ΕΔΣΝΑ: Με Ταχύτατους Ρυθμούς Προετοιμάζονται οι Δήμοι να Αναλάβουν την Διαχείριση των Απορριμμάτων τους


 
Με ταχύτατους ρυθμούς οι δήμοι προετοιμάζονται να αναλάβουν την διαχείριση των απορριμμάτων τους. Σε πλήρη ενεργοποίηση ολοκληρώνουν και καταθέτουν τα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης (ΤΣΔ) ώστε τα απαιτούμενα έργα να ενταχθούν στον αναθεωρημένο Περιφερειακό σχεδιασμό (τον Σεπτέμβριο) για να χρηματοδοτηθούν από τα ευρωπαϊκά προγράμματα, τα οποία λήγουν στο τέλος του 2015.

Από τους 66 δήμους της Περιφέρειας Αττικής, απομένουν περίπου οι μισοί να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ η αντιπρόεδρος του Ειδικού Διαβαθμιδικού Σύνδεσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) Αφροδίτη Μπιζά. Ωστόσο βεβαιώνει ότι εντός των προσεχών ημερών θα κατατεθούν όλα τα ΤΣΔ ώστε να οριστεί κεντρικά η χωροθέτηση των υπερτοπικών κυρίως έργων και χώρων όπως είναι οι σταθμοί μεταφόρτωσης ή τα μεγάλα "πράσινα" σημεία (για τις συγκεντρώσεις των ανακυκλώσιμων υλικών, μεγάλου όγκου.

"Τα σχέδια είναι βασισμένα στις τοπικές ανάγκες, με προσανατολισμό στην προδιαλογή - ανακύκλωση και σαφή στόχο την ελαχιστοποίηση των απορριμμάτων καθώς καθίσταται απαγορευτική η τελική διάθεση μη επεξεργασμένων απορριμμάτων. Από την 1η Ιανουαρίου, οι δήμοι οφείλουν να αποστέλλουν προς ταφή μόνο επεξεργασμένα και όχι σύμμεικτα απορρίμματα" σημειώνει ο Σταύρος Ιατρού από την ΕΕ του ΕΔΣΝΑ. "Η αποστολή των συμμείκτων προς ταφή" διευκρινίζει "θα επιβαρύνεται με το ειδικό τέλος διάθεσης των 35 ευρώ ανά τόνο επάνω στο σημερινό τέλος των 55 ευρώ. Το συνολικό τέλος θα μετακυλήσει στους δημότες, κάτι το οποίο δεν μπορεί να επωμιστεί καμία Τοπική Αρχή στη σημερινή συγκυρία, όταν μάλιστα η εφαρμογή προγραμμάτων αυτοδιαχείρισης και ανακύκλωσης αποφέρει υψηλά οφέλη" σημειώνει ο κ Ιατρού και αναφέρει ως χαρακτηριστικό παράδειγμα επιτυχούς λειτουργίας τοπικού συστήματος την Ελευσίνα, η οποία διαθέτει "ένα πλήρες απόλυτα εφαρμόσιμο και αντιπροσωπευτικό για κάθε δήμο πρόγραμμα αφού η περιοχή διαθέτει βιομηχανικές, αγροτικές, οικοδομικές και αστικές δραστηριότητες".

Ο δήμαρχος Ελευσίνας Γιώργος Τσουκαλάς μιλώντας στο ΑΠΕ- ΜΠΕ για την πολυετή πορεία του προγράμματος διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ),στον δήμο του, την χαρακτηρίζει "απόλυτα ικανοποιητική". Η ετήσια αύξηση της κερδοφορίας, αναφέρει, "μας παρέχει την ευχέρεια για την διεύρυνση του προγράμματος στην κατεύθυνση της πρόληψης και επαναξιοποίησης των υλικών". Στο νέο ΤΣΔ ζητήθηκε η τοποθέτηση ενός ακόμη κάδου απορριμμάτων, χρώματος καφέ, για τα οργανικά απόβλητα που θα κομποστοποιούνται δωρεάν.

Ειδικότερα για το πρόγραμμα και τα οφέλη του, ο προϊστάμενος Περιβάλλοντος & Ανακύκλωσης, χημικός - μηχανικός ΕΜΠ δρ. Αναστάσιος Χρηστίδης, αναφέρει: "Ακολουθούμε πιστά το επιβαλλόμενο από τη νομοθεσία τετράπτυχο: πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση και απόρριψη (τελική διάθεση), με συγκεκριμένους ποσοτικούς στόχους για την ελαχιστοποίηση των τελευταίων. Ο προσανατολισμός αυτός μειώνει το κόστος διαχείρισης των αποβλήτων από την όποια επεξεργασία απαιτηθεί είτε σε ενέργεια, είτε μισθοδοσίες, είτε τέλη κ.α. με αποτέλεσμα, την υψηλή εξοικονόμηση πόρων".

Στο πρόγραμμα υπάρχει πρόβλεψη για όλα τα είδη των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ). Ειδικότερα αφορά στα σύμμεικτα απόβλητα που τοποθετούνται στον πράσινο κάδο.Τώρα αυτό θα εξελιχθεί με την προσθήκη του καφέ κάδου για τα βιοαπόβλητα, ώστε να επιτυγχάνεται η οικιακή λιπασματοποίηση με την αξιοποίηση των οργανικών απορριμμάτων. Αυτή η διεύρυνση του προγράμματος, επισημαίνει ο κ. Χρηστίδης, συνοδεύεται από τη διανομή προς χρήση 100 ακόμη κάδων κομποστοποίησης στους 600 ήδη υπάρχοντες. "Ουσιαστικός στόχος είναι η ευαισθητοποίηση των νοικοκυριών ως προς την πρόληψη και την διαλογή στην πηγή".

Εξάλλου, προσθέτει, με την προσθήκη του κάδου για τα βιοαπόβλητα, ετησίου βάρους 5000 τόνων, θα μειωθεί ο όγκος των συμμείκτων κατά 40-45% με όφελος για τον δήμο 250.000 ευρώ τον χρόνο. Πρόκειται για τα χρήματα που θα εξοικονομηθούν από την μείωση των απορριμμάτων προς ταφή δηλαδή το ποσόν που προκύπτει από το κόστος των 5.000 τόνων βιοαποβλήτων επί 55 ευρώ το τέλος διάθεσης το οποίο θα ανέλθει στα 90 ευρώ από 1/1/2016, με την προσθήκη του ειδικού τέλος των 35 ευρώ.

Επίσης υπάρχει η πρόβλεψη για τα ογκώδη υλικά π.χ. δένδρα, κλαδιά, ξύλα, μεγάλα έπιπλα, μπάζα κ.λ.π, τα οποία συνήθως κατέληγαν σε ρέματα ή σε ακάλυπτους χώρους, ρυπαίνοντας το περιβάλλον. Τώρα, σημειώνει ο κ. Χρηστίδης, συγκεντρώνονται και με την κατάλληλη επεξεργασία γίνεται ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση τους προς όφελος όλων. "Κυρίως του δήμου ο οποίος αποκομίζει σημαντικό κέρδος αφού το κόστος διάθεσης τους προς τα εναλλακτικά συστήματα διαχείρισης είναι 2,5- 10 ευρώ ανά τόνο αντί των 55 ε/τ. (τέλος ταφής). Τα υλικά μεταφέρονται στο Kέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Yλικών (KΔAY) όπου συνεχίζεται η διαλογή για την επανάκτηση και για τα εναλλακτικά συστήματα, όπου διατίθενται τα ειδικά απόβλητα (λιπαντικά, συσσωρευτές, ελαστικά, ηλεκτρονικός εξοπλισμός κ.α.). Τα υπόλοιπα τεμαχίζονται, "κοσκίνίζονται" και διαχωρίζονται υπό μορφή κόκκων. Τα ξυλώδη διατίθενται ως καύσιμο στην τσιμεντοβιομηχανία και τα πετρώδη για επιχωματώσεις, παραγωγή χαλικιού κ.α. Όσον αφορά στους ξυλώδεις όγκους, μεταφέρονται στο εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης (ΕΜΑΚ) στα Λιόσια για κομποστοποίηση, με μηδενική χρέωση.

Κλείνοντας ο κ Χρηστίδης αναφέρεται στη θετική πορεία του προγράμματος διαχείρισης που εφαρμόζει ο Δήμος παραθέτοντας τα ποσοτικά στοιχεία αξιοποίησης- ανακύκλωσης, τα οποία μόνο από το ΚΔΑΥ έχουν ως εξής: Κατά το 2013, η μείωση του όγκου ήταν 22% και το 2014 49%. Το α΄ τρίμηνο του 2013 ήταν 12%, το αντίστοιχο του 2014 ήταν 34% και του 2015 ήταν 69%. Ο στόχος είναι να μειωθεί κατά 80% έως το 2017 και κατά 95% ως το 2020.
Ωστόσο και άλλοι δήμοι είχαν υιοθετήσει προωθημένα συστήματα διαχείρισης τα οποία τώρα θα τα διευρύνουν.

Ο δήμαρχος Πεντέλης ∆ημήτρης Στεργίου - Καψάλης ήταν από τους πρώτους που ανταποκρίθηκαν άμεσα στην πρόσκληση της Περιφερειάρχη Αττικής Ρ. Δούρου για εκπόνηση ΤΣΔ, τον περασμένο Μάιο. Κατέγραψε την υπάρχουσα κατάσταση στον τομέα απορριμμάτων του δήμου και κατάρτισε αναλυτική μελέτη - πρόταση με τα κόστη και τα χρονοδιαγράμματα για το νέο Σχέδιο το οποίο προβλέπει κατασκευή ΚΔΑΥ σε παρακείμενη βιομηχανική ζώνη και εγκρίθηκε ήδη από το δημοτικό συμβούλιο.

Ο Ηλίας Τσουχνικάς αντιδήμαρχος Πρασίνου και Καθαριότητας αποδίδει την αμεσότητα της Δημοτικής Αρχής στο "αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πολίτες. Δεν υπάρχει η πολυτέλεια για την παραμικρή ολιγωρία σε βάρος των δημοτών" όπως σημειώνει. "Με την έναρξη του νέου έτους, οι πολίτες θα επωμιστούν το κόστος των επιβαλλομένων προστίμων μέσα από το προσαυξημένο σε ποσοστό 86% τέλος καθαριότητας".

Σήμερα ο δήμος Πεντέλης των 35000 κατοίκων, παράγει 15.600 τόνους σκουπιδιών ετησίως με κόστος 1.000.000 ευρώ. Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και της ΕΕΑΑ το 2011 τα ανακυκλώσιμα απορρίμματα ήταν 19.500 τόνοι, με 156 κιλά κατά άτομο ή αντίστοιχα το 9,4% του συνολικού όγκου των απορριμμάτων. Σήμερα το ποσοστό έχει αυξηθεί σημαντικά και η ΕΕΤΑΑ ανταποδίδει με κάδους, εξοπλισμό και όχημα. Ο Δήμος διαθέτει κάδους χωριστούς για χαρτί, αλουμίνιο, γιαλί, γενικά απορρίμματα, ρούχα και άλλους κάδους συλλογής για επιμέρους υλικά καθώς και "καμπάνες" ανακύκλωσης. Σύντομα στο ΚΔΑΥ θα υπάρχει ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης με ανάκτηση, κομποστοποίηση και πιθανόν εξαέρωση των τελικών διαθεσίμων προς ταφή.

Ο δήμαρχος Μεγαρέων Γρηγόρης Σταμούλης με 45.000 κατοίκους σε περιοχή με εκτάσεις πρασίνου, παραθεριστικές κατοικίες, γεωργικές - αστικές δραστηριότητες και ετήσια παραγωγή σκουπιδιών 15.000 τόνους, έδρασε άμεσα στην κατεύθυνση που έδωσε η Περιφέρεια. Έως σήμερα η διαχείριση των απορριμμάτων ήταν η κλασική με την διαλογή στην πηγή, στους δύο κάδους τον πράσινο και τον μπλε προς την ΕΕΑΑ και τα υπόλοιπα στην Φυλή με το γνωστό κόστος.

Το νέο σχέδιο, αναφέρει ο δήμαρχος, προβλέπει Διαλογή στην Πηγή για τα ανακυκλώσιμα και για τα βιοαπόβλητα των καφέ κάδων κομποστοποίηση είτε σε επίπεδο νοικοκυριού είτε πιο συγκεντρωτικά. Τα σύμμεικτα θα μεταφέρονται στην Μονάδα Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων. Με μηχανική επεξεργασία (ιμάντες,κόσκινα) θα πραγματοποιείται περαιτέρω διαλογή - ανάκτηση υλικών προς την ΕΕΑΑ. Μεγάλο μέρος του υπόλοιπου υλικού θα συμπιέζεται και θα χρησιμεύει σε εδαφοβελτιώσεις ή αποκαταστάσεις χωματερών, ενώ το ελάχιστο υπόλοιπο θα μεταφέρεται σε ΧΥΤΥ του κεντρικού σχεδιασμού. Παράλληλα προβλέπεται ο τεμαχισμός και η κονιορτοποίηση των κλαδιών και των ογκωδών αντικειμένων σε ειδική Μονάδα που έχει ήδη αδειοδοτηθεί.

Ο δήμαρχος Τήνου Σίμος Ορφανός στο ΤΣΔ του δήμου περιλαμβάνει κατασκευή ΧΥΤΑ. Επίσης προβλέπει επέκταση της διαλογής σε όλα τα ανακυκλώσιμα ακόμη και στα βιοαπόβλητα των καφέ κάδων, αλλά και στους κάδους συλλογής για τα ειδικά απορρίμματα, πάντα με την συνεργασία της ΕΕΑΑ η οποία χορηγεί κάδους και εξοπλισμό.

Οπως σημειώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, "τα τελευταία δύο χρόνια, ο δήμος εφαρμόζει τη Διαλογή στην Πηγή με την συγκέντρωση των ανακυκλώσιμων από την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση. Τα σύμμεικτα μεταφέρονται στον χώρο συγκέντρωσης και δεματόποιησης, προκειμένου υπό μορφή παλέτας να μεταφερθούν στον ΧΥΤΑ. Ωστόσο τα έξοδα μεταφοράς του συσσωρευμένου μεγάλου ήδη όγκου των απορριμμάτων, σε τοποθεσία εκτός της πόλης, όπως εξομολογείται ο δήμαρχος, "αποτελεί μεγάλο πρόβλημα για την Δημοτική Αρχή. ‘Όγκος ο οποίος θα γιγαντωθεί με την αύξηση των απορριμμάτων κατά 50-70 τόνους κάθε τριήμερο (Σάββατο- Κυριακή- Δευτέρα) της θερινής περιόδου".

Τέλος ο δήμαρχος Σύρου Γιώργος Μαραγκός δηλώνει ότι ο δήμος με 28000 μόνιμους κατοίκους είναι από τους πρώτους που το 2007 εφάρμοσαν την Διαλογή στην Πηγή, ενώ διαθέτει ΧΥΤΑ (Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων) και εντός του έτους θα αποκτήσει το δικό του Σταθμός Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΣΜΑΥ), "το πρώτο στην νησιώτικη περιοχή" επισημαίνει.

Υπογραμμίζει ότι το νησί διαθέτει το καλύτερο σύστημα διαχείρισης ανακυκλώσιμων απορριμμάτων στην ευρύτερη περιοχή με έμφαση στην ΔσΠ. Ο δήμος διαθέτει πολλούς κάδους σε κάθε σημείο, δηλ. έναν για τα γενικά απορρίμματα, τρεις για τα ανακυκλώσιμα (χαρτί, γιαλί, πλαστικό), κοντέινερς για τα ογκώδη, κάδους συλλογής για τα ειδικά απορρίμματα όπως: λάδια, μπαταρίες κ.α ενώ σύντομα θα κατασκευαστούν και υπόγειοι κάδοι.

Η αποκομιδή, φύλαξη και η μεταφορά προς στην Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) έχει ανατεθεί σε εργολάβο με κόστος 300.000 ετησίως, διευκρινίζει "ποσό το οποίο σε μεγάλο βαθμό θα εξοικονομεί ο Δήμος όταν θα αποκτήσει το δικό του ΣΜΑΥ". Επίσης με τη συνεχή βελτίωση του προγράμματος διαλογής "επιτυγχάνουμε μείωση των αποβλήτων προς ταφή, άρα και μεγαλύτερο χρόνο ζωής του ΧΥΤΑ". Σε ό,τι αφορά τη διάρκεια της "ζωής" του ΧΥΤΑ, η οποία απειλείται "με αιφνίδια συντόμευση και ταχύτατο κορεσμό", ο αντιδήμαρχος για την Καθαριότητα και το Περιβάλλον Μάριος Βουτσίνος ανησυχεί για το ενδεχόμενο υποδοχής απορριμμάτων και από τα παρακείμενα νησιά. 
πηγη:  http://energia.gr/article.asp?art_id=96573Σημείωμα : Η κίνηση Πολιτών Νίκαιας Ρέντη έχει αναλάβει ενεργό ρόλο στο να γίνει γνωστό και να συζητηθεί το σχέδιο για την διαχείριση απορριμμάτων όπως έχει κατατεθεί απο την περιφέρεια Αττικής γι αυτό τον λόγο είχαμε προγραμματίσει και εκδήλωση συζήτηση στις αρχές Ιούλη η οποία αναβλήθηκε λόγω του δημοψηφίσματος . Η εκδήλωση συζήτηση για αυτό το θέμα θα γίνει τον ερχόμενο μήνα.
Σε επίπεδο δήμου η δημοτική αρχή με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου συστάθηκε επιτροπή για να μελετήσει το τοπικό σχέδιο η οποία όμως δεν έχει συνεδριάση ακόμα Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου