Αποκλεισμός των Ανθρώπων με Αναπηρία από την πρόσβαση στην τέχνη και στον πολιτισμό και στέρηση του δικαιώματός τους να φοιτούν ισότιμα στις δραματικές σχολές.

Στις 3 Δεκεμβρίου (παγκόσμια και εθνική ημέρα ΑμεΑ) η Κίνηση Καλλιτεχνών με Αναπηρία πραγματοποιεί στις 12:00 μμ «παράσταση διαμαρτυρίας» στην είσοδο του κεντρικού κτηρίου του Εθνικού Θεάτρου, στο κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος και στο υπουργείο πολιτισμού σε μια προσπάθεια δημοσιοποίησης των αιτημάτων της για την άμεση κατάργηση της ρατσιστικής διάταξης του άρθρου 8 παρ. 1 εδ. Γ του π.δ. 370/1983 ΦΕΚ Α’ 130/22-9-1983 «Κανονισμός οργάνωσης και λειτουργίας Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης» και για τη λήψη μέτρων για την ουσιαστική πρόσβαση των Ανθρώπων/καλλιτεχνών με Αναπηρία στην τέχνη και στον πολιτισμό.
Η Κίνηση Καλλιτεχνών με Αναπηρία είναι μια ανεξάρτητη συλλογικότητα ενεργοποιημένων πολιτών/ισσών, η οποία μέσα από τις δράσεις της επιδιώκει τη διεκδίκηση της πρόσβασης επί ίσοις όροις στα αγαθά της τέχνης και του πολιτισμού και της απτής κατοχύρωσης του δικαιώματος φοίτησης των υποψήφιων σπουδαστών/ριών με αναπηρία στις δραματικές σχολές.
Η διάταξη του άρθρου 8 παρ. 1 εδ. γ’ του π.δ. 370/1983 συνιστά ίσως το πιο αντιπροσωπευτικό δείγμα θεσμικού ρατσισμού, εφόσον σε αυτήν περιλαμβάνεται ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή των υποψηφίων στις προκηρυσσόμενες από το Υπουργείο Πολιτισμού εξετάσεις για τη φοίτηση στις δραματικές σχολές η αρτιμέλεια των συμμετεχόντων/ουσών, η οποία υπενθυμίζεται, ότι ΔΕΝ συνιστά «ουσιαστικό προσόν θεατρικής τέχνης», αντίθετα συγκροτεί λόγο διάκρισης σε βάρος των Υποψηφίων με Αναπηρία, μια που μέσω αυτής στερούνται του δικαιώματός τους να διαγωνιστούν ισότιμα με τους/τις συνυποψηφίους/ες τους χωρίς αναπηρία, αλλά και περαιτέρω να φοιτήσουν στις δραματικές σχολές τις επιλογής τους, με αποτέλεσμα την εκτός των άλλων παρεμπόδισή τους από την κτήση επαγγελματικού προσόντος.
Η αναγκαιότητα ολιστικής προσέγγισης της πρόσβασης των ΑμεΑ στην τέχνη και στον πολιτισμό, αρχής γενομένης από τη λήψη μέτρων για την καθολική κτηριακή προσβασιμότητα στους/στις επισκέπτες/ριες/καλλιτέχνες/ιδες με αναπηρία των τόπων, όπου προσφέρονται προς το κοινό πολιτιστικές εγκαταστάσεις και υπηρεσίες αλλά και αυτή καθεαυτή την πρόσβαση στο περιεχόμενο της τέχνης και των πολιτιστικών αγαθών υπενθυμίζουμε, ότι η χώρα μας έχει κυρώσει με εσωτερικό νόμο (Ν. 4074/2012 ΦΕΚ α’ 88/11-4-2012) τη Διεθνή Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία στο άρθρο 30 της οποίας ορίζεται, ότι:
τα συμβαλλόμενα κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωμα των ΑμεΑ να συμμετέχουν, σε ίση βάση με τους άλλους, στην πολιτιστική ζωή και ότι οφείλουν να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι τα ΑμεΑ:
- απολαμβάνουν την πρόσβαση στο πολιτιστικό υλικό σε προσβάσιμες μορφές
- απολαμβάνουν την πρόσβαση στα τηλεοπτικά προγράμματα, σε ταινίες, στο θέατρο και σε άλλες πολιτιστικές δραστηριότητες σε προσβάσιμες μορφές
- απολαμβάνουν την πρόσβαση σε τόπους πολιτιστικών παραστάσεων ή υπηρεσιών, όπως θέατρα, μουσεία, κινηματογράφοι, βιβλιοθήκες και τουριστικές υπηρεσίες
- απολαμβάνουν την πρόσβαση στα μνημεία και στους χώρους/αξιοθέατα εθνικής πολιτιστικής σημασίας
Επίσης τα συμβαλλόμενα κράτη οφείλουν:
- να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να διευκολύνουν τα ΑμεΑ να έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν και να αξιοποιήσουν τις δημιουργικές, καλλιτεχνικές και διανοητικές δυνατότητες, όχι μόνο προς όφελος τους, αλλά και για τον εμπλουτισμό της κοινωνίας και περαιτέρω
- να λάβουν κατάλληλα μέτρα για την άρση των εμποδίων, που θέτει το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας στην πρόσβαση των ΑμεΑ στο πολιτιστικό υλικό.
Επειδή η τέχνη και η έκφραση μέσα από αυτήν συνιστούν τον ακρογωνιαίο λίθο της δημοκρατίας μας, δομώντας κοινωνίες αποδοχής χωρίς διαχωριστικές γραμμές,
επειδή η τέχνη και ο πολιτισμός συγκροτούν διαύλους συνεκπαίδευσης των κοινωνών στην εξοικείωση με τη ζώσα κατάσταση της αναπηρίας ως μέρος της ανθρώπινης ποικιλομορφίας και ανθρωπότητας.
Κατόπιν αυτών η κίνηση καλλιτεχνών με αναπηρία απευθύνει ερώτημα:
1. Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει για την κατάργηση του άρθρου 8 παρ. 1 εδ. γ’ π.δ. 370/1983, με το οποίο οι Άνθρωποι με Αναπηρία στερούνται του αυτονόητου δικαιώματός τους να συμμετέχουν στις εξετάσεις και περαιτέρω να φοιτούν στις δραματικές σχολές της χώρας μας καθώς και τους λόγους για τους οποίους παρά την ισχύ του άρθρου 27 της Δ.Σ. του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ καθώς και των άρθρων 7 και επόμενα του Ν. 3304/2005 ΦΕΚ 16/27-1-2005, τα οποία εγγυώνται την ανεμπόδιστη πρόσβαση των ΑμεΑ στην απασχόληση, στην εργασία και στην επαγγελματική κατάρτιση για αυτές, η εν λόγω κατάπτυστη διάταξη εξακολουθεί να υφίσταται στην έννομη τάξη μας;
2. Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει για την ουσιαστική πρόσβαση των Ανθρώπων με Αναπηρία και τη θεσμική ενίσχυση της εφαρμογής των ήδη ισχυουσών διατάξεων των σχετικών με τη δημιουργία όρων προσβασιμότητας των Ανθρώπων με Αναπηρία στα ύψιστα αγαθά της τέχνης και του πολιτισμού όχι μόνο ως θεατές αλλά και δημιουργούς τέχνης;
«Ο πραγματικός καλλιτέχνης με ή χωρίς αναπηρία δεν είναι αυτός που κατακρεουργείται από το “κτήνος”, αλλά αυτός που με κόπο καταφέρνει τελικά να το δαμάζει».
Κίνηση Καλλιτεχνών με Αναπηρία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου