Οδηγίες για την διευκόλυνση εκλογέων με αναπηρίες

Πηγή:  www.disabled.gr

Εγκύκλιο για την διευκόλυνση των εκλογέων που έχουν αναπηρία, απέστειλε στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις το Υπουργείο Εσωτερικών ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών της 7ης Νοεμβρίου.

Όπως είναι γνωστό, με τη διάταξη του άρθρου 83 παρ. 3 του Π.Δ. 96/2007 (ΦΕΚ 116 Α’ 5.6.2007), παρέχεται το δικαίωμα σε κάθε εκλογέα με αναπηρία να απευθύνεται στον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής ή σε μέλος της εφορευτικής επιτροπής, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να τους βοηθήσουν κατά την ψηφοφορία. Με την παρούσα εγκύκλιο, δίνονται περαιτέρω οδηγίες και διευκρινίσεις για τη διευκόλυνση των ατόμων με αναπηρίες κατά την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος.

Πιο συγκεκριμένα, τονίζεται πως οι πολίτες με αναπηρίες ψηφίζουν πάντοτε με απόλυτη προτεραιότητα, ενώ στην περίπτωση εκλογέων με κινητικές αναπηρίες που χρησιμοποιούν αναπηρικό αμαξίδιο ο αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής καλείται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να τους διευκολύνει κατά την προσέλευσή τους στο εκλογικό τμήμα και στην αίθουσα ψηφοφορίας και να διασφαλίσει ταυτόχρονα τη μυστικότητα και την ομαλή διεξαγωγή της ψηφοφορίας – ενδεχομένως με τη συνδρομή των μελών της εφορευτικής επιτροπής ή της φρουράς του καταστήματος.

Ο αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής παραδίδει στον εκλογέα φάκελο με σφραγίδα και μονογραφή, και πλήρη σειρά ψηφοδελτίων, ώστε αυτός να αποσυρθεί σε κατάλληλο προσβάσιμο χώρο του κτιρίου (π.χ. στο ισόγειο) για να ψηφίσει. Κατόπιν, ο εκλογέας παραδίδει τον κλειστό φάκελο με την ψήφο του στον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής, ο οποίος τον ρίχνει στην κάλπη. Σημειώνεται πως είναι στη διακριτική ευχέρεια των δικαστικών αντιπροσώπων να βρουν και άλλες λύσεις, αρκεί να διασφαλισθεί η απρόσκοπτη άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των εκλογέων με αναπηρία.