Ένσταση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 για το δημοτικό συμβούλιο της 19/11/2015

Σε συνέχεια όσων συνέβησαν στο Δημοτικό συμβούλιο Νίκαιας Ρέντη στις 19/11/2015 προχωρήσαμε όλες οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης σε ένσταση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, σύμφωνα με το  Ν. 3852/2010, για τη νομιμότητα των Αποφάσεων που ελήφθησαν κατά την 15η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη στις 19/11/2015.
Με την ένσταση ζητείται να ακυρωθούν οι αποφάσεις που ελήφθησαν με συρροή επαναλαμβανόμενων παραβάσεων την ημέρα της συνεδρίασης. Παρακάτω το κείμενο που υποβλήθηκε, με Αριθμό Πρωτοκόλλου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: 89959/48399, 1/12/2015. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου