ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ 2016 << θα μπορούσε να είναι το ποιό σύντομο ανέκδοτο>>


Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Νίκαιας Ρέντη για την έγκριση του προϋπολογισμού για το έτος 2016 


 1. Έγκριση  προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη μετά τη γνώμη του Παρατηρητηρίου.
 2. Έγκριση σχεδίου Ο.Π.Δ.(Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης) του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, του ΝΠΔΔ «Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη» καθώς και του ΝΠΙΔ «ΔΗΚΕΝΙΡ» για το οικονομικό έτος 2016.
Και αμέσως μετά 

                        
 1. Παράταση του μνημονίου συνεργασίας «Δημιουργία Κοινωνικών Δομών άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας» μεταξύ του Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη και του ομίλου UNESCOΝομού Πειραιώς και Νήσων.
 2. Έγκριση 5ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015.
 3. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή νέου βρεφονηπιακού σταθμού επί της οδού Καβάφη στον Ρέντη», αναδόχου εταιρίας ΕΝ-ΕΡΓΟ ΑΤΕΤΒΕ.
 4. Έγκριση 4ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) του έργου: «Κατασκευή νέου βρεφονηπιακού σταθμού επί της οδού Καβάφη στον Ρέντη», αναδόχου εταιρίας ΕΝ-ΕΡΓΟ ΑΤΕΤΒΕ.
 5. Συγκρότηση Επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «Ασφαλτικές συντηρήσεις οδών στον Ελαιώνα», αναδόχου εταιρίας ΑΣΦΑΛΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ.
 6. Έγκριση της με αρ. πρωτ. 58278/12-10-2015 μελέτης της Δ/νσης Πρασίνου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ», προϋπολογισμού ποσού ύψους 620.922,45 €.
 7. Έγκριση του σχεδίου της 6ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη, οικονομικού έτους 2015.
 8. Έλεγχος των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Γ΄ τριμήνου του Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη οικονομικού έτους 2015.
 9. Έγκριση της με αρ. 125/2015 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΝΙΡ ΝΠΙΔ με θέμα: «Έγκριση της έκθεσης τακτικού διαχειριστικού ελέγχου και των αποτελεσμάτων του, για το οικονομικό έτος 2014».
 10. Έγκριση της με αρ. 126/2015 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΝΙΡ ΝΠΙΔ με θέμα: «Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2015 της ΔΗΚΕΝΙΡ ΝΠΙΔ».
 11. Έγκριση της με αρ. 136/2015απόφασης του Δ.Σ. ΔΗΚΕΝΙΡ ΝΠΙΔ με θέμα: «Έγκριση Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2016 της ΔΗΚΕΝΙΡ ΝΠΙΔ».
 12. Έγκριση της με αρ. 39/2015απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ» με θέμα: «Έγκριση του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ οικονομικού έτους 2016».
 13. Έγκριση και αποδοχή της εφαρμογής των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους» ΠΑγΟ στο Δήμο Νίκαιας –Αγ.Ι.Ρέντη, για την περίοδο 2015-2016.
 14. Έγκριση επιστροφής και ψήφιση πίστωσης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, συνολικού ύψους ποσού 222,36 € σε βάρος του ΚΑ 80.8261.0002 (επιστροφές χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων), προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη οικ. έτους 2015.
 15. Συζήτηση για τα δρώμενα στην  13η και 15η συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Καλούνται δηλαδή από την δημοτική αρχή και την Πρόεδρο του ΔΣ τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου της Νίκαιας να συζητήσουν και να εγκρίνουν τον προϋπολογισμό του 2016 σε μια συνεδρίαση που την υπολογίζουν να γίνει σε λιγότερο από μία ώρα αν υπολογίσουμε και τα προκαταρκτικά , ανάγνωση παρουσιολογίου κτλ.
Ακούσαμε τον δήμαρχο Νίκαιας Ρέντη Γιώργο Ιωακειμίδη στην έκτακτη γενική συνέλευση της ΚΕΔΕ με θέμα την οικονομική κατάσταση των δήμων να λέει ότι << ισοσκελισμένος προϋπολογισμός όπως ζητάει το υπουργείο θα μπορούσε να είναι το ποιο σύντομο ανέκδοτο >> προφανώς πάμε και σε μια "ειδική συνεδρίαση " για την έγκριση του προϋπολογισμού που θα συζητήσουμε εξαιρετικά σύντομα αυτό το ανέκδοτο. 
Δεν καταλαβαίνουμε γιατί δεν θα μπορούσε να γίνει συνεδρίαση για την συζήτηση και έγκριση του προϋπολογισμού σε μια μέρα μόνη της και όχι υπό την πίεση της επόμενη συνεδρίασης των 15 θεμάτων .
Εμείς θεωρούμε ότι η συζήτηση για τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους είναι εξαιρετικά σοβαρή στην συγκεκριμένη συγκυρία που ζούμε .
όπως άλλωστε αναγνώρισαν σε κεντρικό επίπεδο , όλοι οι δήμαρχοι και τα μέλη της ΚΕΔΕ στην πρόσφατη έκτακτη ΓΣ.
Και θα πρέπει να γίνει σε μία μέρα μόνη της και όχι έτσι όπως προσπαθεί η διοίκηση του δήμου μας να την υποβαθμίσει.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου