Χαραλαμπίδου Κυριακή (Κούλα)

Συνταξιούχος Τραπεζικός Υπάλληλος

Γεννήθηκε,μεγάλωσε και κατοικεί στη Νίκαια.
Παντρεμένη και μητέρα δύο παιδιών.
Πτυχιούχος Αγγλικής Φιλολογίας.
Ενεργή συνδικαλιστικά μέχρι και σήμερα, δραστηροποιείται στα θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης, είναι πρόεδρος της 11ης Σχολικής Επιτροπής Νίκαιας και μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής της Κίνησης Πολιτών "Κόντρα στο Ρεύμα". 

Από το 1975, μέλος του ΚΚΕ και ιδρυτικό μέλος του ΣΥΝ. Μέλος της ΝΕ Πειραιά του Συνασπισμού και της Γραμματείας της ΠΚ Συνασπισμού Νίκαιας. 


Υποψήφια στην Β'Πειραιά με τον ΣΥΡΙΖΑ στις βουλευτικές εκλογές του 2009.