Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νίκαιας Ρέντη με αρ. 129/2020 για το θέμα των Σχολικών καθαριστριών .

Στο Δήμο μας οι ανάγκες για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων είναι πολύ περισσότερες απο αυτές που υπάρχουν αυτη την δύσκολη χρονική περίοδο η θέση μας σαν παράταξη είναι ότι όλες οι εργαζόμενες στην καθαριότητα των σχ μονάδων θα πρέπει να είναι με μόνμη σχέση εργασίας με πλήρη ωράριο και εργασιακά δικαιώματα όπως όλοι οι εργαζόμενοι στο Δήμο .

Η πραγματικότητα βέβαια είναι  άλλη όπως περιγράφεται και στην παρακάτω επιστολή , περιμένουμε την απάντηση του υπουργού χωρις να είμαστε αισιόδοξοι για την απάντηση γνωρίζοντας πολύ καλά την πολιτική της κυβέρνησης .

Στην 11η  Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  που έγινε με τηλεδιάσκεψη συζητήθηκε η πρόταση της Λαικής Συσπέιρωσης Νίκαιας Ρέντη με θέμα την εγκριση αποστολής επιστολής προς τον Υπουργό Εσωτερικών για την κάλυψη του επιπλέον κόστους για την ενίσχυση του προσωπικού καθαριότητας των σχολείων του Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη λόγω του covid-19.  

Η απόφαση υπήρξε ΟΜΟΦΩΝΗ και η επιστολή που στάλθηκε στον υπουργό Εσωτερικών είναι η κάτωθι .

Αξιότιμε κ. Υπουργέ, 

Εντός ολίγων ημερών, ξεκινά η νέα σχολική χρονιά. 

Χιλιάδες μαθητές και εκπαιδευτικοί σε όλη τη χώρα θα παρουσιαστούν στα σχολεία τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου για να ξεκινήσουν όλοι μαζί το όμορφο και συνάμα συναρπαστικό ταξίδι της γνώσης. 

Εμείς, ως Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄ βαθμού, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, έχουμε επιφορτιστεί εκτός των συντηρήσεων των σχολικών κτιρίων και την καθαριότητα τους. Στο Δήμο Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη, λειτουργούν 82 σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ( 30 Νηπιαγωγεία, 29 Δημοτικά, 13 Γυμνάσια και 10 Λύκεια) στις οποίες πρόκειται να φοιτήσουν 11.433 μαθητές. Το σχολικό έτος 2019 - 2020 για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων απασχολούνταν 85 καθαριστές/στριες (15 ΙΔΑΧ και 70 με μίσθωση μέσω ΙΝΕΔΙΒΙΜ), μέχρι 10 Μαρτίου 2020. Προσλήφθηκαν δε με την έκτακτη επιχορήγηση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ επιπλέον 25 σχολικές καθαρίστριες από τον Μάιο μέχρι και τον Ιούνιο, λόγω covid-19, ώστε το σύνολό τους ανήλθε στις 100. Το σχολικό έτος 2020- 2021 για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων θα απασχοληθούν 81 καθαριστές/στριες ( 14 ΙΔΑΧ και 67 με σύμβαση ΙΔΟΧ (48 πλήρους απασχόλησης και 19 μερικής απασχόλησης). Λαμβάνοντας υπόψη : 

Α) Την απαραίτητη παρουσία σχολικών καθαριστών/στριών καθ΄ όλη τη διάρκεια λειτουργίας των Σχολικών μονάδων, λόγω συνθηκών covid-19 , προκειμένου να εξασφαλιστεί η εντατική και επισταμένη καθαριότητα αιθουσών και κοινοχρήστων χώρων. 

Β) Την ενίσχυση της λειτουργίας του ολοήμερου σχολείου τόσο στα Νηπιαγωγεία όσο και στα Δημοτικά (8πμ – 4μμ) .

 Γ) Τη μείωση των σχολικών καθαριστριών ΙΔΑΧ λόγω συνταξιοδοτήσεων.

 Δ) Τη μείωση του αριθμού των σχολικών καθαριστών/τριών ΙΔΟΧ που θα επιχορηγήσει το Υπουργείο Εσωτερικών. 

Ε) Τη δημιουργία παραρτημάτων των Νηπιαγωγείων λόγω εφαρμογής της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης. Αποφασίσαμε, να αυξήσουμε τις ώρες απασχόλησης των 19 σχολικών καθαριστριών ΙΔΟΧ μερικής απασχόλησης, ώστε να γίνουν πλήρους απασχόλησης με ιδίους πόρους . 

Το κόστος της διαφορά αυτής για 10 μήνες ανέρχεται στο ποσόν των 127.237,30 € σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα, ενώ με την υπερωριακή τους εργασία, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες και να τηρηθούν τα υγειονομικά πρωτόκολλα, το κόστος θα υπερβεί μετά βεβαιότητας το ποσόν των 250.000 €. Στις σημερινές συνθήκες αποτροπής της εξάπλωσης του ιού απαιτείται η περαιτέρω ενίσχυση του προσωπικού καθαριότητας των σχολείων του Δήμου μας με 30 επιπλέον σχολικούς καθαριστές/στριες . 

Είμαστε βέβαιοι ότι θα ικανοποιήσετε το αίτημά μας και θα φροντίσετε να καλυφθεί το επί πλέον κόστος που επιβάλλει η ασφάλεια των μαθητών μας. και μετά από διαλογική συζήτηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την αποστολή της ανωτέρω Επιστολής προς τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Θεοδωρικάκο Τ. που αφορά στην κάλυψη του επιπλέον κόστους για την ενίσχυση του προσωπικού καθαριότητας των σχολείων του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι.Ρέντη που επιβάλλει η ασφάλεια των μαθητών λόγω του covid-19 .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου