Νοσοκομείο σε νοσοκομείο και από τμήμα σε τμήμα, έχει πλέον ξεχειλώσει τις όποιες αντοχές υπήρχαν στο προσωπικό. Σε, κυριολεκτικά, μία νύχτα μετατρέπονται κλινικές και θάλαμοι σε τμήματα Νοσηλείας covid, χωρίς κανέναν σχεδιασμό, χωρίς καμία πρόβλεψη. Με το ίδιο προσωπικό, το οποίο καλείται να παρέχει τις υπηρεσίες του σε τμήματα που ούτε την χωροταξική κατανομή γνωρίζει αλλά και ούτε τον τρόπο λειτουργίας του τμήματος.

Δεν είμαστε αριθμοί κύριοι, αλλά και ως αριθμούς που μας αντιμετωπίζεται, έχετε χάσει αρκετά ψηφία από τους υπολογισμούς σας.

 

Σε όλη αυτή τη δραματική κατάσταση οι ιδιωτικές δομές υγείας έχουν μείνει στο απυρόβλητο, εισπράττοντας από την πανδημία μόνο τα κέρδη της υπόλοιπης νοσηρότητας που τα δημόσια Νοσοκομεία δεν μπορούν να καλύψουν.

Δεν είχαν ποτέ σκοπό να προετοιμάσουν τα νοσοκομεία για την έξαρση της πανδημίας. Απόδειξη αποτελεί, ο μειωμένος προϋπολογισμός του 2021, οι μηδενικές προσλήψεις και η πλήρης απαξίωση των κτιριακών δομών των νοσοκομείων. Σε όλη την διάρκεια της πανδημίας η μόνη κτιριακή παρέμβαση που έχει γίνει είναι η μετατροπή των υπαρχουσών κλινικών σε κλινικές covid. Το ίδιο εξαντλημένο και ολιγάριθμο προσωπικό, που είναι στα όρια κατάρρευσης, καλείται να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες της πανδημίας και μάλιστα με προσθήκη επιπλέον δραστηριοτήτων όπως αυτή του εμβολιασμού του γενικού πληθυσμού.

Σε όλο αυτόν τον παραλογισμό που ζούμε, η μόνη επιλογή που μας μένει είναι η κινητοποίηση και η ενημέρωση της κοινωνίας για τις δραματικές συνθήκες που αντιμετωπίζουμε. Πρέπει εμείς που ζούμε καθημερινά αυτές τις άθλιες συνθήκες να ξεσηκωθούμε, να αγωνιστούμε, να ζητήσουμε τα αυτονόητα για την ασφάλεια των ασθενών αλλά και την δική μας πλέον επιβίωση.

Σε αυτήν την κατεύθυνση και έχοντας την καθημερινή πλέον βιωματική εμπειρία της στοχευμένης ανεπάρκειας της κυβέρνησης, του Υπουργείου αλλά και των διοικήσεων, προκηρύσσουμε

Στάση Εργασίας για την Τετάρτη 17/3 8-10 το πρωί, συγκέντρωση στο προαύλιο του Νοσοκομείου στις 8:30 με πρόσκληση φορέων της περιοχής και Μέσων Ενημέρωσης, ώστε να γίνουν γνωστά τα δραματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά και υπονομεύουν την υγεία των ασθενών. Σε αυτήν την κατεύθυνση στις 9:00 προχωράμε σε συμβολικό ολιγόλεπτο κλείσιμο ενός ρεύματος της Πέτρου Ράλλη και ενημέρωση οδηγών και πεζών, με φυλλάδια για τα αιτήματα μας αλλά και την κατάσταση που επικρατεί στο Νοσοκομείο.

Απαιτούμε, ΑΜΕΣΑ

•         Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων με διαδικασίες, πέρα από κάθε γραφειοκρατική καθυστέρηση.

•         Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων σε όλες τις ειδικότητες

•         Πραγματική Επίταξη των ιδιωτικών δομών υγείας

•         Ενίσχυση του προϋπολογισμού των νοσοκομείων

•         Να δοθεί ένα τέλος στις μετακινήσεις του προσωπικού

•         Υλικοτεχνικές παρεμβάσεις στις ανεπαρκείς κτιριακές δομές

 

Η Έκτακτη ανάγκη δεν μπορεί να εξαντλείται μόνο στον περιορισμό των πολιτών, αλλά πρέπει κυρίως να περιλαμβάνει την ουσιαστική ενίσχυση του Δημόσιου Συστήματος Υγείας.

Πέρα από την ατομική ευθύνη, αναζητούμε την κυβερνητική ευθύνη.

Για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος                        Ο Γραμματέας

Τσολάκης Ιωάννης                  Βλάχος Γεώργιος


ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΕ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΒΙΑ

 Την Κυριακή 7/3 γίναμε μάρτυρες μιας ακόμα παράστασης ακραίας αστυνομικής αυθαιρεσίας και τρομοκρατίας της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και των ένστολων δολοφόνων της. 

Η συμμορία των ΜΑΤ και ΔΕΛΤΑ χωρίς κανένα προφανή λόγο και με πρόσχημα τα μέτρα πρόληψης για την πανδημία επιτέθηκε με μανία και ξυλοκόπησε άγρια πολίτες στη Πλατεία της Νέας Σμύρνης οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν για την επιβολή ανεξήγητου προστίμου που επιβλήθηκε σε οικογένειες που έκαναν την Κυριακάτικη τους βόλτα.

Είναι προφανές πως μια κυβέρνηση που έχει αποτύχει παταγωδώς να διαχειριστεί μια μεγάλη υγειονομική, κοινωνική και οικονομική κρίση προσπαθεί με κάθε τρόπο να μετακυλήσει την ευθύνη στους ίδιους τους πολίτες. 

Παράλληλα με πρόσχημα την πανδημία καταστρατηγεί κάθε συνταγματικό ατομικό ή συλλογικό δικαίωμα και ανακαλεί από τα πιο σκοτεινά χρονοντούλαπα της ιστορίας πρακτικές που μόνο σε δημοκρατία δεν παραπέμπουν. Πανεπιστημιακή αστυνομία, σπουδαστικό της ασφάλειας, προσλήψεις αστυνομικών και ακραία βία είναι η απάντηση στη κοινωνική πλειοψηφία που ματώνει από την πανδημία και τις τεράστιες οικονομικές της συνέπειες.

 Ούτε λόγος για ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, πρόσληψη μόνιμου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, αύξηση των κλινών ΜΕΘ. 

Ούτε λόγος για προάσπιση του δικαιώματος στην παιδεία και την εκπαίδευση και άνοιγμα των σχολείων με μέτρα προστασίας για εκπαιδευτικούς και μαθητές. 

Αυτή δεν είναι απλά μια κυβέρνηση που μεθοδεύει την κοινωνική καταστροφή ενός ολόκληρου λαού, είναι μια κυβέρνηση αδίστακτων “αρίστων” που οδηγούν το λαό στην εξαθλίωση και τη πείνα με μπόλικο σανό από τα καλοπληρωμένα Μ.Μ.Ε και με σαδιστικές βασανιστικές πρακτικές από τους ένστολους δολοφόνους του υπουργού Χρυσοχοΐδη. 

Πρέπει να φύγουν με κρότο !

Οι γειτονιές δεν πρέπει να αποδεχτούν να μετατραπούν σε ρωμαϊκή αρένα όπου θα θυσιάζεται ο ελεύθερος χρόνος και η κοινωνική μας δραστηριότητα για να μπορούν να ξεδιψάνε με βία και αίμα οι κάθε λογής ένστολοι τρομοκράτες του Χρυσοχοίδη. Οι γειτονιές μας πρέπει να δώσουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα πως στην αστυνομική βία, την κρατική καταστολή και τον κοινωνικό κανιβαλισμό της κυβέρνησης της Ν.Δ απαντάμε με συλλογικούς αγώνες για γειτονιές και πάρκα ελεύθερα χωρίς αστυνομία, για παιδεία και υγεία δωρέαν και προσβάσιμη για όλο το λαό.

-Καλούμε όλες τις ριζοσπαστικές, προοδευτικές, δημοκρατικές δυνάμεις της πόλης, να τοποθετηθούν ανοικτά και δημόσια, είτε εντός είτε εκτός δημοτικού συμβουλίου και να καταγγείλουν το ντελίριο αυταρχισμού και αστυνομικής βίας της κυβέρνησης Μητσοτάκη-Χρυσοχοίδη.

-Καλούμε όλους τους τους φορείς, τα μαζικά σωματεία, τα πολιτικά κόμματα και τις τοπικές οργανώσεις, όλες τις αριστερές και προοδευτικές δυνάμεις της Νίκαιας και των γύρων περιοχών σε ένα μαζικό ενωτικό συλλαλητήριο για τη Δημοκρατία ενάντια στην επιβαλλόμενη αστυνομοκρατία στις γειτονιές μας, στην Πλατεία 7ης Μαρτη (περιβολάκι)  στη Νίκαια την Τετάρτη 10/3 στις 18:00

Κίνηση Πολιτών Νίκαιας-Ρέντη,

8/3/2021


Η Μάχη της Κοκκινιάς: 4-8 Μαρτίου 1944

     Τίμουμε τους Αγώνες των προγόνων μας . Τιμούμε τους Νεκρούς Αγωνιστές της "ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ " της πρώτης Αντιφασιστικής Νίκης .

Δεν ξεχνάμε .


Από τις 4 έως τις 8 Μάρτη 1944, η Κοκκινιά έζησε από τις πιο τραγικές μέρες της πολύχρονης ιστορίας της. Έγινε στόχος μεγάλων εχθρικών δυνάμεων. Δυνάμεων που αποτελούνταν από Ναζί, χωροφύλακες, ταγματασφαλίτες που είχαν συγκροτηθεί από τη δοσίλογη κυβέρνηση του Ιωάννη Ράλλη και εξοπλιστεί από τους Γερμανούς καθώς και από τους τσολιάδες του Ι.Πλυντζανόπουλου, του Γ.Σγούρου, του Γκίνου, και του επικεφαλής του μηχανοκίνητου τμήματος της Αστυνομίας Ν. Μπουραντά.


Φυσικά, η Κοκκινιά δεν έμεινε παθητική. Απάντησε ηρωικά, πατριωτικά, χάνοντας εκλεκτά παλικάρια της, μόνο και μόνο για να μην εγκατασταθούν κατακτητές στην πόλη.

Την υπεράσπιση της πόλης είχε αναλάβει το 6ο Ανεξάρτητο Σύνταγμα του ΕΛΑΣ. Δίπλα στον ΕΛΑΣ βρίσκονταν τα μέλη του ΕΑΜ, οι ΕΠΟΝίτες και κυρίως η συντριπτική πλειοψηφία του λαού της Κοκκινιάς. Η υπεράσπιση της Πόλης ήταν λοιπόν μια παλλαϊκή υπόθεση για τους Κοκκινιώτες. Οι επιδρομείς τρεις μέρες προσπαθούσαν να εισβάλουν και όλο αναχαιτίζονταν από τους ΕΛΑΣίτες. Έτσι κάθε μέρα οι επιδρομείς, επέστρεφαν με περισσότερες ενισχύσεις και κυρίως με περισσότερα πυρομαχικά και πιο βαρύ οπλισμό.

Σάββατο 4 Μάρτη 1944
Η πόλη δέχεται πρωινή επιδρομή από δύο κατευθύνσεις. Οι επιδρομείς είναι χωροφύλακες και ταγματασφαλίτες, Η πρώτη επίθεση γίνεται από τη Λεύκα με ένα καμιόνι γεμάτο χωροφύλακες που βρίσκει αμέσως αντίσταση από τις δυνάμεις του 1ου Τάγματος του 5ου Συντάγματος του ΕΛΑΣ Πειραιά, οι οποίες βρίσκονται στην περιοχή και περιπολούν. Οι επιδρομείς υποχωρούν και σκορπίζονται προς τον Πειραιά.

Η δεύτερη επίθεση γίνεται από την οδό Κυδωνιών (Πέτρου Ράλλη) στο ύψος του Γ΄ Νεκροταφείου. Στην πόλη προσπαθούν να εισβάλλουν δύο καμιόνια με χωροφύλακες και ταγματασφαλίτες. Αυτή η είσοδος είναι η σημαντικότερη για να εισβάλλουν οι επιδρομείς στην Κοκκινιά. Είναι η είσοδος από την Αθήνα, γεγονός που σημαίνει αυτόματα την άμεση πρόσβαση ενισχύσεων και πυρομαχικών. Επίσης, η περιοχή είναι αραιοκατοικημένη πράγμα που καθιστά ευκολότερο τον έλεγχό της από τους επιδρομείς. Αυτή η είσοδος της πόλης όμως ευνοεί και τους αμυνόμενους ΕΛΑΣίτες γιατί οι ελιγμοί τους γίνονται ευκολότεροι λόγω της αραιής κατοίκησης. Στην επιδρομή αυτή απαντά το 3ο Τάγμα του ΕΛΑΣ Κοκκινιάς, με διοικητή και καπετάνιο τον Γιάννη Πισσάνο. Οι μάχες εξαπλώνονται από το Γ΄ Νεκροταφείο μέχρι τις εργατικές πολυκατοικίες, στο σημερινό Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας. Οι επιδρομείς σκορπίζουν, κάποιοι οπισθοχωρούν προς την Αθήνα, ενώ ο κύριος όγκος τους κατευθύνεται άτακτα προς το Κουτσουκάρι, σημερινή περιοχή του Δήμου Κορυδαλλού στα όρια του Δήμου Νίκαιας κάτω από την οδό Τζουμαγιάς, την πλατεία Ελευθερίας και την οδό Ταξιαρχών.

Κατά την άτακτη φυγή τους, με 12 τραυματίες, οι ταγματασφαλίτες πυροβολούν αδιακρίτως, τρομοκρατούν, βρίζουν, λεηλατούν. Από τις αδέσποτες σφαίρες των Ταγμάτων Ασφαλείας πέφτει νεκρός ένας λούστρος και ο παλιατζής που βρίσκονταν πάντα έξω από το μπακάλικο του Λαφαζάνη στην Κυδωνιών (συμβολή Πέτρου Ράλλη και Τερψιθέας).

Το ίδιο βράδυ συγκαλείται κοινή σύσκεψη στην Κοκκινιά από στελέχη του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ και αποφασίζουν γενική επιφυλακή και ενημέρωση του λαού της πόλης. Η Κομματική Οργάνωση της Κοκκινιάς του ΚΚΕ , γραμματέας της οποίας ήταν ο Θανάσης Τάσιος, γνωστός με το ψευδώνυμο «Παράσχος», αποφασίζει να γίνει την επόμενη ημέρα συλλαλητήριο του λαού της Κοκκινιάς ενάντια στην τρομοκρατία των Ταγμάτων Ασφαλείας προς το λαό της πόλης. Στόχος ήταν να απαιτηθεί και η παροχή συσσιτίου για τα παιδιά.

Κυριακή 5 Μάρτη 1944
Οι Κοκκινιώτες απαντούν με μεγαλειώδες συλλαλητήριο κατά της τρομοκρατίας στην πλατεία Αγίου Νικολάου και παράλληλα απαιτούν συσσίτιο για τα παιδιά.

Στο τέλος του συλλαλητηρίου η πόλη δέχεται πάλι επιδρομή από δύο κατευθύνσεις. Από τη Λεύκα, στη Θηβών, με δύο φορτηγά γεμάτα χωροφύλακες και ταγματασφαλίτες. Η επιδρομή δεν βρίσκει ουσιαστική αντίσταση και καταφέρνει να φτάσει μέχρι την εκκλησία των Αγίων Αναργύρων. Εκεί τρομοκρατούν τους κατοίκους, κάνουν πλιάτσικο και συλλαμβάνουν το δημοκράτη υπαστυνόμο Νίκο Σαβαΐδη, τη γυναίκα του Άννα, που είναι δασκάλα και μέλος του ΕΑΜ, το Στέφανο Πατεράκη εργάτη από τις παράγκες της παλαιάς Κοκκινιάς και ποδοσφαιριστή της Προοδευτικής, τον δάσκαλο Γιώργο Βενέτα και τον Τσακάρα.

Η δεύτερη επίθεση γίνεται από το Γ. Νεκροταφείο με τρία καμιόνια γεμάτα γερμανοτσολιάδες. Οι μάχες εξαπλώνονται μέχρι την Παιδική Στέγη και εκεί το 3ο Τάγμα του ΕΛΑΣ Κοκκινιάς καταφέρνει να διασπάσει τους επιδρομείς. Το πρώτο φορτηγό διαφεύγει προς την παλαιά Κοκκινιά μέσω της οδού Σμύρνης, το δεύτερο προς το Κουτσουκάρι, όπου εκεί το «υποδέχονται» ΕΛΑΣίτες οπλισμένοι με χειροβομβίδες και το τρίτο φορτηγό οπισθοχωρεί προς την Αθήνα.

Όπως αναφέρει η σχετική έκθεση του 6ου ανεξάρτητου Συντάγματος του ΕΛΑΣ, την ώρα του συλλαλητηρίου μαχητές του κάνουν έρανο στην περιοχή των Άσπρων Χωμάτων για να συγκεντρώνουν τρόφιμα για τα παιδιά. Προσπαθεί να τους συλλάβει ένας χωροφύλακας ο οποίος σκοτώνεται στη μικρή ένοπλη συμπλοκή που ακολούθησε.

Ο λαός της Κοκκινιάς πανηγυρίζει που οι ΕΛΑΣίτες καταφέρνουν για δεύτερη ημέρα να αναχαιτίσουν την επίθεση των ντόπιων συνεργατών των Γερμανών. Από αυτή την επιτυχία του ΕΛΑΣ αλλά και από το μαζικό συλλαλητήριο που οργάνωσε η Κομματική Οργάνωση Κοκκινιάς του ΚΚΕ, ο διορισμένος από τον Ιωάννη Ράλλη, Δήμαρχος της Πόλης Γρηγόρης Χατζής, παραιτείται.

Δευτέρα 6 Μάρτη 1944
Όλος ο Πειραιάς ξυπνά με μαζική πανεργατική απεργία κατά της τρομοκρατίας του λαού της Κοκκινιάς. Η συμμετοχή στην απεργία είναι απίστευτη. Νεκρώνει το λιμάνι, τα συνεργεία, τα ραφτάδικα, τα υφαντουργεία, τα σαπουνάδικα, τα λαδάδικα…σε όλο τον Πειραιά. Η απεργία αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία όχι μόνο για την αλληλεγγύη των εργατών και του λαού προς τους Κοκκινιώτες, αλλά και γιατί μπλοκάρει και σημαντικές δυνάμεις των γερμανών, των ταγμάτων Ασφαλείας και της Χωροφυλακής, στο κέντρο του Πειραιά και δεν μπορούν να εισβάλουν στην Κοκκινιά.

Η 6η Μάρτη όμως δεν θα είναι ήσυχη για την Κοκκινιά. Από νωρίς το πρωί δύο φορτηγά με ταγματασφαλίτες προσπαθούν να μπουν στην πόλη από το Γ΄ Νεκροταφείο. Τους εμποδίζουν δυνάμεις του ΕΛΑΣ και του ΕΑΜ και τους τρέπουν σε φυγή προς τον ελαιώνα δίπλα στο νεκροταφείο.

Σε λιγότερο από μία ώρα, από το ίδιο σημείο, η πόλη δέχεται σχεδιασμένη επιδρομή. Καταφθάνουν δέκα φορτηγά με περίπου 600 γκεσταπίτες, χωροφύλακες και ταγματασφαλίτες. Μέσω της οδού Κυδωνιών, αργά-αργά προσπαθούν να φτάσουν όσο πιο μέσα γίνεται στην Κοκκινιά. Την πρώτη αντίσταση τη συναντούν από τις ταράτσες των εργατικών πολυκατοικιών. Εκεί βρίσκεται οχυρωμένη η διμοιρία του Μιχάλη Ραφαηλάκη που η σθεναρή της άμυνα καθυστερεί σημαντικά τους επιδρομείς. 

Στη συνέχεια οι φασίστες επιδρομείς δέχονται επίθεση από τη διμοιρία του «μπάρμπα-Γιώργου» (Γιώργος Κιστριάδης) στην Κυδωνιών (Πέτρου Ράλλη, στο σημείο που βρίσκεται σήμερα η ΕΥΔΑΠ).
Από τις ισχυρές επιθέσεις που δέχονται οι επιδρομείς στην Παιδική Στέγη, αναγκάζονται να σπάσουν τη φάλαγγά τους σε δύο μέρη (ό, τι ακριβώς έγινε και την προηγούμενη ημέρα). Η πρώτη φάλαγγα πάει προς το Κουτσουκάρι, όπου συνεχώς δέχεται επιθέσεις από τα στενά, από τις διμοιρίες του Κώστα Διαμαντή και του Νίκου Παπαδόπουλου. Τελικά οι φασίστες επιδρομείς σκορπίζουν σε άτακτη φυγή. Η δεύτερη φάλαγγα, που είναι πολύ μεγαλύτερη σε όγκο, οπισθοχωρεί προς την περιοχή των Άσπρων Χωμάτων. Εκεί δέχεται επιθέσεις από τις διμοιρίες του Θοδωρή Μπιζάνη και του Μιχάλη Ραφαηλάκη ο οποίος είχε μεταφερθεί εκεί από τις εργατικές πολυκατοικίες. Λίγο πιο κάτω βρίσκεται και το 1ο τάγμα του 5ου Συντάγματος του ΕΛΑΣ το οποίο σταματά την επίθεση που πήγε να δεχτεί η πόλη από τη Λεύκα στη Θηβών. Κάποιοι ταγματασφαλίτες καταφέρνουν να κλειστούν στο Δημαρχείο της πόλης που τότε βρίσκονταν στη συμβολή των οδών Κονδύλη (σήμερα 7η Μάρτη 1944) και Κινικίου.

Η έκθεση του 6ου Συντάγματος του ΕΛΑΣ αναφέρει ότι ένα αυτοκίνητο με χωροφύλακες φτάνει στο Κρατικό Νοσοκομείο Σαπόρτα στην παλαιά Κοκκινιά που έχει διακομιστεί ο νεκρός χωροφύλακας από τη συμπλοκή της προηγούμενης ημέρας. Στο Νοσοκομείο Σαπόρτα οι χωροφύλακες συλλαμβάνουν κάποιους επισκέπτες και ορισμένους από το προσωπικό. Σε πεζή φάλαγγα μέσω της οδού Θηβών κατευθύνονται προς τον Πειραιά με τους αιχμαλώτους. Ξαφνικά δέχονται επίθεση από τα στενά της οδού Θηβών από το 1ο Τάγμα του ΕΛΑΣ (Σ.Κύβελος-Ν.Χιωτάκης), που ελευθερώνει τους αιχμαλώτους και τραυματίζει δέκα χωροφύλακες.

Άλλη μια επίθεση στην πόλη έχει αναχαιτιστεί. Παρά τους τραυματισμούς, τις συλλήψεις, την τρομοκρατία και το φόβο για το τι ξημερώνει την επόμενη ημέρα, ο λαός της Κοκκινιάς πανηγυρίζει. Βλέπει τα παλικάρια του ΕΛΑΣ και του ΕΑΜ να αψηφούν το θάνατο για να μην πατήσουν οι Ναζί στην Κοκκινιά.

Το βράδυ οι ΕΑΜίτες γεμίζουν την πόλη με συνθήματα στους τοίχους, ενώ τα «χωνιά» του ΕΑΜ ακούγονται σε κάθε γωνιά της πόλης.

Η μάχη της Κοκκινιάς της 7ης Μάρτη 1944
Όλοι στην Κοκκινιά περίμεναν ποια θα είναι η απάντηση των Ναζί και των ντόπιων συνεργατών τους μετά από τρεις αποτυχημένες προσπάθειες να εισβάλουν στην πόλη.

Ο ΕΛΑΣ στην Κοκκινιά ήταν σε επιφυλακή και από πολύ αργά το βράδυ οι μαχητές του είχαν λάβει θέση μάχης και περιφρούρησης της πόλης. Η διάταξη των διμοιριών του ΕΛΑΣ ήταν σε σχήμα «Λ». Ξεκινούσαν από το Γ΄ Νεκροταφείο και έφταναν στο Κουτσουκάρι και τα Γερμανικά από τη μία πλευρά, ενώ από την άλλη ξεκινούσαν από το Γ΄ Νεκροταφείο και έφταναν στις εργατικές πολυκατοικίες, την Παιδική Στέγη και τα Άσπρα Χώματα. Η κύρια δύναμη του ΕΛΑΣ έχει οχυρωθεί στη βόρεια πλευρά από το Περιβολάκι (πλατεία Δαβάκη) και είναι το 3ο τάγμα του Γιάννη Πισσάνου. Ακριβώς πίσω από την πλατεία βρίσκεται και η κλινική του Χρυσοχέρη, στην ταράτσα της οποίας είχε στηθεί το οπλοπολυβόλο του ΕΛΑΣ με ευθύνη της διμοιρίας του Κώστα Διαμαντή.

Από τις 5:00 το πρωί υπάρχουν κινήσεις των κατακτητών γύρω από όλη την πόλη. Στις 5:45 περίπου 40 γερμανοτσολιάδες εντοπίζονται στη Θηβών στο ύψος της οδού Καραϊσκάκη. Στις 6:00 το πρωί 4 φορτηγά με Ναζί καταλαμβάνουν τις θέσεις στην πλατεία Κουτσικαρίου και δειλά-δειλά προσπαθούν να μπουν στην Κοκκινιά.

Στις 6:05 ακούγεται η σάλπιγγα του ΕΛΑΣ από το Περιβολάκι, που σημαίνει τη γενική επίθεση του λαϊκού στρατού. Σε κάθε στενό της Κοκκινιάς, γύρω από Περιβολάκι, οι μάχες είναι απερίγραπτες, πολλές φορές σώμα με σώμα. Γίνεται μάχη για την κατάληψη του κάθε δρόμου. Οι θέσεις και οι γωνιές των οικοδομικών τετραγώνων αλλάζουν συνεχώς μεταξύ επιδρομέων και μαχητών του ΕΛΑΣ.
Ο ΕΛΑΣ αρχίζει να υποχωρεί λόγω έλλειψης πυρομαχικών. Από τη μεριά του Δημαρχείου γερμανοτσολιάδες μπαίνουν στην πόλη. Τους αντιμετωπίζουν μαχητές του 3ου Τάγματος με ένα οπλοπολυβόλο και πέντε χειροβομβίδες που ρίχνει ο Στέλιος Καρδάρας και τους απωθούν πάλι πίσω. Στην διάρκεια της ΕΛΑΣίτικης επίθεσης, πίσω από τον κινηματογράφο Ορφέα, σκοτώνεται ο ταγματάρχης των γερμανοτσολιάδων Λαζάρου, 8 γερμανοτσολιάδες 3 χωροφύλακες και υπάρχουν 20 τραυματίες. Λάφυρα για τον ΕΛΑΣ μια μοτοσικλέτα και ένα πολυβόλο Τόμσον. Το 2ο Τάγμα του ΕΛΑΣ φυλάει στην οδό Καραϊσκάκη, φαίνεται όμως ότι δεν έχει πυρομαχικά να κρατήσει πολύ ακόμα. Αντέχει μέχρι τις 10:30.

Μέχρι τις 11:00, η αντίσταση του ΕΛΑΣ έχει καμφθεί. Τα πυρομαχικά είναι ελάχιστα. Οι Γερμανοί έχουν καταλάβει τις θέσεις στο περιβολάκι. Την ίδια ώρα, 15 Γερμανοί προσπαθούν να εισβάλλουν από την οδό Καραϊσκάκη οπλισμένοι με όλμους και πολυβόλα. Τους απωθεί το 2ο τάγμα με ελάχιστα πυρομαχικά. Οι πυροβολισμοί του ΕΛΑΣ είναι σποραδικοί για οικονομία πυρομαχικών αφού αυτά έχουν εξαντληθεί.

Στις 11:00 παίρνεται η απόφαση για γενική αντεπίθεση με όσα πυρομαχικά έχουν απομείνει και αν χρειαστεί ακόμα και με πέτρες ή με τα χέρια. Η αντεπίθεση έχει στόχο την πλατεία στο περιβολάκι που έχει καταληφθεί από Ναζί.

Η διμοιρία του Θοδωρή Μπιζάνη μαζί με το Στέλιο Καρδάρα επιτίθεται από την οδό Καραϊσκάκη, η διμοιρία του Μιχάλη Ραφαηλάκη από την οδό Κονδύλη, η διμοιρία του Θωμά Σεβίλια από την οδό Κυδωνιών, από τη μεριά της Λαοδίκειας, και η διμοιρία του «μπάρμπα Γιώργου» από το γήπεδο που γίνονταν η λαϊκή αγορά (πίσω από την εκκλησία της Παναγίτσας).

Γερμανοί έχουν εγκατασταθεί σε κτίριο της οδού Λαμψάκου, παρακολουθούν τη μάχη και με όλμους βάλουν συνεχώς κατά των αντεπιτιθέμενων Κοκκινιωτών.Η αντεπίθεση του ΕΛΑΣ και του λαού της Κοκκινιάς κρατά περίπου μέχρι τις 13:30. Οι Γερμανοί παρά την υπεροπλία τους και τα αρκετά πυρομαχικά αιφνιδιάζονται και σιγά-σιγά αφήνουν τις θέσεις τους. Οπισθοχωρούν συντεταγμένα προς τον Αη Γιώργη του Κορυδαλλού και τον Αη-Γιώργη της Νίκαιας. Εκεί ταμπουρώνονται μέσα στο σχολείο που υπήρχε πάνω από τον Αη-Γιώργη της Νίκαιας (στη συμβολή των οδών Γρεβενών και Ραιδεστού σήμερα).

Οι δυνάμεις του ΕΛΑΣ δεν έχουν καθόλου πυρομαχικά για να αντεπιτεθούν, ενώ ο ανεφοδιασμός από τις γύρω περιοχές είναι αδύνατος αφού η Κοκκινιά έχει κυκλωθεί από περίπου 1800 Ναζί.

Στις μάχες της 7ης Μάρτη σκοτώνεται και ο λοχαγός του ΕΛΑΣ Γιώργος Βογιατζής και το πτώμα του το κρεμάνε οι ταγματασφαλίτες σε ένα δέντρο στη συμβολή των οδών Ιωνία και Κασταμονής.

Η σχετική έκθεση του 6ου συντάγματος του ΕΛΑΣ αναφέρει ότι οι εισβολείς είχαν 34 νεκρούς και περισσότερους από 100 τραυματίες, ενώ ο ΕΛΑΣ έχασε 8 παλικάρια και τραυματίστηκαν 20. Η ίδια έκθεση αναφέρει ότι ο οπλισμός που διέθετε ο ΕΛΑΣ και με τον οποίο αντιστάθηκε στις μάχες ήταν 42 περίστροφα, 1 οπλοπολυβόλο με 1300 σφαίρες, 1 πολυβόλο Τόμσον με 50 φυσίγγια και 50 χειροβομβίδες.

Τετάρτη 8 Μάρτη 1944
Όλη τη νύχτα οι Ναζί και οι ντόπιοι συνεργάτες τους είναι ταμπουρωμένοι στο σχολείο (Γρεβενών και Ραιδεστού). Περιμετρικά υπάρχουν φρουρές από Ναζί με οπλοπολυβόλα. Οι γύρω δρόμοι περιφρουρούνται από Ναζί και ταγματασφαλίτες. Όλο το βράδυ κάνουν μικρές επιδρομές στην πόλη, τρομοκρατούν και συλλαμβάνουν Κοκκινιώτες. Ψάχνουν στα σπίτια για μαχητές του ΕΛΑΣ και μέλη του ΕΑΜ.

Οι Ναζί βγάζουν τα δικά τους χωνιά και τρομοκρατούν τον κόσμο με απειλές. Προσπαθούν να στρέψουν το λαό της Κοκκινιάς κατά του ΕΛΑΣ, του ΕΑΜ και της ΕΠΟΝ. Φωνάζουν ότι αν δεν επιτεθεί ο ΕΛΑΣ δεν θα πειράξουν κανέναν. Δείχνουν καθαρά ότι οι ίδιοι είναι τρομοκρατημένοι.

Από νωρίς το πρωί μέσα στο σχολείο, ο Ι.Πλυντζανόπουλος φορώντας στολή έλληνα αξιωματικού διαλέγει ποιοι από τους αιχμαλώτους Κοκκινιώτες θα μεταφερθούν στο στρατόπεδο Χαϊδαρίου.

Το ίδιο πρωί οι ταγματασφαλίτες εκτελούν στην πλατεία Αγίων Αναργύρων τους συλληφθέντες, από τις 5 Μάρτη 1944, υπαστυνόμο Νίκο Σαββαϊδη, το δάσκαλο Γιώργο Βενέτα, τον Δημήτρη Τσακανίκα και τον Τσακάρα.

Αργά το απόγευμα Ναζί και ταγματασφαλίτες αποχωρούν από την Κοκκινιά, μεταφέροντας 300 αιχμαλώτους Κοκκινιώτες στο Χαϊδάρι.Ο λαός της Κοκκινιάς μετά από λίγο ξεχύνεται στους αιματοβαμμένους δρόμους και τα μπαρουτοκαπνισμένα κτίρια της πόλης για να πανηγυρίσει. Πανηγυρίζει που οι επιδρομείς Ναζί και ταγματασφαλίτες δεν άντεξαν να μείνουν ούτε μια ολόκληρη ημέρα στην Κοκκινιά.

Τα «χωνιά» του ΕΑΜ πιάνουν αμέσως δουλειά, ανεβάζουν το ηθικό του λαού, ζητώντας εκδίκηση για τα 300 παλικάρια της Κοκκινιάς που πήραν οι κατακτητές στο Χαϊδάρι.

Οι Γερμανοί και οι ντόπιοι συνεργάτες τους δεν ξαναπάτησαν οργανωμένα στην Κοκκινιά μέχρι τις 17 Αυγούστου 1944..
Στο στρατόπεδο Χαϊδαρίου
Όπως ήταν αναμενόμενο οι αιχμάλωτοι που πιάστηκαν από το τριήμερο πρώτο μπλόκο της Κοκκινιάς, μεταφέρθηκαν στο στρατόπεδο συγκέντρωσης που είχαν στήσει οι γκεσταπίτες στο Χαϊδάρι.

Το κολαστήριο του Χαϊδαρίου ήταν τόπος συγκέντρωσης αγωνιστών όχι μόνο από τον Πειραιά και την Αθήνα, αλλά και από ολόκληρη την περιοχή της Αττικής. Στον χώρο αυτό γίνονταν η επιλογή των αιχμαλώτων που στέλνονταν όμηροι σε στρατόπεδα συγκέντρωσης της Γερμανίας, μετά από εξαντλητικά βασανιστήρια και εκατοντάδες εκτελέσεις.

Μετά τη Μάχη της Κοκκινιάς στο στρατόπεδο του Χαϊδαρίου στάλθηκαν όπως αναφέρθηκε 300 Κοκκινιώτες. Τους έκλεισαν στα υπόγεια του «μπλοκ 3» και στο πάνω πάτωμα του «μπλοκ 4» (μαζί με κρατουμένους από την Χαλκίδα). Αμέσως άρχισαν στους περισσότερους το βασανιστήριο με το «φιδάκι» για αντίποινα και για να προδώσουν συναγωνιστές από την Κοκκινιά. Οι άνδρες της Γκεστάπο έψαχναν διάφορους τρόπους για ακόμα πιο οδυνηρά βασανιστήρια και μόνο στο άκουσμα ότι οι αιχμάλωτοι είναι από την Κοκκινιά.

Στις 9 Μάρτη 1944, 50 κρατούμενοι μεταφέρονται στα νταμάρια του Χαϊδαρίου όπου και εκτελούνται. Ανάμεσά τους και 37 Κοκκινιώτες (μέσα σ΄ αυτούς και ο «ποιητής» από τον Ορειβατικό Φυσιολατρικό Όμιλο Κοκκινιάς (ΟΦΟΚ), σημερινό ΟΦΟΝ, ο Αλέξανδρος Μουχτούρης).

Από τους 37 εκτελεσμένους Κοκκινιώτες οι 5 ήταν Αρμένιοι. Ήταν οι Καλατερζάν Κιρκόρ, Κασαπιάν Παρσέκ, Τσενεκιάν Αγκόπ, Τσενεκιάν Οσίκ, Χατζησοκιάν Γιόγια. Δεν πρέπει να λησμονούμε το μέγεθος της Αρμενικής κοινότητας στην πόλη μας, κυρίως στην περιοχή των Άσπρων Χωμάτων, όπου η προσφορά της στη μάχη της Κοκκινιάς και στον αντιστασιακό αγώνα της πόλης ήταν ιδιαίτερα σημαντική.

Στο στρατόπεδο Χαϊδαρίου ο ερχομός των Κοκκινιωτών έδωσε διαφορετική πνοή στη ζωή των κρατουμένων. Όπως αναφέρει ο Αντώνης Φλούντζης, γιατρός του στρατοπέδου, οι Κοκκινιώτες άλλαξαν με τη ζωντάνια τους τη ζωή του στρατοπέδου και τόνωσαν το ηθικό όλων των κρατουμένων, ανδρών και γυναικών. Ανάμεσα στους αιχμαλώτους που ήρθαν από την Κοκκινιά ήταν και 30 νεαροί από τον ΟΦΟΚ ο οποίος διέθετε μουσικό όμιλο. Αμέσως λοιπόν οι ΟΦΟΚίτες άρχισαν το τραγούδι και την πρώτη Κυριακή της κράτησής τους (12 Μάρτη 1944) οργάνωσαν εκδήλωση που συμμετείχε όλο το στρατόπεδο. Μπορεί οι ΟΦΟΚίτες να απολύθηκαν γρήγορα, αλλά οι εκδηλώσεις κάθε Κυριακή μεσημέρι ήταν ήδη θεσμός, και κράτησαν μέχρι την απελευθέρωση.

Aπό το Χρονικό Μνήμης του Δήμου Νίκαιας "Τo Μπλόκο της Κοκκινιάς", 2004